0%

Gratis onlinekurs: Healing med Guld- och Silvervioletta flamman

Eftersom detta är bra kunskap för många att ha, så har jag nu valt att lägga den som en gratiskurs online på min hemsida efter att ha den som onlinekurs enbart för mina elever under de senaste åren.

Som du kanske sett sedan tidigare så ligger  några av filmerna redan ute här: Gratiskurs online: Intuition och grundläggande energikunskap med Eleonor Amora, och det finns även andra filer och övningar där om det är intuitionsdelen man vill träna på och öva upp. Som du säkert förstår kan dessa inte jämföras med att ha gått utbildningar hos mig här på kursgården, men de ger dig åtminstone bra grunder i energiarbete, vilket är viktigt för alla oavsett nivå.

Det är alldeles för ofta som det kommer elever till mig som jobbat med healing eller medialitet under många år, men som ändå inte har grundläggande verktyg för att kunna hantera frekvenser och sitt eget energisystem. Det är lite illa, och inte främst för sig själva utan även för sina klienter. Förhoppningsvis ger de filmer och den information jag lägger ut här på sidan lite bättre förståelse om detta.

 

 

Det jag går igenom i filmer och text nedan är t ex

 • Eternia School of Light – Grundkunskap (Videofilm 22:18 min)

 • Genomgång av grunder som jordning, beskydd, separation av energier, energiläckage mm.

 • Förståelse om intuitionen samt genomgång av intuitionskanalerna (Videofilm 28:49 min)

 • Vägledd meditation för att öppna upp intuitionskanalernan (Videofilm 14:54 min)

 • Chakragenomgång (Videofilm 23:53 min)

 • Den ”gamla tidens” 7 chakran och ”den nya tidens” 13 chakran

 • Information om Guld- och Silvervioletta Flamman

  (Videofilm 26:44 min)

 • Information om den violetta strålen

 • Atlantis och den violetta flamman

 • Egenskaper för den violetta flamman

 • Egenskaper för silverflamman

 • Egenskaper för guldflamman

 •  Användningsområden för flamman, t ex husrening, läkning av relationer mm

 • Information om hur man healar (Videofilm 16:21 min)

 • Distanshealing

 • Rikta healingenergin med händerna

 • Övrig information som är relevant att veta med tanke på detta är t ex :

 • Healingtekniker och handpositioner

 • Information om St Germain

 • Information om Lady Nada

 • Information om Ärkeängel Zadkiel

 • Chakranas egenskaper

 • Chakranas utveckling

 • Energikropparna

 • Auran

 • Mantran/Åkallan för den violetta flamman

 

 

Att observera! Jag arbetar INTE med initieringar, eftersom jag tycker att dessa är ett övergrepp i energikropparna. Jag visar istället hur man lär sig att kanalisera och arbeta med energier utifrån intention och fokus.

Innehållet är copyrightskyddat och får ej spridas eller distribueras utan att jag namnges som författare och lärare, med även hänvisning till den fulla informationen från denna sida, så att inget delas lösryckt ur sin helhet.

 

Glöm inte att ALLA kan ge healing! Det handlar bara om att lära sig hur det går till, och det får du lära dig här.

Stort lycka till!

 

 

 

 

 

Filmerna är ”gamla” sedan innan jag gifte mig, och därför står det fel namn. Rätt hemsida nu som uppdateras och som är korrekt är www.eleonoramora.se och i sinom tid ska detta justeras även på filmerna. Men, var sak har sin tid och just nu finns andra prioriteringar. När det är fixat försvinner denna text om detta.

 

Den Violetta Flamman

Den violetta flamman gavs till oss av St Germain för att befria mänskligheten och oss själva. St Germain hjälps av Ärkeängel Zadkiel i detta. Den violetta flamman bär vibrationen av den sjunde strålen, och är ett verktyg från denna stråle i form av en flamma. Genom att åkalla denna stråle i vårt andliga arbete så skapar vi en violett flamma av ljus inom oss, som tar fram kvaliteter som nåd, transformation, förlåtande, rättvisa och frihet.

Den kan vi sedan kanalisera i vårt andliga arbete, genom t ex healing och liknande. Den violetta flamman kan användas för människor, situationer och platser.

Under något som brukar kallas ”Harmonic Convergence” 1986, så var så många ljusarbetare aktiva i att meditera och be för att öka medvetenheten för mänskligheten, så att ett stort ljus skapades. Som ett resultat av detta så hade St Germain möjlighet att be om dispens för mänskligheten hos källan (eller vad man nu känner att man vill kalla den/det för). Han fick då möjlighet att lära oss om den”Violetta Flamman” som står för transmutation och transformation (omvandling).

Under tiden mänskligheten utvecklats så tillfördes silverstrålen och guldstrålen till denna flamma.

 

I filmen ovan går jag igenom:

 • Information om den violetta strålen

 • Atlantis och den violetta flamman

 • Egenskaper för den violetta flamman

 • Egenskaper för silverflamman

 • Egenskaper för guldflamman

 • Användningsområden för flamman, t ex husrening, läkning av relationer mm

 

Hur arbetar man med den Guld- och Silvervioletta flamman

 

1. Åkalla den mentalt – be i din tanke att du ska få tillgång till att använda den

2. Tänk på den, visualisera den, föreställ dig den, eller känn den.

3. Be flamman att belysa en väg framför dig under din dag, för att rena den väg du går.

4. Sänd den till människor som är sjuka.

5. Använd den för att omvandla din ilska, rädsla, negativitet, samt även i eller runt andra.

6. Sänd flamman för att läka eventuell brist på harmoni i förhållanden och relationer.

7. Sänd flamman till platser för att rena energierna av krig och splittring.

8. Sänd flamman till din kropp där du har fysiska blockeringar.

9. Sänd flamman längs telefonledningar, i etern eller genom internet för att rena webben.

10. Sänd flamman till det astrala planet för att hjälpa själar som inte har gått över.

11. Sänd flamman till dina tidigare liv för att hjälpa till med läkningen av olösta situationer.

12. Inkludera detta som en del av ditt dagliga arbete.

Auran

Så långt tillbaka som vi haft böcker, bilder och målningar inom olika traditioner så har ofta andliga individer och ledare målats med gloria eller med ett energifält kring sig. Auran omger inte bara huvudet utan sträcker sig runt hela kroppen, på vad jag brukar säga ungefär en armslängds avstånd, eller 1 meter ut.

Dock så kan vi påverka vår aura; vi har en större aura när vi är trygg i en situation och drar tillbaka den när vi är otrygga. Jag pratar mer i grundfilmerna om hur vi kan arbeta med auran medvetet.

De flesta har hört talas om aurafoton, där man ser foton på individen med vackra färger intill, men det man ska förstå rörande auran är att den är föränderlig och skiftar utseende utifrån hur du mår, känner och tänker. Auran representerar nämligen dina fysiska, mentala, emotionella och andliga energier.

Även vetenskapen börjar hinna ikapp, och kan numera mäta både hjärtats energi samt aurans, där de funnit att auran är ett elektromagnetiskt fält av energi, som sträcker sig runt hela vår kropp.

Av intuitiva ses auran ofta som en blandning av fina färgade frekvenser där varje färg står för sina individuella egenskaper. Tolkar man auran intuitivt kan man få mycket information om en människa, och det gör också att man aldrig någonsin medvetet ska scanna av någon utan lov. Det är precis som att börja gå igenom någons plånbok eller liknande.

En persons aura är direkt ansluten till den personens hälsonivå. Personer som är friska uppvisar oftare än en större och starkare aura jämfört med de som är sjuka. En sjuk aura är heller inte lika färgglad, utan mattare i färgerna.

Auran är energin som sammanbinder och egentligen utgör auran alla energikroppar som du kan läsa mer om för att få en djupare förståelse i vad auran egentligen består av.

Auran sammanlänkas med den fysiska kroppen av chakran, energihjul, och det gör att man ibland kan se när någon aktivt arbetar med att chakra att den fysiska kroppen får en reaktion just där det chakrat är. T ex rodnad, klåda eller värme.

Auran består av livsenergi, qi eller prana, och är i ett ständigt flöde av denna. Flödet behövs, utan det är när det uppstannar som sjukdom kan ske.

Ofta när det rör sjukdom så märker man att det manifesterar sig i obalanser i auran först, innan det märks i den fysiska kroppen, vilket innebär att man alltså kan läka obalanser i auran innan de visat sig fysiskt.

Chakrornas egenskaper

Ordet ”chakra” härrör från ett ord på sanskrit som betyder ”hjul”; men kanske en bättre översättning vore spinnrock. Chakra är faktiskt en term som definierar ett antal energilinjer som utgår från en gemensam specifik punkt.

Om du kunde se chakran du skulle kunna se varje primärt chakra (de större som vi går igenom, det finns många tusen chakran i kroppen som vi inte ens nämner, t ex vid varje led) som en snurrande virvel eller hjul av energi.

Utgångspunkten för chakrasystemet är att det består av energihjul och energiströmmar eller trådar som förbinder alla levande varelser med jorden och universum. Det handlar till stor del om hur livsenergin kommer in i vår fysiska kropp.

Chakran, eller chakror som man kan också kan säga, är inte bara hjul, utan de är cylindrar som går igenom kroppen och som skickar in energi från ena hållet och tömmer energi från andra hållet; på detta vis sker ett ständigt flöde av ny energi.

Vi har sju stora chakran enligt det vanliga sättet att se på det, och de fungerar som de 7 stora öppningar av energi till vår aura så att energin kan levereras till våra energikroppar, och vi har även ett antal mindre chakran i våra kroppar.

Chakror är både fysiska och metafysiska. I den fysiska kroppen, är dessa chakran ofta en plats där många nerver möts, och i metafysiska termer är dessa chakran en plats där energilinjerna möts i våra energikroppar. På detta vis så för de över dessa energiimpulser till vår fysiska kropp från det metafysiska planet.

Egentligen är inte systemet med fler chakran än de sju som vi tidigare haft som grund något modern eller nytt för just vår tid, för det har alltid funnits fler chakran och det har alltid funnits de som vetat om det, och arbetat med dessa.

Numera använder vi det större systemet för komma i kontakt med ett bredare spektrum av energier för att läka. Att använda 12 eller fler chakran tillåter oss att dra ned kraftfulla energier utanför människokroppen och komma i kontakt med en stor uppsättningen av dimensioner i vår mänskliga erfarenhet.

Under Atlantis era så var alla dessa chakran i full utveckling, men några av dessa center stängde ned eller blev oåtkomliga för oss efter Atlantis fall, vilket gjorde att vi efter detta bara arbetat främst med de sju och den kunskap som de kunnat föra oss i kontakt med.

Efter vår utveckling som mänsklighet, så har många av de övriga chakran blivit reaktiverade igen för många fler att kunna arbeta via. Vi kan numera alltså arbeta med dem medvetet, och få kontakt med oändlig visdom och kunskap.

Dock är det viktigt att förstå att man behöver ha en balans i alla chakran; numera är många för fokuserad på de högre chakrana och tror att de är bättre för att de omnämns som högre, men det handlar alltså om att de sitter högre upp på kroppen. Vi får aldrig glömma att det krävs balans för att må bra, och de lägre chakrana är minst lika viktiga när vi befinner oss i fysiska kroppar här på jordeplanet.

Allt som finns i detta universum är bara vibrationer så det betyder att varje chakra i vår fysiska kropp och energikropparna kommer också att ha en viss vibration. Så var och en av våra chakran har en viss frekvens som de ska vibrera för att vara i balans och harmoni med alla andra chakran, för att underlätta perfekt hälsa på alla nivåer.

Därför anses det sedan tidigare att varje chakra har ett visst ljud, färg, doft, kristall som vibrerar till en frekvens som matchar chakrat själv. Så när ett chakra är ur balans, kan vi ställa in chakrat till rätt frekvens genom att använda dessa verktyg. Varje chakra måste vara korrekt balanserat, med ett rätt flöde, och snurra optimalt.

Enligt de gamla lärorna ska t ex rotchakrat alltid vara förknippat med rött, och om det är i obalans så skall rött alltid läggas på chakrat. Dock tar man inte i beaktan att färger är frekvenser, precis som chakran, och att både färgerna samt chakrana står i ständig utveckling nu under det kvantsprång som vi befinner oss i under detta millenium. Därför är det viktigt att känna in intuitivt vad chakrat behöver för färger, kristaller, ljud osv istället för att låsa in sig i gamla läror.

(Titta gärna i filen ”Chakranas utveckling” om skillnaden på hur dessa olika färger för respektive chakra nu tolkas.)

Varje chakra påverkar olika delar av kroppen och nästan alla sjukdomar orsakas av dålig chakrahälsa. Sjukdom är oftast för oss, eller de omkring oss, sätt att lära sig olika lärdomar. Du får intuition och tips hela tiden om vad du bör göra och hur ska du leva, men vi ofta ignorerar ord från vårt andliga team och våra högre jag. Vi är alltför ofta fast i vardagen istället för att lyssna på vårt inre. Så småningom, kommer chakrana ur balans och eftersom du har fastnat i den verkligheten så manifesteras chakrats obalanserade energi i hälsan hos din fysiska kropp.

Vi kan medvetet arbeta med dem för att läka och balansera aspekter som vi behöver, och för att öppna upp för mer kunskap.

 

Stjärnporten/Stellar Gateway

Stjärnporten är ett chakra som befinner sig 30-50 centimeter ovanför ditt huvud.

Under Atlantis gyllene tidsålder var detta chakra öppet för alla och innebar en kontakt med Källan. När egot utvecklades mer och mer, så började detta center att stängas.

När detta chakra är mer utvecklat så får vi bättre förståelse för vår del i alltet. Om man försöker få kontakt med detta chakra genom att arbeta med hallucinogena droger så kan det resultera i skador som schizofreni och manisk depression.

Stjärnporten vibrerar i den sjätte dimensionen.

 

Själsstjärna/Soul star

Själsstjärnan befinner sig mellan stjärnporten och kronchakrat, som en länk däremellan, ungefär 15-25 centimeter ovanför ditt huvud.

Då stjärnporten vibrerar på den sjätte dimensionen så innebär det att själsstjärnan arbetar för att ta ned den energin så att vi ska kunna arbeta med och förstå den enligt den utvecklingsnivå vi just nu befinner oss på.

Detta är den plats där vår själ börjar lära sig om kontakten med allt levande, och när den ”vet” så kan den utvecklas bort detta. Under inkarnationer och dödsögonblicket så passerar själen genom detta själsstjärnechakra och återfår kontakten med alltet.

Under Atlantis era så hade människan en annorlunda struktur/form på huvudet. Huvudet var förlängt baktill, vilket innebar att detta chakra befann sig inuti huvudet. Nu är detta center utanför våra fysiska kroppar.

För att utveckla vår själsstjärna så måste vi neutralisera och avgifta oss tankemässigt. Tankar och trosuppfattningar av det negativa slaget som har tagit fäste inom oss behöver renas och balanseras innan detta chakra till fullo kommer till sin rätt.

Detta chakra blir obalanserat av droger, alkohol depressioner och astralresor i lägre dimensioner.

 

Kausala/Causal chakrat

Det Kausala chakrat befinner sig ungefär tio centimeter snett bakåt på vårt huvud, under kronchakrat.

Genom detta chakra så tar vi emot budskap, inspiration och information från de högre andliga dimensionerna. Vi behöver lära oss att meditera och stilla vårt sinne för att underlätta detta samspel.

När informationen kommer genom detta chakra så sänds det ned genom de lägre chakrana för att fördelas i kroppen.

Precis som själsstjärnan så befann sig detta chakra inuti huvudet under Atlantis era.

Enligt mina erfarenheter har det också står påverkan när det rör tidigare liv.

 

Kronchakrat

Detta chakra öppnar upp för själens ljus och fulla medvetande.

 

Pannchakrat

Detta chakra är centret för högre kunskap och mental healing. Detta är även centret för klarseende och telepati.

 

Halschakrat

Detta chakra är det chakra där vi uttrycker vår sanning. När detta chakra är i balans så har vi det lättare att manifesta och bli medskapare av vår verklighet.

Thymus ses både som en körtel och som ett chakra för den gudomliga kärleken, för glädje och skratt. Av en del kallas det för delfinchakrat, just för att dess visdom är så stor, och glädjen så äkta.

 

Hjärtchakrat

Detta chakra står för empati, sympati, medkänsla och obegränsad kärlek.

 

Solarplexus

Detta chakra står för kunskap och när det utvecklas så handlar det mer och mer om den oändliga visdomen. Vi blir då mer lugna och fridfulla.

 

Navelchakrat

Detta chakra är sätet för känslor, sensualitet och vår mer sociala sida. När det utvecklas så blir vi mer balanserade och stabila.

 

Sakralchakrat

Det sakrala chakrat står för sexualitet och det är här våra drifter hålls. Detta chakra är det som delats upp i två (det sakrala och navelchakrat) ju mer vi utvecklas i frekvens. Vår sexualitet uttrycks då med närvaro och ömhet, som har en direkt länk med den obegränsade kärleken i vårt hjärtcenter.

 

Rotchakrat

Rotchakrat har hand om våra basala behov rörande överlevnad och vår grund som mat, tak över huvudet samt beskydd, och när det utvecklas så blir det mer glädjefyllt. Detta chakra står också för trygghet på många plan.

 

Jordstjärnechakrat

Jordstjärnechakrat och de två chakran som befinner sig i våra fotsulor riktar sig nedåt som en triangel. Jordstjärnan befinner sig ungefär 15-30 centimeter nedanför fötterna, och den har en direkt kontakt med Själsstjärnan.

Vi behöver aktivera detta chakra och tänka på dess energitillförsel, om vi ska få de högra chakrana som det kausala, själsstjärnan samt stjärnporten att vara i balans. Ju högre frekvens i detta lägre chakra, desto högre frekvens i de högre chakrana.

Detta chakra behöver kontakt med Moder Jord och naturen för att fungera optimalt. När detta chakra fungerar i full kapacitet så hjälper den vår healing av mänskligheten och jordeplanet, samt planeten. Den hjälper oss att nå balans i livet.

 

Det finns många bra böcker om olika chakror för dig som vill lära dig mer om just dessa, men det som är bra att göra är att själv föra journal och att helt enkelt lyssna till din intuition om hur chakror arbetar och vad de står för, för varje specifik individ.

Det räcker också fullgott om du visualiserar chakrana som center av ljus, utan att bry dig om färger överhuvudtaget.

Ovanstående text är bara en kort sammanfattning, och på mina utbildningar pratar vi om detta på andra och mer djuplodande vis.

 

Lita till dig själv!! DU KAN!

Färgernas betydelse

Färger betyder olika saker för alla och envar, och man brukar tillskriva färgerna både styrkor och svagheter.

Känner du att en färg betyder något annat för dig i din intuitiva kontakt med andra, så håll fast vid det! Huvudsaken är att du arbetar intuitivt!

 

Betydelsen av en färg kan också variera från situation till situation, men detta är den allmänna färgförståelsen:

RÖTT är en primärfärg, som har längst och lägst våglängd. Rött är först och främst associerat med rotchakrat samt genitalierna och reproduktionsorganen. Den här

färgen påverkar också ben, fötter och händer. Dess komplementfärg är blå, därför kan den användas för att motverka effekterna av blått.

Rött är en färg full av energi och vitalitet, och används för att skapa livliga atmosfärer. Den har hetta och eld, och är associerad med ledarskap. Den har upplyftande och stimulerande egenskaper, och kan användas vid trötthet. Det är en dominant färg och används världen över när det rör varningstecken.

Den kan bli överstimulerande och öka aggression samt våld. Den är inte passande att använda när det är känslomässiga obalanser, högt blodtryck, sömnproblem eller hjärtsjukdomar. Den bör användas sparsamt i barnrum, eftersom den kan bli för kraftfull.

Tillfällen när rött används inkluderar lågt blodtryck, alla obalanser som är associerade med det första chakrat eller dess egenskaper, chock, blodbrist, brist på energi och depression.

I auran kännetecknar det röda ofta materialism, materialistisk ambition, fokus på sinnliga njutningar och ett snabbt humör.

 

ORANGE är en sekundärfärg som skapas av lika delar rött och gult. Det är en varm färg, nästa på skalan bredvid rött. Dess komplementfärg är indigo, och orange kan användas för att balansera effekten av den färgen.

Orange associeras först och främst med det sakrala chakrat och har ett samband med sexualitet. Apelsinblommor bars förr av brudar för att bringa fertilitet. Orange är en livlig och glad färg som ger vitalitet och frihet från begränsningar. Den hjälper att lyfta depressioner och sorg. Den stimulerar idéer och ger energi. Den är hjälpsam när det rör att skapa förändring och att få saker att komma framåt, eftersom den tar bort begränsningar. Den kan också hjälpa med mentala obalanser och epilepsi.

Fysiskt påverkar orange magen, urinvägarna och de reproduktiva organen. I auran kännetecknar orange ofta omtanke och kreativitet.

 

GULT är en primärfärg på den varma sidan av spektrumet. Den är solens färg och har en koppling till intelligens och kreativitet. Den påverkar solar plexus-chakrat. Dess komplementfärg är violett och gult kan således användas för att balansera effekten av just violett. Gult är en bra färg för föryngring och att skapa energi.

Den är användningsbar vid olika former av detox samt att lyfta fram djupt begravda känslor. Den är också hjälpsam för obalanser i matsmältningssystemet och hjälper till att balansera vikt. Den hjälper till med att rena och balansera kroppen samt renar negativt tänkande. Den hjälper till att stimulera lymfsystemet. Den är också passande vid behandlingar av födoämnesallergier, muskelkramper, depression och andningsvårigheter.

Gult symboliserar intellekt, kreativitet, glädje och övertalningsförmåga. Det är också förknippat med feghet. I healing används gult bland annat för att främja klarhet i tanken. I auran betyder gult ofta intellektuell utveckling, antingen materiellt eller andligt.

 

GRÖNT är en sekundärfärg som man skapar genom att blanda gult och blått. Det är en av två balanserande färger. Dess komplementfärg är magenta. Grönt är den färg som är mest framträdande i naturen, och är en bra kontrast för alla andra färger.

Detta är färgen för hjärtchakrat och är användbart i alla hjärtrelaterade frågor. Den påverkar också bröst och lungor. Grönt balanserar, harmoniserar och skapar lugn, och är bra för att lugna nerverna.

Man tror att grönt kan vara till hjälp i elakartad cancer eftersom det hjälper till att stoppa överaktivitet av celler. Det är bra för alla hjärtsjukdomar inklusive högt blodtryck. Det hjälper också andnöd, spänning, sömnlöshet, ilska, paranoia och

negativitet. Det kan också kännas stärkande färg och verka som en avgiftare. Det är mycket vilsam i sin naturliga form, men artificiella toner kan kännas förtryckande.

Grönt symboliserar många gånger pengar, lycka, välstånd, vitalitet och fertilitet. Det är också förknippat med avund. Grönt är färgen på läkning; det är fördelaktigt i alla helande situationer. I auran betyder det gröna ofta balans, fred och indikerar en förmåga som helare.

 

BLÅTT är en primärfärg på den kalla sidan av spektrumet. Dess komplementfärg är rött. Den kan alltså användas för att motverka stimuleringen av rött. Det är färgen som är förknippat med halschakrat och är associerat med kommunikation. Blått står ofta för lugn, effektivitet och auktoritet. Många uniformer är marinblå.

Blått ger inre frid och är hjälpsamt att använda för att motverka stress. Den möjliggör för god kommunikation och hjälper oss att tala vår sanning. Förutom halsen så är även lungor och armar delar på kroppen som ofta sammankopplas med blått.

Blåtts kyla hjälper till att minska inflammation, inre blödningar och åderbråck. Dock är även blått associerat med sorg och depression och kan därför förstärka detta.

I auran indikerar blått ofta stillhet, förnöjsamhet och andlig utveckling.

 

INDIGO är skapat genom att kombinera blå med violett. Det är en kall färg och dess komplementfärg är orange, vilket gör att den kan hjälpa att minska stimuleringen som

orange ger. Det är pannchakrats färg och är associerat med andlighet och intuition. Färgen är associerad med skelettet, hjärnan, ögonen och bihålorna. Den är också bra att använda när det rör sjukdomar i ögon och öron.

Indigo ses ofta som en smärtlindrare, och är bra för att ta bort gifter. Den är även bra för bihåleproblem och bröstproblem, samt för sömnsvårigheter. Psykologiskt är den hjälpsam när det rör jobbiga tankar. Den är speciellt användbar för att rena det tredje ögat/pannchakrat när mycket medialt eller telepatiskt arbete gjorts.

