0%

Den nya generationen

SHARE

dreamstime_l_18747598

”Barn är jordens levande blommor”

– Maksima Gorkij

Indigos, Kristallbarn, Regnbågsbarn och de Gyllene barnen är vad denna sida kommer att handla om, och de i sin tur är vad som skapar ”Den nya generationen” som jag både har kurser och föreläser om, just för att sprida kunskap och förståelse både rörande sig egen roll här på Jorden, och för att kunna förstå de i vår omgivning – och då i synnerhet våra barn.

”Hej, mitt namn är Eleonor, och jag är en Indigo!” brukar jag ofta starta mina kurser om den nya generationen med.

Jag började studera ämnet redan för 14 år sedan, då jag var gravid och förstod att min son var en annan energi än jag var van vid sedan tidigare – och försökte sätta mig in i ”den nya tidens barn” under tiden för graviditeten. Den resan tog mig till mig själv, på fler än ett sätt, och han visade sig för övrigt vara Kristall och inte Indigo – medans Indigon var jag.

Det nya begreppet HSP (High Sensitive Personalities) eller Högkänsliga personlighet, kan användas som ett paraplybegrepp för de jag nämner nedan, som varit kända under i flera decennium. Känsligheten är en enorm styrka när den är i balans.

INDIGON – VÄRLDSFÖRÄNDRAREN

Anledningen till namnet beror på att Indigon har en Indigoblå energi i sin aura som alltid finns där som ett stråk i alla de andra färgerna i auran som förändras utifrån dina tankar och känslor; och i mitt sätt att se det på så handlar det om att Indigon alltid är i kontakt med den blå energin och strålen, som har egenskaper som ledare och lärare i sig; när en Indigo talar så lyssnar folket, och det är många Indigos som valt att bli just ledare på olika vis – och då inte för att styra, utan för att den är en naturlig ledare som människor finner förtroende för.

Det är en hel del som bara tror att det rör barn när man pratar om Indigo, men till saken hör att Jordens befolkning alltid varit cirka 10% Indigos för att de har behövts för att skapa förändring. I princip alla som ifrågasatt gamla paradigmer och system samt kommit med ett nytänk i den gamla eran har varit Indigos där t ex Albert Einstein är ett utmärkt exempel. Det finns läror där de försöker säga datum eller årtal, där de barn som sedermera föds efter det datumet är Indigobarn, men för mig stämmer det inte alls, dock stämmer det att det är fler Indigos som fötts under vår moderna tid just för att detta paradigm behöver förändras så drastiskt.

Indigon är nämligen den som ifrågasätter. Den som inte nöjer sig med ett svar utan att förstå varför.
Den som ser igenom lögner, och som har sanning som ett av de främsta epitet den känner till.

Det är egentligen ett av mina allra bästa råd om man själv har barn som är Indigos: ge alltid barnet minst två valmöjligheter så att den får välja själv (en Indigo avskyr ett auktoritärt system, och kan själv i allt) samt att alltid möta Indigon som en jämlike och med respekt – för en Indigo kommer att se igenom allt som inte är sanning ändå (och bli förbannad om du ljuger – oavsett om det är vita lögner; alla lögner är väldigt kränkande för Indigos). Det en Indigo måste lära sig i detta är att saker och ting inte alltid är svart eller vitt eller sant eller falskt, och det är en stor livslärdom.

Indigons energier är maskulina – och det står egentligen för det aktiva skapandet, och har inget med könet i sig att göra. Dock är det många Indigos som känner igen sig som krigarsjälar, och som har levt i många många liv innan detta, vilket gör att de har med sig en uråldrig visdom och ett tänkande som går på djupet. Ofta finns det en medfödd fundering om vad som är meningen med livet, och varför den är här – just livssyftet är enormt viktigt för en Indigo att förstå och finna. Det är dock inte sällan som en Indigo kan hänfalla åt depression om den känner att allting blir den övermäktigt, då den i sin innersta essens att världen måste förändras – men att den inte förstår hur den ska kunna göra det.

Just denna tanke om meningen med livet gör också att många Indigos är väldigt intuitiva och redan i tidig ålder förstår att det finns världar och dimensioner bortom denna verklighet. Många har väldigt känsliga intuitionskanaler, vilket de ibland kan missförstå utan hjälp.

Problemet som Indigos kan ha är att de är väldigt känsliga för toxiner – för E-nummer, färgämnen, bekämpningsmedel och andra kroppsfrämmande toxiska ämnen. Detta skapar en Indigo i obalans.

Det som sker med en Indigo i obalans är att den visar tendenser mot vad en del kan misstolka som ADHD. Den kan också ha väldigt kort stubin och lätt bli väldigt stridig i sin framtoning. Den har då också en fallenhet för att bli beroende av t ex socker, mat och droger, ofta för att döva ångest och oro, eftersom en obalanserad Indigo ofta känner sig som att den har nerverna utanpå kroppen, och reagerar för starkt på det mesta.

Det som är väldigt viktigt för en Indigo är jordningen – att alltid se över sin jordning och om möjligt vara ute mycket i naturen. Ju mer utsatt en Indigo är för toxisk påverkan, desto mer viktigt att vara ute i naturen.

En Indigo behöver leva giftfritt – både när det gäller kost, hygien och allmänt leverne, eftersom de kroppsfrämmande toxinerna påverkar kroppen negativt och skapar en obalans där Indigons styrkor överdrivs till ytterligheter som blir besvärliga att hantera genom att orsaka en mycket utåtagerande individ.

Ofta brukar Indigon födas i familjer för att ifrågasätta gamla normer och värderingar, och möjliggöra både en balansering av karma hos de individer som är en del av familjen men också en läkeprocess (där jag understryker möjliggöra, för det är många gånger som dessa individer väljer att inte gå igenom sin gamla ryggsäck och läka sina sår eftersom det är för jobbigt), vilket i sin tur brukar innebära att Indigon i perioder kan känna sig väldigt ensam och utanför. På senare tid har jag dock märkt att många Indigos oftare fötts hos andra Indigos – vilket i sig kan innebära vissa stridigheter (eftersom Indigon kan vara lite av en know-it-all och stridstupp), men det innebär också en förståelse samt acceptans för starka individer, där ingen har behovet att kväsa Indigons styrka och ser den som skrämmande.

En Indigo kan vara väldigt speglande i sin energi samt belysa både orättvisor och obalanser hos andra människor, som kan uppfattas väldigt skrämmande. Det en Indigo måste lära sig  är att tona ner sin rättframhet lite, och vara lite mjukare i sin kontakt med andra människor.

En balanserad Indigo är en enorm källa för förändring för världen. Det är den personen som står längst fram på barrikaderna, som skapar förändringen istället för att bara titta på.

Indigos är ofta väldigt kommunikativa antingen i skrift eller tal, och väldigt kreativa. De kan se nya vägar och nya möjligheter, och det är inte alls sällan som en Indigo faktiskt uppfinner nya saker.

KRISTALL

Där Indigon är maskulin i sin energi, så är Kristallen feminin i sin ljusa pärlemorliknande energi.

Har man förstått varför Indigon kom hit till jorden med sin maskulina kraft, så förstår man också att det behövdes en motpol i detta. En energi som är skapande men åt det mottagande och receptiva hållet.

Jag brukar ofta se Kristallerna som Tjuren Ferdinand under korkeken – de har inte detta behov som Indigon av att skapa förändring, utan kan gärna sitta och meditera och bara fundera över livet för sig själva.

De är känsliga, vänliga och omtänksamma – med en stor fallenhet för det intuitiva och telepatiska. Många av Kristallerna ser Änglar och andra energier från tidig ålder, vilket kan falla bort senare i åldrarna om de inte fått uppmuntran att fortsätta med detta.

Problemet med om en Kristall blir obalanserad så misstolkas den med ADD eller autism, då den helt enkelt sluter sig och stänger in sig i sig själv när världen blir för jobbig.

Kristaller väljer ofta Indigoföräldrar just för att de ska få en push framåt, eftersom Kristallen mest troligt skulle sitta kvar under sin korkek annars, och då ju livet ändå innebär en del saker som kan vara viktiga att göra.

Problemet med en obalanserad Kristall är under de perioder då deras känslighet (som egentligen även är dess styrka) blivit en svaghet, genom att den blivit överkänslig. Alla sinnen behöver inte påverkas för alla, men det inkluderar alltså syn, hörsel, känsel, smak. Om det rör ljud så blir den obalanserade Kristallen skrämd för höga ljud och finner väldigt obehag i olika ljud som andra kanske inte ens lägger märke till (t ex ljudet av elektricitet).

Många Kristaller har inte varit i fysisk form tidigare på Jordeplanet, och det märks ofta att de är lite obekväma i sina kroppar, och inte så fysiska av sig i sin framtoning.

Även en Kristall behöver leva giftfritt – både när det gäller kost, hygien och allmänt leverne, eftersom de kroppsfrämmande toxinerna påverkar kroppen negativt och skapar en obalans där Kristallens styrkor överdrivs till ytterligheter som blir besvärliga att hantera genom att orsaka en mycket innesluten och överkänslig individ. Problemet där är att Indigon märks om den blir obalanserad – men Kristallen ”försvinner” och blir väldigt låg samt svag energimässigt, vilket gör det ännu viktigare att ha uppsikt över. Det är väldigt viktigt att uppmuntra en Kristall när det gäller att ta för sig ute i världen, och att tro på sig själv, för till skillnad från Indigon så har inte Kristallen den krigarenergin som gör att den slåss för sin sak.

En balanserad Kristall är väldigt behaglig att vara kring, då den besitter stor empati och diplomati samt ogärna är högröstad (till skillnad från Indigon). Kristallen är fredsivrarna jämfört med krigarsjälen som Indigon besitter, och ogillar bråk.

REGNBÅGE

Där Indigon är maskulin och Kristallen feminin i sin energi, så kommer Regnbågsbarnen in och är balanserade i både det feminina och maskulina.

Där Kristallen och Indigon valt att vara triggers i familjer med behov av läkning och egenarbete, så väljer Regnbågen en familj i balans med en maskulin och feminin del.

Många föräldrar till Regnbågsbarn har fått budskap av dem långt innan de fötts, och det finns många som ser Regnbågarna som återfödda Avatarer – dvs gamla själar som haft tydliga budskap och roller redan i tidigare liv, och som nu väljer att komma tillbaka för att fortsätta sitt arbete på Jordeplanet. Många av Regnbågarna har tydliga minnen om vilka de är.

En Regnbåge är väldigt självklar i sin energi – den tar för sig och tror på sig själv samt går sin egen väg, precis som Indigon, samtidigt som den är väldigt receptiv och känslig men utan Indigons bergar och dalar som är något som Indigon behöver balansera under stor del av sitt liv.

Regnbågen är mer fysisk än Kristallen, men inte fullt lika fysisk som Indigon, men den använder sig gärna av musik och dans för att balansera sina energier och jorda sig i kroppen med naturlig rörelse och flöde i energierna.

Det är otroligt viktigt att Regnbågsbarnen får leva giftfritt – i viss mån kan de klara av toxiner, men det är tydligt att de medvetet väljer familjer som har insikterna om  livet och gör medvetna val.

Det är inte så många av Regnbågsbarnen här ännu – men fler och fler är på intågande nu när det blivit fler och fler Kristaller, eftersom energierna då är redo att börja nå balans mellan det maskulina och det kvinnliga.

GYLLENE

De Gyllene barnen och Regnbågsbarnen är väldigt lika i sina energier, men det som är skillnaden där är att de gyllene har insikten om sig själv och har minnet intakt om vilka de är och var de kommer ifrån.

Problemet med de Gyllene barnen, om de blir obalanserade, är att de inte längre vill vara här utan vill tillbaka hem igen. Det är enormt viktigt med dessa små att möta dem som de mästare de är och att inte tala till dem som om de är ovetande barn.

Det är otroligt viktigt att De Gyllene barnen får leva giftfritt – för att de ska kunna bibehålla sina minnen, så måste deras energier vara så höga som möjligt, utan påverkan från ämnen som orsakar manipulation med gener och liknande.

Det är inte så många av de Gyllene barnen här ännu – men de är på intågande, till föräldrar med insikter och kunnande om det andliga, så att de kan möta dem och inte förtrycka deras minnen.

Det som är enormt viktigt med dessa olika beskrivningar är att även sprida förståelse kring att ALLA av dessa behövs. Det finns ibland lärare som försöker lära ut att man ska transformera auran och förändra sig från sin ursprungsenergi, men för mig så klingar det falskt (och dessutom är auran ständigt i förändring – den är inte statisk).

Du är här av en anledning – i just den energi som du kom med.
Det som du behöver göra är att börja förstå dig själv, dina egenskaper och ditt livssyfte, samt hur du når balans för att må så bra som möjligt.


Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors