0%

7

SHARE

Som livsväg 7 är du tänkaren som alltid letar efter svaren. Oavsett om frågan är stor eller liten, spelar ingen roll, det är äran att hitta svaret som driver dig. Detta kan leda till några intressanta resor under ditt liv eftersom du tenderar att söka andlig eller inre självförståelse. De brukar göra denna resa på egen hand och kan leva inne i ditt eget huvud under lång tid. Du kan se situationer från många olika vinklar. Det här är bra för karriärer som kräver att du analyserar en situation genom stora mängder data.

På grund av din vilja att bearbeta saker och stanna i ditt eget huvud så kan det ta lång tid för någon annan att lära känna dig. Detta kan göra relationerna svåra att blomstra och underhålla. Du är mycket känslig, men skyggar från känslor som kan vara främmande.

Tillit och tro är en stor del hos en sjua, och når de inte detta så tenderar de att bli cyniska och fly genom droger eller arbete. Deras naturliga intuition gör att de gärna söker sig inom andliga områden.

De har en förkärlek till naturens skönhet, och de behöver naturen för att finna stillhet i  sin analytiska och intellektuella sida.

De brukar vara i positioner som låter dem att få ”sista ordet” i ett ämne eftersom de ofta anses vara auktoriteter inom sina områden. Karriärer som en sjua bör överväg inkluderar: Advokat, Domare, Prästerskap, Forskare. Dessa karriärer och karriärer som liknar dem kommer att fungera bra för dem eftersom det gör det möjligt att bearbeta saker i sina huvuden och låter dem ha en viss myndighetsställning.

 

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors