0%

Vad är det Schumannfrekvensen egentligen är för något?

Posted By: EleonorAmora On:


Every second, a multitude of pulses travel around the world in this unique, resonant chamber between Earth and the ionosphere, sending colluding signals to all microorganisms. These signals couple us to the Earth’s magnetic field. Named after their discoverer, these Schumann Resonances (SR) drive the harmonizing pulse for life in our world.” – Eric Thompson

Många brukar be mig om att berätta om Schumannfrekvensen på svenska, då det finns så mycket information redan på engelska, så här är mitt strå till stacken.

Orsaken till att frekvensen namngavs just till Schumann var för att den uppkallades efter professor Schumann som var involverad i det tidiga tyska, hemliga rymdprogrammet och som var den första som hade en hypotes om detta fält.

Sedan mitten på 50-talet så har man med Schumanns hjälp kunnat mäta de elektromagnetiska vågor som finns i atmosfären mellan jordytan och jonosfären. Den har sedan den första mätningen visat en stabil standardfrekvens på 7,83Hz som fungerat som en stämgaffel och en bakgrundsfrekvens till allt liv på jorden.

De forntida indiska Rishis, som är den vediska termen för upplysta, kallade frekvensen på 7,83 Hz för OM, och många är vi som kallar detta för jordens hjärtslag, för det är lite så det känns – även om det vi mäter är ett lager av elektroner och joniserade atomer och molekyler, så är det en del av Moder Jords energikropp som sträcker sig ungefär 30 mil över jordens yta till rymdkanten, cirka 600 mil. Den är rörlig och påverkas av t ex solens aktivitet som orsakar geomagnetisk påverkan i olika subregioner av fältet. Den kan även påverkas av HAARP, åskväder och plasmavapen.

Den 31 januari 2017, för första gången sedan frekvensen började mätas, så nådde gjorde den ett hopp från 7,83 till 36+ Hz, vilket innebär mer än en femfaldig ökning av frekvensnivån. Därefter har den flera gånger hoppat över 100 Hz och i långa perioder legat länge kring 30-40Hz.

Vad betyder detta för oss som invånare på Moder Jord? Enligt neurovetenskap är frekvensinspelningar av 36+ Hz i den mänskliga hjärnan mer associerade med ett stressat nervsystem än ett avslappnat och friskt, och det vi högkänsliga märkt är att vi haft svårare att sova och känt en större aktivitet i fältet när frekvenserna höjts.

Det finns teorier om att Schumannfrekvensen är en frekvens som kan trigga människornas uppvaknande – och man kan diskutera länge och väl vad som är hönan eller ägget; är det vi som påverkar jorden eller jorden som påverkar oss, men det jag själv som andlig lärare och multidimensionellt medium kan se under dessa toppar, är att många fler ser andra dimensioner då frekvensen höjs

Egentligen är det för mig tämligen logiskt. Om vi tänker oss att vår dimension ligger kring 7,83 Hz och att fältet på jorden höjs frekvensmässigt så kommer vi att se det som ligger högre än oss i frekvens. I dagligt tal skulle jag kalla det för fjärde dimensionen, och det är ofta där som naturväsen befinner sig i, vilket ofta även varit det som mina klienter hört av sig om att de sett – samt drakar! Tänk dig själv att du går uppför en backe – när du kommer upp längs halva backen så ser du krönet och snart ser du vad som finns på andra sidan.

Oavsett om det är slumpmässigt eller inte, råkar frekvensen av 7,83 Hz också vara en mycket kraftfull frekvens som används då man arbetar med hjärnvågor t ex under hypnos eller meditation.

Det alla som är högkänsliga kan komma överens om är att både våra fysiska kroppar och vårt nervsystem påverkas av förändringar i  jordens elektromagnetiska fält, och det jag ser det som är att höjningarna möjliggör för obalanser att bli mer tydliga så att vi kan åskådliggöra dessa och läka dem. Oavsett om det i sin tur gör att vi först kan känna oss lite obalanserade, så tror jag att det sedermera skapar en medvetenhet och kreativitet.

Den sida jag själv brukar följa för att se förändringarna i Schumannfrekvensen, är denna, och därifrån har jag även tagit dagens bild.

Så här förklarar de att den ska tolkas:

”Schumann resonansdiagram.

Schumann resonansdiagram visar data från magnetfältdetektorn för att övervaka resonanserna som uppstår i plasmavågorna som hela tiden kretsar runt jorden i jonosfären. Dessa tre dagarsspektrogram visar aktiviteten vid de olika resonansfrekvenserna från 1 till 40 Hz. Inom spektrogrammet visas effekt eller intensitetsnivå för varje frekvens som en färg, varvid vit är den mest intensiva. Schumann-resonanserna visas som de horisontella linjerna vid 0,0, 4,0, 8,0, 12,0, 16,0, 20,0, 24,0, 28,0, 32,0, 36,0 och 40,0 Hz. Detta diagram är baserat på Tomsk, Ryssland, tid UTC +7 (UTC = Universal Time Coordined).

Vad är ett spektrogram?

Spektrogramkalendern är en visuell representation av frekvensområdet i magnetfältet på en given plats. I likhet med hur en utjämnare visar frekvensinnehållet i musik som spelas på din stereo, visar spektrogramkalendern frekvensinnehållet i ett magnetfält. Istället för att visa en kort stillbild visar det förändringar över en tidsperiod, i detta fall tre dagar.

Det lokala magnetfältet är ett dynamiskt fält som ständigt förändras på grund av variationer i jonosfären och solen och många andra influenser som ännu inte är helt förstås. Variationsområdet som visas i spektrogram-diagrammet är från 0 till 40 cykler per sekund. Den vertikala axeln är frekvens och den horisontella axeln är tid. Amplituden för en viss frekvens vid en viss tid representeras av färgintensiteten (grön, gul, vit) för varje punkt i bilden.”

Det känns ofta lite för tekniskt när man läser om det så, men kortfattat betyder det att det visas som vitt när det är som mest intensivt, och då man ser att färgen går som en vertikal linje över hela spektrat så är det mycket aktivitet.

De generella råden under dagar med stor aktivitet är att försöka vila och att dricka mycket vatten om man kan, samt tänka på jordningen och att kontrollera sitt eget energifält, som du kan lära dig om på kurser hos mig. Här finns en första gratis grundkurs i detta: Intuition och grundläggande energikunskap med Eleonor Amora.

Varmt lycka till!

/Eleonor Amora


SHARE


Play Cover Track Title
Track Authors