I healing används indigo för avkoppling och trygghet. I auran kännetecknar indigo ofta en sökare av andlig sanning.

 

VIOLETT är en sekundär färg, skapad genom att blanda blått och rött. Det är också en färg som är på den kalla sidan av spektrumet. Dess komplementfärg är gult, och violett kan användas för att minska effekten av den gula färgen.

Traditionellt sett så sammankopplas färgen med kungligheter och kyrkan. Den är associerad med kronchakrat och andlighet. Den hjälper att inspirera till kreativa tankar och intuition. Den kan hjälpa att ta fram ledarskapskvaliteter och att lugna känslor. Den kan hjälpa mot bland annat inre inflammationer, migrän, parasiter, mjäll och depression. För mycket av färgen kan skapa en oroande effekt.

I healing används violett ofta om det rör mentala obalanser, och även för att få kontakt med sin själ.

MAGENTA skapas genom att blanda rött och violett och är därför en tertiär färg. Det är en balanserande färg och är associerad med hög andlig energi. Dess komplementfärg är grön. Den är användbar när det rör utrensningar av gamla mönster. Den används ofta när det gäller att läka cancer. Magenta kan kännas väldigt intensivt och sensuellt. För mycket av färgen kan kännas överväldigande.

 

VITT kännetecknas ofta av sanning, renhet, rensning, healing och skydd. Vitt är en god allmän helande färg för avlägsnande av smärta och lidande. I auran visar det ofta en hög kunskapsnivå, en högre utvecklad själ vars syfte är att hjälpa andra. Vitt är också den manliga delen (Yang) i Yin och Yang.

 

GULD representerar ofta förståelse och lycka. Det är en mycket kraftfull färg, så att att många inte kan stå ut med det längre stunder från början, utan måste anpassa sig till den via andra färger. I aura representerar guld ofta service till andra.

ROSA representerar ovillkorlig kärlek. Det är också färgen på vänskap och gemytlighet. I auran det betyder ofta balans mellan den andliga och materiella. Hjärtchakrat brukar ofta målas upp som en kombination av grönt och rosa.

 

BRUNT är jordens färg och representerar praktisk, materiell framgång, koncentration samt studier. I auran indikerar det ofta en jordnära personlighet och sunt förnuft.

 

SVART är frånvaron av färg. Den representerar det omedvetna och mystiska. Dess visualisering kan bidra till att främja djup meditation. Svart står också för det onda (t.ex. svart magi), men icke att förglömma även den kvinnliga delen (Yin) i Yin och Yang. I auran innebär det ofta någon form av blockering eller att något döljs.

 

Energikropparna

Det finns många olika läror när det rör energikropparna, och det är egentligen överkurs, men jag vill ändå att ni ska ha en förståelse kring dessa ifall ni vill läka ett specifikt problem eller sjukdom, och då kan fokusera även på den energikropp som har samband med detta.

Energikropparna är de som omger den fysiska kroppen, och är alltså egentligen olika lager av auran. De omger dock inte bara, utan de tränger även igenom den fysiska kroppen och varandra, bland annat genom chakrana.

De reflekterar vår hälsa, på alla plan, och jag ska börja med det innersta lagret som börjar precis vid vår fysiska kropp:

1. Rotchakrat skapar den fysiskt eteriska energikroppen, och det är det energilager i auran som visar den aktuella fysiska hälsan. Det är den energikropp som är tätast av dem alla, och som går precis utanför den fysiska kroppen. Den kallas ibland också hälsoauran.

2. Det sakrala chakrat skapar den känslomässiga/emotionella energikroppen, och är alltså det andra lagret inifrån. Detta lager reflekterar det känslomässiga tillståndet hos personen ifråga, och man kan alltså märka om någon bär på känslomässiga svårigheter i detta lager. Det innebär också att den kan skifta från den ena stunden till den andra beroende på humöret.

3. Solarplexus chakrat skapar den mentala energikroppen, som är den tredje av energilagren inifrån sett, vilket håller alla de mentala processer vi just nu befinner oss i, som t ex problemlösningar och liknande. Det är också en av de lager som man märker ett väldigt energibehov i om personen lider av utmattningssymtom, där tankarna ofta går oavbrutet. Detta skikt inriktar sig mycket starkt på framtiden, och i detta skikt befinner sig de flesta av våra tankar samt vanor vi skaffat oss. Många tycker att detta är lättast att känna in hos andra människor.

