0%

8

SHARE

Som livsväg 8 lever du i livet för att få en inverkan på världen genom din drivkraft och ambition. Du är en person med auktoritet och ofta även materiell rikedom. Du kommer ofta att behärska konsten att vara framgångsrik i den karriär du väljer – för du har även ett behov av att vara framgångsrik och att ha en status som bekräftar detta.

Du jobbar väldigt hårt för att nå dina mål och kan komma att betraktas som en workaholic. Dina ledarskapsförmågor i kombination med din ambition gör att du har lätt att nå dina mål.

Ekonomisk trygghet är viktigt för en åtta som kommer att känna sig otrygg om inte detta finns i livet de lever.

De kommer vanligtvis att ha problem med auktoriter, oavsett om det är i form av en chef, polis, statlig tjänsteman, hyresvärd etc. som kan leda till problem. Detta kan också driva dem att bli en person av auktoritet själv, så att de  inte behöver svara för någon annan än sig själva.  Åttor är väldigt ärliga och ibland lite för raka för att de ska uppskattas av alla som får ta del av deras sanningar.

När åttan förstår behovet av balans mellan arbete och privatliv kan de bli ostoppbara. Just detta behov av balans gör att de aktivt behöver vika tid åt familjen i sitt schema för att inte familjen ska komma i skymundan. Om du är en åtta så behöver du komma ihåg att både berätta för din familj och visa dem hur  mycket du älskar dem – kom ihåg att tiden med dig är viktigast.

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors