0%

AKASHIC PAST LIFE METHOD BY ELEONOR AMORA™ ONLINE

~ to boldly go where noone has gone before ~

Själsband inflätade genom eoner av tid …som vi kan beskåda på platser bortom tiden för att för insikter om möten och lärdomar.

Akashic är inte ett ord som endast är begränsat till Akashiska biblioteket utan ordet Akasha kommer från sanskrit och betyder eter, himmel eller atmosfär…

 

Den här utbildningen passar inte för alla, utan endast den som är trygg i sin medialitet så att du slutat att ifrågasätta dig själv. Du har även god vana av meditationer och en flexibilitet i din förståelse av den verklighet vi lever i.

Denna utbildning kommer att ta dig längre än du trott var möjligt, och lära dig exakt hur du ska göra detsamma för dina klienter.

 

 • Djup meditation – träning i att skapa egna meditationer samt arbeta med klienter i så djup meditation att du når förbi det undermedvetnas spärrar.

 • Regressioner – att medvetet söka specifika svar genom andra inkarnationer eller förutsättningslöst besöka andra inkarnationer för allmän förståelse.

 • Karma och förståelse om livsmönster.

 • Själsåterkallning/Själsläkning.

 • Förståelse kring Matrixet runt jorden och hur det har begränsat inkarnationsprocessen efter Atlantis fall.

 • Healing kring och av andra inkarnationer.

 • Förståelse kring parallella inkarnationer.

 • Förståelse av liven mellan liven.

 • Förståelse kring inkarnationer som inte är på jorden eller i denna dimension.

 • Förståelse om eterelementet kring själars återfödelse.

 • Förståelse kring nedstigning.

 • Förståelse kring begrepp som Twin Flame och själsfränder, själsfamilj mm – och vad finns det för faror i begreppet Twin Flame? Obs att Eleonor Amora inte lär ut den romantiserade delen av begreppet, och att alla deltagare skall läsa Eleonor Amoras bok The Spiritual Flytrap – Wake up call for Empaths under programmet.

 •  Förståelse kring begrepp som ”Consciousness Traps” och ”Soul Traps” samt hur du kan guida din klient i detta.

 • Läkning av cellminnen – och framför allt, hur man läker ursprunget till cellerna, som vi ju vet dör och byts ut varje dag.

 • Läkandet av livsväg.

 • Hur du löser utdaterade löften mm från tidigare liv.

 • Vilka väsen, änglar, mästare kan man be om extra hjälp för detta specifika ämne.

 • Vilka väsen försöker begränsa och hindra oss när det rör våra inkarnationer.

 • Mänsklighetens gömda historia.

 • I denna utbildning ingår QUINTESSENCE HEALING BY ELEONOR AMORA™ värde 14.999 kronor inkl moms.

 • … samt mycket mer.

 

Akademin har utbildat Regressionsterapeuter i hela Norden under det senaste decenniet, och vi arbetar med ett unikt helhetskoncept inom ämnet regressioner och förståelse kring tidigare liv. Utbildningen är en uppgradering av tidigare yrkesutbildning som Regressionspedagog som varit ett av akademins flaggskepp under många år.

Vi  har träning och arbete i en onlinegrupp under sex månader. Du får ta del av allt via filmer och livesändningar samt Zoom-möten.

 • Individuellt mentorskap om 3 x 1 timme (1:1-samtal) ingår under yrkesutbildningen, och även gruppcoachning i marknadsföring där man får lära sig om LinkedIn, Facebook, Instagram.

 • Som certifierad Regressionsterapeut  Akashic Past Life Therapist i metoden Akashic Past Life Method by Eleonor Amora™  har eleverna lämnat in och fått utvärderat olika klientfall samt deras arbete med dessa.

 • En certifierad Regressionsterapeut Akashic Past Life Therapist har dessutom visat ett väl godkänt arbete med att efter regressionen kunna vägleda klienten till förståelse inför det liv de lever idag.

 • Minsta rekommenderade pris för en regression är 2.500 kronor, då det tar två timmar att utföra.

 

Utbildningens pris: 39.999kr inkl 25% moms. Tidigare deltagare i akademins program eller retreats har 10% rabatt. Delbetalning kan erbjudas, och då Eleonor Amora är en av få andliga lärare som slagit igenom stort både i Norden och Internationellt så är hennes coachning i marknadsföring ovärderlig.

Obs! Begränsat antal platser, och den aktiva delen i utbildningen pågår under 6 månader. Därefter har deltagarna tillgång till materialet under obegränsad tid.

Boka via info@eleonoramora.se

Denna utbildning kommer att bli internationell som akademins övriga utbildningar/program/retreats, och kommer i framtiden att hållas främst på engelska. Detta är enda gången den kommer att hållas helt på svenska.

Antal platser: max 25 deltagare per grupp.

Play Cover Track Title
Track Authors