0%

Biolight

SHARE

Våra elever får använda vår Biolight gratis under kursdagarna.

Biolight är en unik, patenterad, medicinsk teknisk produkt som med hjälp av rött och infrarött ljus bidrar till radikalt nedkortade läktider för de skador som drabbar era hästar oftast: senskador, ledskador, muskelskador och sår.

Biolights teknik är mycket avancerad och har tagit över trettio år att utveckla. I förenklade termer kan den förklaras så att rött och infrarött pulserat ljus, i olika förprogrammerade sekvenser och våglängder, tillför energi till kroppens celler och därigenom accelererar kroppens egen förmåga att läka.
Biolight-tekniken är därför helt naturlig, helt ofarlig och helt smärtfri.

Ljuset i Biolight-produkten tillför alltså cellerna energi, ökar blodcirkulationen och tillför syre. Detta skulle också visa sig ha en fantastisk effekt på musklernas kraft och uthållighet.

Med TOLV förprogrammerade program, anpassade för hästar, är Biolight inte bara mycket effektiv utan också oerhört lätt att använda. Förutom läkning av skador är Biolight oerhört effektiv för att syresätta hästens muskler innan träning eller tävling och på så sätt markant öka både kraft och uthållighet. Biolights unika produkt har blivit oerhört populär och används idag av internationella storstjärnor som Jean-Michel Bazire, Rolf-Göran Bengtsson, Stig H Johansson mfl.

Att Biolight-tekniken är effektiv har visats i en rad studier, och tusentals användare inom hästsporten vittnar dagligen om hur snabbt Biolight hjälper dem att läka ut skador på deras hästar, hur skadefrekvensen minskar och hur resultaten på tävlingar blivit bättre och bättre.

Läs mer om Biolight här:

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors