0%

Eleonors erfarenhet av Auratransformation (TM)

SHARE

Storsjöns Sinnero, Ytterån 2016-08-09

Mitt i Lejonportalens kraftfulla centrum så har jag landat i att jag behöver tala ut rörande min erfarenhet av Auratransformationer , då en Auraförmedlare bad om min hjälp under helgen som var.

Varför gör människor detta, och vad tror de egentligen att en Auratransformation är?

At1

  • Många har gjort det för att de varit trötta och läckt energi…
  • Många har gjort det för att de haft svårt för att sätta gränser..
  • Många har gjort det för att få bättre kontakt med sitt dharma..
  • Många gör det för att hitta sin andliga gemenskap..
  • Många gör det för att komma vidare med sin andliga utveckling och få en starkare intuition..
  • Många gör det för att sluta längta hem..
  • Många gör det för att få större kraft och energi..

De flesta tror att en Auratransformation är en uppgradering av det befintliga systemet, en nedladdning av högre energier och att de tror att man får sitt Högre Jag ned i kroppen som ett direktvetande.

Men vad sker egentligen?
Egentligen….?

AT5

Först av allt ska vi gå igenom hur en Auratranformation (TM) görs.

Först av allt får de som ska göra en Auratranformation i hemläxa att läsa boken Kristallbarn, Indigobarn och Framtidens vuxna av Anni Senov. Sedan skriver man på ett verkligt kontrakt där man går med på allt som Auratransformationen innebär samt att det inte går att ångra sig när den väl är gjord.

Efter det så ligger man fötter mot fötter med Auraförmedlaren (i de fall där förmedlaren sänder energin genom fötterna, de kan också välja att göra det genom händerna) i tre timmar, där de säger att de rensar bort de olika energikropparna som auran består av enligt dem.

Efter det så tar det en timme att dra ned något som de kallar för andeenergin, varefter man får  den nya auran som de kallar för balanskroppen som sedemera transformeras och uppgraderas till kristallenergi.

Inom någon vecka ska man sedan göra en ny behandling där Auraförmedlaren använder sig av de fyra elementen, och där klienten ska behandlas för att balansera dessa och kristalliseras.

Fortsätter de sedan att bli Auraförmedlare så sker ännu en process där de bland annat sätter in ett implantat i hjärtchakrat för att kunna göra Auratransformationer samt att de påstår att de jordar förmedlaren ännu mer.

Det påstås ofta att de Auratransformerade nu är av den nya tiden, och att de då därför bara har ett eller tre chakran istället för de ursprungliga 7 som varit kända i evinnerliga tider.

Går man sedan på vidarebalanseringar för ledarna för Auratransformationerna, så har många fått rekommendationer att koppla ned sig från vissa ursprungsenergier som vi sedemera uppfattat som krigarenergin. Många gånger handlar det om att ta bort personen från dess livssyfte och omskapa detta.

***

Många som gjort Auratransformation får veta att familjen kan påverkas negativt av den nya energin då deras gamla aura påstås brännas upp, och att de Auratransformerade påstås kunna bli obalanserade av familjens energi om den inte är Auratransformerad.  Det påstår även att om man som familj har någon av den nya tidens barn, så kan dessa barn göra resten av familjen sjuk och ”utan aura”, vilken är ett av argumenten till att man ska göra en Auratransformation.

Man avråds sedan som Auratransformerad att ta emot behandlingar från någon annan terapeut som inte är Auratransformerad, samt uppmanas att inte hålla på med ”gamla” energier som t ex yoga och liknande. Man uppmanas dessutom att umgås med övriga Auratransformerade.

***

Men vad sker då? Vad är det man skriver på?

Jag har sedan många år känt att det är något fel med Auratransformationerna TM som jag inte alltid kunnat sätta fingret på.  En vän myntade begreppet ”Aurarasister”, då det hela tiden handlade om att förändra och skapa nytt, eftersom det ”gamla” inte var ”av den nya tiden” och lika högfrekvent samt bra. Ofta har nya Auratransformerade vänt sina gamla vänner ryggen efter en transformation, för att deras energier nu inte är lika högfrekventa..

Många hoppade på den nya flugan för att vara med ”innegänget”, och många gjorde det av ren desperation att få en lösning på sin trötthet och okoncentration (utan att för den delen lära sig om att hantera och separera sina och andras energier, vilka är grundkunskaper som alla borde ha.)
Pst, denna onlinekurs finns nu gratis här på sidan, för att jag har ledsnat på att de utnyttjar denna okunskap bland högsensitiva!

Efter att ha mött en Auraförmedlare som hoppat av hela karusellen och som efter det valt att jobba för att få tillbaka sin tidigare aura så hjälpte jag självklart till för att få grundligare kunskap i ämnet – och för att hjälpa en medmänniska.

Redan tidigare har jag hört att människor som fått Auratransformationer inte mått speciellt bra efteråt, då de känt sig distanserade och instängda.

Många har sett utomjordingar när Auratransformationerna utförs … men jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat förstå vidden av det hela förrän jag tilläts att göra en scanning av Auraförmedlarens energisystem.

AT3

Jag vet inte om det beror på okunskap eller naivitet från de människor som går med på detta, eller om de helt enkelt inte sett eller förstått vad det är som sker, men det första jag lade märke till vid scanningen var chakrana.

Sanningen är att denna förändring är något som Auraförmedlarna öppnar upp till efter behandlingen, då de skapar en kanal för entiteter och negativa väsen som inte är från jordeplanet att göra förändringar på klienterna efter att de påbörjat sessionerna.

AT4

Kronchakrat var uppspänt på en ram med ett filter i, vilket omöjliggjorde den vanliga chakraandningen och rörelsen, samt påverkade ljuskanalen negativt – helt enkelt strypte flödet.

Rotchakrat var även det tillsnörpt med syftet att stänga ute den naturliga jordeenergin, och i det var en spiral instucken.
Ju mer jag tittade i rotchakrat så insåg jag att de hade penetrerat det med ett förändrat DNA i kristalliserad form, vilket de fört upp via rotchakrat och kört igenom det sakrala chakrat och navelchakrats flöden, vilket stannade upp dessa. Ungefär som en penetration som vid en våldtäkt.

För kvinnor så sitter de samlade minnena från jorden i livsmodern, vilket då hindrar att de väcks upp och förs vidare på rätt vis. För männen sätts DNA-spiralen in genom rotchakrat, för att sprida felaktigt kodat DNA. Olika implantat/energiövergrepp görs på kvinnor och män.

I solarplexus att en slang som gjorde att flödet i chakrat var helt tilltäppt, men som skapade ett mänskligt batteri av den aura som fanns kvar – vilket leddes till den grupp som står bakom Auratransformationen.

AT8

Chakrana under fötterna hade också de lagt in implantat i, men pga av okunskap (?) var inte jordstjärnechakrat längre ned laborerat med utan öppet – dock var de högre chakrana ovan kronchakrat påverkade pga begränsningen av ljuskanalens flöde. Alla dessa har kopplingar till varandra i vanliga fall.

I hjärtchakrat satt många olika saker, men det som främst är aktuellt att nämna, och kanske det viktigaste att ta upp, är att de satt in ett artificiellt magnetiskt skapat rör, som de använde för att skapa en artificiell magnetism för att fästa den artificella balanskroppen till kroppen. I vanliga fall hålls energikropparna på plats genom det biomagnetiska fältet som skapas av det geomagnetiska fältet, men genom att det nu inte tilläts flöde så behövdes ett nytt artificiellt magnetfält skapas.

Det som egentligen görs när de påstår att de jordar Auraförmedlarna mer under deras session till förmedlare är att de kopplar upp Auraförmedlaren på en konstgjord matrix runt/i jorden som försörjer Auraförmedlarna med det som de uppfattar som jordekopplingen och jordeenergin, vilket istället separerar dessa från denna.

Vad som sker är att de tar bort kopplingen till jordeenergin samt ta bort ljuskanalen, alternativt försvaga den.

Jag behövde därför återskapa de ursprungliga energikropparna, och återföra sammanbindningen med den fysiska kroppen genom att återställa och aktivera det naturliga biomagnetiska fältet. Jag fick även väva nya silvertrådar mellan energikropparna och den fysiska kroppen.

Kring mage och bäcken satt åtskilliga implantat, men det som främst visade sig var en artificiell intelligens som verkade i form av en dator och ett medvetande som hade direkt kontakt med det gruppmedvetande som står bakom Auratransformationen. Detta skötte även nanoteknologiska implantat i kroppen.

Även i händernas chakran fanns implantat, och det var även instucket kanyler i underarmarna för att påverka och kontrollera flödet i handchakrana.

Hjärtchakrats flöde bak på ryggen begränsades med ett pansar som inte bara satt över flödet från hjärtchakrat, utan även begränsade ljusvingarna och höll dem skadade.

Vi tog även bort levande entiteter.

Det vi även insåg är att de olika levande entiterna i energifältet genom auraförmedlarens ögon hade utblick och tog in information; både genom de entiteter som var direkt kopplade till kroppen, men även genom det band som fanns till organisationen bakom Auratransformationen.

Allt detta som jag såg bekräftades av Auraförmedlaren själv att han sett under de år han försökt få bort detta. (Efter denna session har vi fått kontakt med flera Auraförmedlare som bekräftar många av problemen, som de försökt ta bort och hantera efter att de valt att sluta med och ta bort Auratransformationen.)

Vid diskussion kring vilka de är som står bakom detta, så nämndes det som jag tidigare hört av andra:

greys

Greys och reptilraser samt några okända utomjordiska raser vi inte har direkta namn på, men som tillhör de krafter som vill styra och kontrollera mänskligheten. Vi ser även kopplingar till den falang av Annunaki som utnyttjat mänskligheten – men det är viktigt att förstå att det även finns mänskliga varianter involverade. (Mer information om detta kommer i en senare artikel).

När vi arbetat oss igenom kroppen så tog vi oss an själen, vilket är en av de viktigaste läkeaspekterna. Jag såg då att detta är samma gruppering som stod bakom fallet i Atlantis – och även anledningen till kontraktet, då de tar själsdelar och håller dessa fångade i 6D utanför jorderummet. Kort sagt handlar det om att människor omedvetet ”säljer sin själ”.

När jag till sist fick tag i Auraförmedlarens själsskärva och bytte ut den artificiella som de lagt istället för denna, så såg vi även de andra Auratransformerades skärvor kvar, fasthållna i 6D.

At

Utomjordingar som kommer hit för att hjälpa till måste följa vissa grundläggande regler som tex att respektera varje människas fria vilja. Denna regel köper de sig fria från genom kontraktet man skriver på. Nästa regel är att ingen utomjordisk ras har rätt att utnyttja mänskligheten för sina egna syften. Denna regel anser sig vissa Annunaki inte behöva respektera eftersom de anser att människorasen är skapad av dem och att vi därmed är deras egendom.

eart

Med detta som underlag anser jag att de har gått över gränsen för sina rättigheter här på jordeplanet. Men, så länge som individen tillåter det och inte kämpar för sitt liv, tex genom att säga nej till Auratransformation och andra övergrepp, så sker ingen förändring.

För problemet som jag såg det i Atlantis är att om dessa själsskärvor finns kvar i 6D så förhindras själens pånyttfödelse på jordeplanet – om inte nya överenskommelser möts, där man återigen säljer bitar av sin själ.

Vi gjorde flera sessioner, där vi dessutom gjorde ett arbete kring ursprunget och där vi gjorde ännu en själsläkning för att hitta tillbaka till ursprungsenergin och livssyftet. Vi fann även den order som personen tillhörde, och anslöt förmedlaren igen i denna för att arbeta för sitt ljusarbete och sitt livssyfte igen. För det som faktiskt sker under en auratransformation är att man hoppar av hela eller delar av sitt livssyfte och livsväg.

AT7

Genom att nå den kritiska punkten i mängden Auratransformerade (läs om den hundrade apan om du inte redan gjort det, för att förstå konceptet) så får dessa krafter även tillgång till att sprida sin desinformation via gruppmedvetandet för hela mänskligheten. Vilket är en del av deras diaboliska plan.

Att människor ovetandes snärjts in i detta – och dessutom betalat för det är för mig både fasansfullt och sorglig, och för många kommer detta att både låta chockartat och i ord som de kanske inte förstår eller håller med om.

Det är helt ok.

Men, det viktiga i detta är att börja känna in och känna om det verkligen är rätt.
Att leta grunden till detta.

För tro mig, de som står bakom denna organisation är inte bara människor och de är experter på att framställa sig som ljusa och goda fastän det är tvärtom.

Allt som försöker skapa separation borde få människor att höja på ögonbrynen, men dessvärre finns en sådan längtan av gemenskap och enhet bland många ljusarbetare att de köper konceptet rakt av.

Jag har aldrig velat göra en Auratransformation, men blev mer eller mindre headhuntad av de högsta hönsen i organisationen där de ansåg att jag borde göra en – fastän jag inte ens uttryckt intresse för det. Jag gjorde den inte ändå, och omtalades då istället som ”motståndsrörelse”.

Det som jag också finner väldigt intressant i detta är deras fokus på att transformera just Indigokrigarna. (Jag är en väldigt kraftfull Indigo – and proud of it!)

Enligt Anni Sennov (grundare av metoden Auratransformation TM) föddes de första indigobarnen 1995-01-01. Detta är något som inte stämmer. Indigos har fötts på jorden under alla tider. Någon gång på 60-talet började antalet indigos öka och jag tillhör en av dem som föddes med Indigoaura på 70-talet. Vi indigos är krigare. Vi kämpar för fred och rättvisa, jämställdhet och att minska klyftorna i världen. Vi kämpar för miljön, för barnen, för allas lika värde och för allt som gör livet värt att levas.

Så varför tror ni då att de vill omskapa Indigos och ta bort det som är deras grundenergi, deras kraft och styrka, deras förmåga att se igenom lögner och se sanningar, och att skapa dem frånvända från jordelivet och gemenskapen med resten av mänskligheten?

Samma organisationer som står bakom detta står bakom läkemedelsföretag, bankväsende och andra kontrollerande myndigheter och företag i världen som försöker styra och manipulera.

Kväs och bakbind krigarna, så är resten lätta att styra.

indigo

Men nej, aldrig.

Vi kommer att strida till sista andetaget.

/Eleonor Amora

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors