0%

Andullationsbädd

SHARE

Våra elever får använda vår Andullationsbädd gratis under kursdagarna.

Andullationsmassagen är en massageterapi med djupverkande infravärme som ger en stimulans som utvidgar blodkärlen och ger bättre blodcirkulation i respektive vävnad. Effekten är en avslappnad och skön värmekänsla. Olika zoner i huden är anslutna till inre organ genom nervreflexer. Det betyder att Andullation inte bara stimulerar huden och musklerna, utan även har en positiv inverkan på de inre organen. Andullationen riktas inte mot ett specifikt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

Det medicinska massagesystemet används framgångsrikt av Tysklands ledande sjukgymnaster, medicinska praktiker och kliniker. HHP Massagesystem är den första certifierade medicinska produkten för att skapa andullationsmassage med djupverkande infravärme.

HHP Massagesystem har utvecklats i nära samarbete med läkare, sjukgymnaster och massörer. Den senaste vetenskapliga forskningen har införlivats. Säkerhet och tillförlitlighet betyder mycket för oss. ANDUMEDIC® 3 har testats enligt den tyska lagen för medicinska produkter klass 2 A (jfr. 93/42/EWG). Den licensierade tillverkaren METEK GmbH producerar vår andullationsbädd i Leinefelde-Worbis, Tyskland. Hela produktionsprocessen lyder under de högsta kraven och kontrolleras noggrant. Detta garanterar att även de högsta kvalitetsanspråk uppfylls.

Andullationsbädden som lymfmassage

Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Regelbunden stimulering med exempelvis lymfmassage främjar ett stabilt immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning. Lymfsystemet kan positivt stimuleras genom användningen av andullation för att hjälpa flödet av lymfan i form av lymfmassage.

lymfmassage

Det finns två cirkulatoriska system i kroppen. Hjärta, lungor och blodkärl är de viktigaste komponenterna i blodets cirkulationssystem. Den andra är lymfsystemet.

Kroppen har mer lymfa än blod och lymfkärl är längre än artärerna. Lymfmassagen kan hjälpa lymfsystemet att avlägsna metaboliska biprodukter från kroppen och eliminera smittsamma organismer.

Illustrationen visar hur lymfkärlen (gula linjer) löper genom kroppen. Lymfkärlen leder till lymfknutorna (gula prickar). Dessa innehåller lymfocyter som fångar och förstör bakterier och virus.  De lymfknutorna som är lättast att känna sitter på baksidan av den nedre käkbenet.

Det andra cirkulationssystemet

När blodet rinner från artärerna till kapillärerna, så pressar kärltrycket en vätska som innehåller syre och socker genom cellmembranen i venerna – lymfa skapas. Syre och socker matar cellerna. Cellernas avfallsprodukter såsom mjölksyra och metaboliska biprodukter avlägsnas dels direkt till blodet, dels flödar resten tillsammans med lymfa genom de filtrerande lymfknutorna, sedan genom Ductus thoracicus (centralt lymfkärl) och tillbaka in i blodomloppet.

Till skillnad från det cirkulatoriska systemet är lymfsystemet inte slutet och har ingen central pump. Lymfa rör sig långsamt och under lågt tryck, mest beroende på att skelettmusklernas rörelse pressar lymfan framåt i lymfkärlen. Liksom venerna har lymfkärlen klaffar, som enbart tillåter lymfan att färdas i ena riktningen.

Lymfsystemet kan således positivt stimuleras genom användningen av massagen för att hjälpa flödet av lymfan i form av lymfmassage

Artikel i Året runt om andullation: https://www.aretrunt.se/smarta-i-fotterna-forsvann-med-ny-behandling/

HHP Andullation – svensk broschyr

Samlingsbroschyr – lindra kronisk smärta med andullation

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors