0%

Vad händer när de vi litat på mörkar sanningen?

Posted By: EleonorAmora On:


Att journalister gör allt för att få en bra story vet vi sedan länge, och det är många gånger som jag varit med om att ha gett jättefina intervjuer som chefredaktörerna sedan stoppat, för att de inte vill ha någon sansad debatt i media när det rör tankar och oro kring biverkningar på vacciner. Att de har tagit av min tid verkar inte bry dem nämnvärt, och det har gjort att jag har börjat sätta krav.

I dagarna skriver Linda Karlström, som har en sajt som heter vaccin.me där de delar viktig information om vacciner, om hur Expressens journalister ljugit för henne i ett försök att skapa en artikel, vilket gjort att hon valt att delge hela mailväxlingen i sin helhet:

”Expressens journalister ljuger om sin identitet för att skapa coronarubriker till sin blaska.”

Jag har ju också blivit svartmålad av media många gånger, där Mittmedia/ÖP bland annat kommit med olika falska påståenden i artikeln

”Länsbo förespråkar mässling – tror den kan bota cancer” samt ledaren ”Lyssna inte på vilt gissande vaccinmotståndare – bekämpa mässlingen”, där du kan läsa:

”Samtidigt tycks vaccinmotståndaren i fråga inte välkomna kritiska frågor. Som framgår av nyhetsartikeln har kvinnan ställt en rad krav för att alls låta sig intervjuas. Kraven handlade bland annat om att ÖP inte skulle få låta läkare uttala sig i anslutning till artikeln och att information om Socialstyrelsens rekommendationer inte skulle få läggas ut.

Det blev givetvis ingen intervju, men den tongivande vaccinmotståndarens ljusskygga beteende är likväl avslöjande. Exemplet understryker med all önskvärd tydlighet att vaccinmotståndare som den kampanjande länsbon inte är några tillförlitliga sanningsvittnen.

Som medborgare gäller det att inte låta sig ryckas med av allehanda kvacksalvare som kokar konspirationsteorier på en spik. Smittskyddsläkarna förordar vaccination mot mässling därför att de vet vad de pratar om.”

Såklart vinklar de på allt man skriver och jag har blivit härdad även om det såklart kändes i hjärtat att något som känts som ”min tidning”, sedan jag själv som obetald frilansare började lämna in kulturreportage under 90-talet, skulle försöka hugga mig i ryggen.

För hur vinklar de egentligen utifrån de mail man svarat på? Ja, läs själv!

________

Hej

Det har varit en intensiv debatt i media den senaste tiden om mässling och vaccinets vara eller ej vara. Jag har förstått det som att du är en vaccinationsmotståndare som menar att en genomlevd mässlingsinfektion kan innebära positiva följdeffekter för människors hälsa.
Jag skulle vilja intervjua dig om detta ämne. Om du vill får du svara skriftligt eller ringa mig på 063-16 17 29

Varför är du motståndare till olika former av vaccin?
Hur skulle du vilja se den svenska vården organiserad kring arbetet med smittsamma sjukdomar?
Hur ser du på sjukvårdens tanke kring att flockimmunitet ska skydda de individer som har så svagt immunförsvar att de inte kan vaccinera mot sjukdomar och som också på grund av sitt immunförsvar skulle drabbas extra hårt av exempelvis mässling?
Varför anser du att vården mörkar eventuella bieffekter av vaccin?
Hur ser du på de så kallade mässlingspartyn som arrangeras i södra Sverige?

Med vänlig hälsning
Linda Hedenljung

________

Hej Linda och tack för din förfrågan. Jag vill dock passa på att understryka mina krav innan jag går vidare:

1. Jag måste få läsa igenom precis allt, inklusive bildtexter, rubriker, ingress och mellanrubriker innan något som helst går i tryck. Inget som jag inte har godkänt får publiceras.

2. Ingen vaccintroende får intervjuas efter mig, med chans att ge synpunkter på mina uttalanden. I så fall måste jag ges chans att gå i svaromål i samma artikel.

3. Det måste vara lika många vaccinskeptiker som vaccintroende som får komma till tals.

4. De båda parterna ska vara rättvisa – jämför med en brottningsmatch där man tävlar i sin egen viktklass. Jag har ingen medicinsk utbildning och därför möter jag inte läkare eller andra som av det konventionella samhället anses vara ”experter”. Jag kan ställa upp som motpart till andra mammor. Ska ni intervjua Soc eller FHM eller någon annan som anses expert (läkare) så får ni istället intervjua vaccinskeptiska läkare som motpart.

5. Inga så kallade faktarutor där ni spaltar upp Folkhälsomyndighetens/Socialstyrelsens marknadsföring av vacciner.

6. Artikeln måste gå i tryck efter min korrekturläsning, annars har jag bara (än en gång) slösat bort min dyrbara tid på lydmedia.

7. Jag kommer inte att ringa er och betala telefonkostnaden – det är ni som får ringa mig.

8. Jag accepterar inte att figurera i samma artikel som de människoföraktande anhängarna av Vetenskap och Folkbildning. Ska ni intervjua någon sådan avsäger jag mig allt samröre med er direkt.

9. Om ni bryter mot något av ovanstående betalar ni en bot till mig omfattande 100 000 kronor.

10. Underskrift på detta krävs av både min kontakt samt tidningens chefredaktör.

Med vänlig hälsning, Eleonor Marklund

________

Hej Eleonor

Tack för ditt utförliga svar. Jag måste dock meddela att vi inte kan göra någon intervju under de krav som du ställt. Det strider mot vårt journalistiska uppdrag.

Tack ändå för att du tog dig tid att förklara dina funderingar.

Med vänlig hälsning
Linda Hedenljung

________

Hej, det var inga funderingar utan det var tydliga krav utifrån lydmedias agerande och förkastliga beteende mot föräldrar som fattat ett aktivt beslut i ett frivilligt vårdval, som lydmedia därefter försöker sätta till allmän bespottning i vinklade artiklar.

Det var länge sedan lydmedia kunde påstå sig ha ett journalistiskt uppdrag; numera är det bara reklamfinansiering för läkemedelsindustrin som det rör.

Dock tog jag för givet att era finansiärer inte skulle gå med på dessa krav.

Allt gott, och ha en bra dag!

Med vänlig hälsning, Eleonor Marklund

För ja, hur är det egentligen med intäkterna från reklamen? 🙂

Och hur är det egentligen med att ta med källorna till mina påståenden? För det finns nämligen otroligt mycket forskning i fallet mässling som visar att man efter genomgången sjukdom inte bara får en naturlig immunitet mot den specifika sjukdomen – utan även viss immunitet mot olika cancerformer. Immunitet betyder för övrigt inte bota, men den förståelsen om det svenska språket kanske man inte kan kräva att en journalist har?

________

Källor:

 • Vaccine Guide

 • Vaccin.me

 • Mittmedia/ÖP

 • Ronne T. 1985. Measles virus infection without rash in childhood is related to diseases in adult life. Lancet; 5 Jan: 1-5.

 • West RO. 1966. Epidemiologic studies of malignancies of the ovaries. Cancer; 1001-1007.

 • Sheheen et al. 1996. Measles and atopy in Guinea-Bissau. Lancet; 347: 1792-1796.

 • Alm et al. (1999). Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Lancet; 353: 1485-1488.

 • Carmon Mota H. 1973. Infantile Hodgkins’disease: remission after measles. BMJ; 19May: 423.

 • Msaouel P, et al. 2009. Clinical testing of engineered oncolytic measles virus strains in the treatment of cancer: An overview. Curr Opin Mol Ther; February; 11(1): 43-53.

 • Mackowiak PA. 1981. Direct effects of hyperthermia on pathogenic microorganisms: teleologic implications with regard to fever. Rev Infect Dis; 3(3).

 • Koprowski H. 1962. The role of hyperergy in measles encephalitis. Am J Dis Child; 103:103-108.

 • Papania M. et al. 1999. Increased susceptibility to measles in infants in the United States. Pediatrics. Nov;1045(5):e59 pp 1-6. PMID 19545585.

 • Aaby P. et al. 2002. Low mortality after mild measles infection compared to uninfected children in rural west Africa. Vaccine. Nov 22;21(1-2):120-6. PMID:12443670

 • Kandapal SD. 2003. MEASLES ANTIBODY STATUS AMONGST NINE MONTHS FIVE YEARS UNVACCINATED CHILDREN. Indian J Prev Soc Med. Vol 34 (1) pp 8-16.

 • Langmuir A.1962 .The importance of measles as a health problem. AJPH vol 52 no 2 pp1-4.


SHARE


Play Cover Track Title
Track Authors