0%

Anuna

SHARE

Anuna är en person med kunskap att leda religiösa ceremonier samt fungera som förmedlare mellan människa och Allvetandet samt Moder Jord och olika naturväsen samt Änglar inom Medvetna Trossamfundet. Likheter finns med andra religioners prästerskap.

Medvetna Trossamfundets Anunas förrättar allt från barnvälsignelser och vigslar till begravningar, där de arbetar med själens välkomnande och avsked enligt trossamfundets tro om själarnas resa.

Utbildningen till Anuna är tre år, där år ett och två fokuserar på att lära sig att kommunicera med allehanda väsen, djur, natur och Allvetandet samt Moder Jord men också att styra energier tillsammans med eleverna i det Multidimensionella Mediumprogrammet. Det sista året fokuserar på ceremoniellt arbete samt tolkning och förståelse av hermetism samt Smaragdtavlorna, enligt obligatorisk kurslitteratur, vilket innebär mycket egna studier under det sista året.

För att antas till utbildningen behöver man bifoga ett personligt brev samt utdrag ur belastningsregister.

Innan man ansöker så behöver man läsa igenom Medvetna Trossamfundet stadgar för att se om man har samma trosåskådning.

För att läsa lite mer om varför jag grundade Medvetna Trossamfundet, så kika in här!

Det finns för närvarande två Anunas inom Medvetna Trossamfundet, med tjänstgöringsområde i Jämtland och Skåne, men fler är under utbildning, och vid särskilt behov kan dessa även resa.

 

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors