0%

Akashic Past Life Method by Eleonor Amora™

~ to boldly go

where noone has gone before ~

Akademin har utbildat regressionsterapeuter i hela Norden under det senaste decenniet, och vi arbetar med ett unikt helhetskoncept inom ämnet regressioner och förståelse kring tidigare liv.

Akashic är inte ett ord som endast är begränsat till Akashiska biblioteket utan ordet Akasha kommer från sanskrit och betyder eter, himmel eller atmosfär.

Utbildningen är en uppgradering av tidigare yrkesutbildning som Regressionspedagog som varit ett av akademins flaggskepp under många år.

 • Djup meditation – träning i att skapa egna meditationer samt arbeta med klienter i så djup meditation att du når förbi det undermedvetnas spärrar.

 • Regressioner – att medvetet söka specifika svar genom andra inkarnationer eller förutsättningslöst besöka andra inkarnationer för allmän förståelse.

 • Karma och förståelse om livsmönster.

 • Själsåterkallning/Själsläkning.

 • Förståelse kring Matrixet runt jorden och hur det har begränsat inkarnationsprocessen efter Atlantis fall.

 • Healing kring och av andra inkarnationer.

 • Förståelse kring parallella inkarnationer.

 • Förståelse av liven mellan liven.

 • Förståelse kring inkarnationer som inte är på jorden eller i denna dimension.

 • Förståelse om eterelementet kring själars återfödelse.

 • Förståelse kring nedstigning.

 • Förståelse kring begrepp som Twin Flame och själsfränder, själsfamilj mm – och vad finns det för faror i begreppet Twin Flame? Obs att Eleonor Amora inte lär ut den romantiserade delen av begreppet, och att alla deltagare skall läsa Eleonor Amoras bok The Spiritual Flytrap – Wake up call for Empaths innan programmet.

 •  Förståelse kring begrepp som ”Consciousness Traps” och ”Soul Traps” samt hur du kan guida din klient i detta.

 • Läkning av cellminnen – och framför allt, hur man läker ursprunget till cellerna, som vi ju vet dör och byts ut varje dag.

 • Läkandet av livsväg.

 • Hur du löser utdaterade löften mm från tidigare liv.

 • Vilka väsen, änglar, mästare kan man be om extra hjälp för detta specifika ämne.

 • Vilka väsen försöker begränsa och hindra oss när det rör våra inkarnationer.

 • Mänsklighetens gömda historia.

 • … samt mycket mer.

 

Vi möts två långhelger (torsdag-söndag), och har under tiden övningar samt diskussioner i en onlinegrupp under sex månader. Mentorskap ingår under yrkesutbildningen.

 

 • Som certifierad Regressionsterapeut  Akashic Past Life Therapist i metoden Akashic Past Life Method by Eleonor Amora™  har eleverna lämnat in och fått utvärderat olika klientfall samt deras arbete med dessa.

 • En certifierad Regressionsterapeut Akashic Past Life Therapist har dessutom visat ett väl godkänt arbete med att efter regressionen kunna vägleda klienten till förståelse inför det liv de lever idag.

 • Minsta rekommenderade pris för en regression är 2500 kronor, då det tar två timmar att utföra.

 

Utbildningens pris: 29.999kr inkl 25% moms. Tidigare deltagare i akademins program eller retreats har 10% rabatt.

Boka via info@eleonoramora.se

Denna utbildning kommer att bli internationell som akademins övriga utbildningar/program/retreats, och kommer i framtiden att hållas främst på engelska. Detta är enda gången den kommer att hållas helt på svenska.

Antal platser: max 20 deltagare per utbildningshelg.

Play Cover Track Title
Track Authors