0%

När ska folk lära sig någon gång…

Posted By: EleonorAmora On:


Det råder sådan enorm okunskap i de andliga världarna beroende på att så få verkligen är clairvoyanta. De flesta ser inte vad som pågår i andra människors energisystem vid healing, och det är det som är faran.

Sedan länge finns en hype att man ska få healing med så höga frekvenser som möjligt och de som påstår att de kanaliserat sin healing säger ofta att den är ”ännu bättre” och ”ännu högre” än alla andras. Femte, sjätte, tolfte, sjuttioelfte dimensionens healing. För såklart är det också så att det ”bara är de som kanaliserat den” som får ”tillgång” till de höga och rena energierna…..

Återigen handlar det om att människor inte tror att deras frekvens räcker. Det är samma slags lära som vi blivit itutade i genom religionen, att vi är befläckade och besmutsade, vilket är orsaken till varför sekter som Auratransformationen fått sådant fäste i de andliga grupperingarna. Resultatet inom detta har blivit att de fysiska organen påverkas och tar stryk, vilket hos flertalet skapat sådana skador på hjärtat att de behöver använda pacemaker. Varför går du på detta igen och igen och igen?

På den tiden det begav sig var det bara prästerskapet som fick kommunicera med Gud – det var inte för gemene man – och nu är det den speciella healern som vill sätta sig på samma piedestal.

Blir det bättre om du duschar med högtryckstvätten? Mer ren kanske, men samtidigt så ryker huden och köttet också. Du är av kött och blod. Ditt energisystem är integrerat med din köttkostym, och just din frekvens är exakt vad din fysiska kropp mår som bäst av.

Healing handlar inte om högre, renare, speciellare! En bra healer är ungefär som en elitgymnast som har stenkoll på sin fysiska kropp – men som i detta fall har stenkoll på sitt energisystem och som kan hålla det fokus som krävs för att ta bort parasiter och entiteter. Såklart behöver den då även kunna se dessa för att göra detta.

Men det är fortfarande DIN FREKVENS som de ska arbeta med – inte någon frekvens från sjuttioelfte dimensionen som din fysiska kropp inte kan hålla!

När ska folk lära sig någon gång…


Play Cover Track Title
Track Authors