0%

Ama

SHARE

Ama är en holistisk jordemor inom Medvetna Trossamfundet som ger en födande kvinna och hennes eventuella partner kontinuerligt stöd under en graviditet och förlossning.

Amas ser en graviditet som helig och kan genom sin kunskap om själarnas resa även kommunicera med dessa barns själar av den nya tiden, som exempelvis indigobarn, kristallbarn och regnbågsbarn m fl själsliga benämningar och ursprung. De kan också vägleda föräldrarna efteråt för att de på bästa sätt ska kommunicera med sina barn.

Våra Amas lär sig också om eteriska oljor och annat naturligt som kan hjälpa en födande mor att finna sin centrering och lugn, samt kan skapa en lugn och vacker miljö där fokus är på kvinnans oändliga kraft vilken hon tidigare vägletts till via meditationer under sin graviditet.

Att vara Ama handlar om att vägleda inför en ny själs ankomst och att med urtida ceremonier välkomna den nya själen inför dess ankomst till jordeplanet. De arbetar mycket med livmoderkraften, och dess förmåga att hålla visdom för hela mänskligheten samt kvinnor emellan.

Utbildningen till Ama är 1 år, och de behöver antingen redan ha en grundutbildning som Doula via Odis (www.doula.nu) eller gå en utbildning till Doula samtidigt under året som de studerar hos oss. Observera att det är eleven själv som behöver ta kontakt med dem själv, då deras utbildning är helt fristående. Har eleven annan Doulautbildning så kontakta oss för validering av den.

För att antas till utbildningen behöver man bifoga ett personligt brev samt utdrag ur belastningsregister.

Innan man ansöker så behöver man läsa igenom Medvetna Trossamfundet stadgar för att se om man har samma trosåskådning.

För att läsa lite mer om varför jag grundade Medvetna Trossamfundet, så kika in här!

Det finns för närvarande två Anunas inom Medvetna Trossamfundet, med tjänstgöringsområde i Jämtland och Skåne, men fler är under utbildning, och vid särskilt behov kan dessa även resa.

”Doulaeffekten” – det vill säga effekten av att ha en person som kontinuerligt stöd under hela förlossningen, exempelvis en doula – har mätts i flera internationella studier och finns sammanställd i The Cochrane Library, en databas som innehåller utvärderingar av resultat från medicinsk forskning.

Förutom att stödet ofta leder till förkortade förlossningar med färre komplikationer, minskar också risken för till exempel användning av sugklocka och behovet av värkstimulerande dropp och epiduralbedövning. Doulaeffekten innebär också att föräldrarna upplever förlossningen som en positiv händelse och därför efteråt har lättare att anpassa sig till den nya familjedynamiken.

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors