0%

Dataskyddsförordningen (GDPR)

SHARE

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som klient eller elev om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi åtar oss att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.

 

Personuppgifter som vi sparar är:

 • Namn

 • E-post

 • Postadress 

 • Telefonnummer

 • Personnummer eller organisationsnummer

 • Betaluppgifter

 • Kontaktuppgifter till närstående (gäller endast för kursdeltagare)

 

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är :

 • För att kunna komma i kontakt med dig.

 • För att skicka information samt erbjuda förmåner.

 • För att administrera kvitton, fakturor eller delbetalningar.

 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift.

 

Utlämning av uppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom våra samarbetspartner när det rör olika betalningsalternativ. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter såsom Skatteverket om vi är skyldiga att göra detta enligt lag.

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

Rätt att begära ut information
Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under förutsättning att din identitet kan bevisas.
Du har även rätt till att få ev ofullständiga/felaktiga/inaktuella och oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.

Om du bara har meddelat att du vill ha vårt nyhetsbrev tidigare så räcker det att klicka på länken längst ned i varje nyhetsbrev om att du inte längre vill ha det, för att radera dina uppgifter själv. Detta sker per automatik via vår  tjänst för nyhetsbrev.

Bilder
Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, i videoproduktioner eller Facebooksida utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@eleonoramora.se.

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till Datainspektionen.

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors