0%

Den diaboliska planen – 5G angriper tallkottkörteln för att hindra oss från att astralresa!

Posted By: EleonorAmora On:


Detta är ett komplicerat ämne, men jag ska börja i denna ände:

DMT, eller dimethyltryptamine som substansen heter, är en stor gåta för forskarna och det är egentligen ingen som vet var den skapas förutom att den har kunnat hittas i hjärna och ryggmärg. Den är två steg från Tryptofan, en aminosyra, så det innebär i stort att alla organismer har förmågan att syntetisera DMT i sina kroppar. Det som mest troligt sker, är att DMT skapas med hjälp av tallkottkörteln och i en liknande biologisk process som melatoninet.

Vad de också sett är att växter använder DMT för att kommunicera med andra växter, och att det finns en öppning i vårt system att kommunicera med hjälp av DMT. Men forskarna förstår inte om vi gör det – eller hur. För till skillnad från växterna som har kontakt genom rotsystemen, så är vi ju alla åtskilda. I det sett som forskarna ser det..

Det vi inte får glömma är att våra fysiska kroppar inte enbart är av kött och blod – vi har även eteriska kroppar och vad vi kan se som elektriska energier; vår hjärna, vårt nervsystem och våra hjärtan styrs av elektriska impulser. Det är mycket som vi inte ser, utan som är energi inom (och utanför) oss!

Om vi skall se till enbart det fysiska så är tallkottkörteln är en körtel som bland annat reglerar sömnen och vad som kallas för den cirkadiska rytmen, och det som forskarna insett där är att körteln inte bara lägger märke till dag och natt så att den producerar melatonin då det är mörkt, utan den påverkar även olika hormoner i kroppen!

 

Tallkottkörteln är dock också vad vi inom det andliga ser som själens säte – alltså den nyckel och väg vi har till vårt högre jag, och vårt klarseende, samt som står i direkt kontakt med vårt pannchakra (tredje öga). Det är också vad som utmålas inom alla religioner som den tallkotte som finns som symbolik, samt Horus allseende öga som är en genomskärning av de körtlar vi ser som relaterade till klarseendet.

 

DMT, som man alltså kan se har en koppling till melatoninet och tallkottkörteln, är ofta även en ingrediens som genom olika växter tillsätts i brygden ayahuasca (förtydligande, eftersom det i dessa brygder ingår olika växter som har olika nivåer av DMT, så är mängden av ämnet således också olika i brygden beroende på vilka växter man använt), som används hos urbefolkningar och inom shamanismen hos dessa grupperingar för att snabbt färdas och att leta svar i olika dimensioner. Som många andra kända hallucinogener så kopplar sig DMT mot serotoninreceptorerna, vilket gör att en del forskare påstår att det är orsaken till visionerna och känslan av rus. För oss är det inte förvånande att det har just med seendet och visioner att göra, men som vanligt så brukar vetenskapen vara lite efter vår kunskap.

Det forskningen också har sett är att när man tillsätter DMT så kan det påverka hjärnans egen produktion av ämnet, och i princip göra så att denna produktion alltid är påslagen, vilket kan skapa psykoser där dessa individer helt enkelt är ständigt påkopplade och hela tiden upplever de andra dimensionerna utan att kunna välja att avvika från dem. Som andlig lärare och healer så har jag många gånger mött människor som blivit påverkade av både läkemedel samt hallucinogena örter och droger så att de inte kan kontrollera medialiteten, och jag har haft många psykologer som gått mina utbildningar för att de själva är mediala och haft denna insikt men inte haft kunskapen att möta dessa patienter. Det som händer är nämligen att dessa personer inte har någon kontroll över sitt energifält alls, och att världarna går ihop så att de inte kan skilja mellan verkligheterna. Detta gör att jag aldrig rekommenderar tillsatta substanser  som ayahuasca för att komma in i ett högre medvetandetillstånd.

 

 

Vad man kan se som ett samband i detta är såklart astralresorna, vilket i sig är förklaringen till varför detta DMT funnits i ökad mängd i hjärnan vid Nära-döden-upplevelser (NDU) eftersom detta är precis vad som då händer när energikropparna släpper (delvis) från den fysiska kroppen för att färdas i de astrala dimensionerna. Det man också kan föreställa sig är att DMT frigörs när vi mediterar, då vi alltså inte tar några substanser, och att det är den kemikalie som hjälper oss att få kontakt med vår själ, vilket gör att vi förstår att DMT är ett ämne som verkar multidimensionellt och som alltså inte bara behöver frigöras i den fysiska kroppen utan i energikropparna.

MK Ultra var ett hemligt, olagligt forskningsprogram för beteendemodifikation som drevs av Central Intelligence Agency:s (CIA) Office of Scientific Intelligence. Programmet startade i början av 1950-talet där de använde ovetande amerikanska och kanadensiska medborgare som försökspersoner. MK Ultra involverade nämligen användning av många metoder för att manipulera folks individuella mentala tillstånd och ändring av hjärnfunktioner, inklusive hemlig administrering av läkemedel (särskilt LSD men också DMT) och andra kemikalier samt hypnos. Det som kommit fram om programmet är också att de tränade agenter att både fjärrskåda och astralresa med hjälp av det som de lärde sig från försökspersonerna.

 (Vill du träna dig på att astralresa så finns det i flera olika av mina program och onlinekurser – det är nämligen vad vi ofta gör under meditation och under drömtiden, och nej, man behöver inte tillsätta några droger, man behöver bara lära sig att förstå sin medialitet!)

 

Det vi inom det andliga enas om är att tallkottkörteln är nyckeln och vad vi behöver beskydda med alla medel, för att inte bli helt distanserade från vår själ och vårt högre jag. Som Dr Dietrich förklarar nedan så finns det många olika ämnen som angriper tallkottkörteln, men i detta inlägg kommer jag fokusera just på 5G.

5G, även känd som 5:e generationens mobilkommunikationsteknologi, har unika egenskaper som skiljer den från alla tidigare G-energier. Införandet av de extremt högfrekventa millimetervågbandbredderna inom mikrovågsspektrumet, introduktionen av nya leveranssystem och spridningstekniker som strålformningstekniker och fasade matriser översvämmar våra energifält. Skillnaden på denna jämfört med tidigare teknik, vilket inte heller är bra för oss, är att denna är mycket mer högfrekvent och vad vi märkt fungerar nästan som mikrovågor på våra celler, vilket alltså innebär att vattnet i dessa vibrerar till följd. Tallkottkörteln har vatten inuti, samt kristallina celler, vilket gör att den blir direkt påverkad – och dessutom mycket värre påverkad än resten av vår kropp.

Förutom att tallkottkörteln lägger märke till ljus och mörker, så har vetenskapen sett att den lägger märke till energifält och problemet i detta är att den tolkar dessa som ljus så att den då håller tillbaka på melatoninet samt DMT vilket i sin tur påverkar resten av kroppen och ger fysiska följdeffekter på olika hormoner, samt begränsar vår förmåga att astralresa, dvs håller oss kvar i våra fysiska kroppar och distanserar oss från vår själ och högre jag, eftersom vi behöver DMT till detta.

 

Genom att angripa vårt tredje öga och koppla ifrån det, så skapar du i princip en befolkning av zombies, som inte har förmågan att skilja rätt från fel och som utan att ifrågasätta följer mainstream media. Den perfekta planen för att skapa de perfekta arbetarna.

Astralresandet är nämligen inte bara något vi gör för skojs skull, utan vi har separata liv i de astrala världarna där vi inte bara lever utan reser och utbildar oss, samt reser ”hem” (där många av de som kommer att läsa denna text kommer att förstå precis vad jag menar, och även förstår varför vi ofta sover så mycket när vi är depressiva, då vi inte klarar av att vara i denna verklighet).

För mig är detta en diabolisk plan, som har tallkottkörteln som fokus, och jag vill verkligen understryka att vi behöver göra allt för att för att skydda vår tallkottkörtel, vilket jag kommer att skriva om i kommande inlägg.

/Eleonor Amora

Källor:

 ”It Will Be Bigger Than Chernobyl Disaster” | David Icke on 5G Technology

(David Icke)

5G ett oetiskt olagligt experiment med människors liv och hälsa

5G: Health Risks, Surveillance and BioWeaponry – Lena Pu (Sept 2019)

 How 5G uses phased array antennas to focus the mm beams – damaging DNA etc.

Google, Facebook, Neuralink Sued for Weaponized AI Tech Transfer, Complicity to Genocide in China

Brain-reading tech is coming. The law is not ready to protect us

Dafna Tachover, Attorney and Founder of We Are The Evidence, Testifies in Opposition to 5G in MI

Lab-Grown Mini-Brains Dosed with DMT to Study Psychedelic Effects

Understanding Psychedelics

Project MK Ultra

Project MKUltra: The CIA’s Mind Control Operation

DMT: The Spirit Molecule

Pineal Gland DMT – What the Science Says

DMT Models the Near-Death Experience

Survey of subjective ”God encounter experiences”: Comparisons among naturally occurring experiences and those occasioned by the classic psychedelics psilocybin, LSD, ayahuasca, or DMT

Dimethyltryptamine: Endogenous Role and Therapeutic Potential

N, N-Dimethyltryptamine (DMT), an Endogenous Hallucinogen: Past, Present, and Future Research to Determine Its Role and Function

N,N-dimethyltryptamine and the pineal gland: Separating fact from myth.

Ancient medicinal plants of South America

Chemical evidence for the use of multiple psychotropic plants in a 1,000-year-old ritual bundle from South America

Characteristics of near-death experiences memories as compared to real and imagined events memories

Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands

Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice

Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance

Coherent 40-Hz oscillation characterizes dream state in humans

Surge of neurophysiological coherence and connectivity in the dying brain

LC/MS/MS analysis of the endogenous dimethyltryptamine hallucinogens, their precursors, and major metabolites in rat pineal gland microdialysate

Chronic circadian advance shifts abolish melatonin secretion for days in rats

Study provides evidence that DMT is produced naturally from neurons in the mammalian brain

Pineal Melatonin Level Disruption in Humans Due to Electromagnetic Fields and ICNIRP Limits

What is 5G – And Does it Threaten Human Health?

Pineal Melatonin Level Disruption in Humans Due to Electromagnetic Fields and ICNIRP Limits

Research Shows Distribution of Aluminum in the Body After Vaccination

Non-linear dose-response of aluminium hydroxide adjuvant particles: Selective low dose neurotoxicity

Melatonin: Miracles far beyond the pineal gland

Biopersistence and Brain Translocation of Aluminum Adjuvants of Vaccines

What is 5G – And Does it Threaten Human Health?

Pineal Melatonin Levels Disruption on Human Due to Electromagnetic Fields and ICNIRP Limits

Static and extremely low frequency electromagnetic field exposure: Reported effects on the circadian production of melatonin

Electromagnetic fields and melatonin production

Effects of Aluminum and Extremely Low Frequency Electromagnetic Radiation on Oxidative Stress and Memory in Brain of Mice 

David Wilcock on The Great Pandemic II: What’s Really Going On?

 

DISCLAIMER

Eleonor Amora behandlar inga sjukdomar utan endast det som hon ser som grundorsaker till sjukdomar, oavsett om det rör cellminnen, tidigare liv eller annat.

Hon behandlar inte cancer, allmänfarliga sjukdomar eller livshotande tillstånd enligt de lagar och förordningar som finns i Sverige för alternativterapeuter. Hon kan dock ge healing för allmänt välbefinnande för sådana tillstånd eller själsläkning.

Eleonor Amora hävdar inte att hon kan bota någon, då hela hennes syn på livet handlar om att människor läker sig själva. Hon är således bara en kanal för att individen ska läka sig själv.

Allt som står på denna hemsida och som rör anmälningspliktiga eller allmänfarligt stämplade sjukdomar är inte något som Eleonor Amora skriver i sin profession utan endast allmänna tankar som privatperson, och skall således aldrig tolkas som råd till allmänheten eller klienter, eftersom det enligt Sveriges lag bara är sjukavården som får ge råd i frågor som dessa, hur overksamma eller farliga deras råd än må vara.

Väljer någon att köpa några eteriska oljor ur shopen så säljs de endast för att användas som doftspridare, och eventuella vitaminer och liknande som självständiga människor väljer att införskaffa säljs endast för allmänt välbefinnande eller symptomlindring. Köper någon dessa för annat syfte och råkar någon bli frisk av dessa så är det helt fristående, och har såklart inget med Eleonor Amora att göra. De som använder hälsofrämjande naturmedel har såklart bara tur att de håller sig friska eller inte blir lika hårt drabbade som de som använder sig av Läkemedelsverkets och pHARMAs rekommendationer.

Vid oro för din psykiska eller fysiska hälsa bör du alltid kontakta din vårdcentral. Konsultationer hos Eleonor Amora kan aldrig tas som alternativ till detta. Ha alltid kontakt med din läkare innan och efter du följer eventuella rekommendationer.

Terapeuter får inte behandla barn under 8 år i Sverige. Session som inkluderar barn innebär endast vägledning för föräldrarna.


Play Cover Track Title
Track Authors