4. Hjärtchakrat skapar den astrala energikroppen, som är det fjärde energilagret inifrån. Det är den energikropp som bär balansen mellan det fysiska och det andliga, och alltså är en balanserande energikropp, samt balanserar de övre och de lägre chakrana; de övre som har med det andliga och korresponderar mer till själen samt de lägre som korresponderar mer till detta jordeplan och den fysiska kroppen. Denna energikropp har också mycket att göra med det förflutna, och bär på många av de mönster som grundats i barndomen och tidigare upplevelser. Den syns ungefär 30-50 centimeter från kroppen. Den är ofta en nyckel till det psykologiska tillståndet i en människas liv.

5. Halschakrat skapar det femte energilagret som fungerar som en energimall för den optimala fysiska hälsan, och som håller ursprungskoden för din hälsa och vitalitet, därav namnet etermalleneller det eteriska mellanskiktet.

6. Det sjätte energilagret är det som kallas för celestialt, eller himmelskt, och som kommer från pannchakrat. Det är det lager som står för det oändliga, och vi uppfattar genom detta skikt varelser från andra dimensioner. Det är också det som lyser klart och som gör oss synliga som de ljusfyrar som många ljusarbetare uppfattar sig som.

7. Det sjunde skapas från kronchakrat och är den yttersta energikroppen, som skapar en gräns mellan det universella energifältet och den individuella energin som din aura består av. Det ses ofta som en kopia av vår själ, och i det går att utläsa vårt syfte i detta liv, samt det vi varit med om i tidigare liv – nutid – framtid. Det kallas för det eteriska lagret, och är det som är lättast att se med våra fysiska ögon på grund av sitt gyllene sken. Det befinner sig ungefär 1 meter från kroppen.

Balansera ditt liv med Guld- och Silvervioletta flamman

1. Välj en situation i ditt liv som behöver förändras

2. Be att få använda Guld- och Silvervioletta flamman

3. Med hjälp av din intention och ditt fokus, så sänder du flamman till denna situation

4. Upprepa dagligen i 21 dagar eller så länge du känner att det behövs.

Skriv gärna ned utvecklingen för situationen.

Guld- och Silvervioletta flamman i ditt andliga arbete

1. Tänk på en del av världen där det har varit oro. Har du en jordglob hemma så kan du placera den framför dig, och känna över globen med dina händer var någonstans du känner att du behöver fokusera healingen idag.

2. Be att få använda den Guld- och Silvervioletta flamman.

3. Visualisera att flamman omger detta område, samt att den omvandlar den tunga energi som funnits där för istället skapa harmoni.

4. Ta den tid du behöver för att göra denna läkning av området.

5. Fråga inom dig om detta behövs upprepas en annan dag.

6. Tacka flamman och mästarna samt änglarna för hjälpen.

Heala andra för hemmabruk

I filmen ovan går jag igenom:

 • Healing

 • Distanshealing

 • Rikta healingenergin med händerna

 

Något som är bra att göra är att be sin klient att dricka mycket vatten innan och efter en behandling; det underlättar när man tar bort blockeringar, och hur kroppen själv hanterar att rena samt släppa dessa. Du kan även påminna din klient om att tänka på att gärna ta några djupa andetag.

Du själv ska komma ihåg att jorda dig, balansera dina energier och att sätta skydd kring din aura, samt att se till att rummet där du ska ge healing är renstädat energimässigt. Du kan även forma energibubbla i tanken kring dig och din klient.

Detta är en enkel form av healing, och vill man lära sig mer avancerade sätt att ge healing på finns t ex utbildningen i Intuitiv Multidimensionell Healing i det Multidimensionella Programmet.

 

1. Be din klient att ligga på rygg med en kudde under huvudet och kanske även under knäna. Det går även att låta din klient sitta på en stol, om den hellre vill det – och även att stå upp. Kom ihåg att du kan rikta energin med dina händer, dit du vill att den ska gå.

 

2. Be att få använda den energi du vill arbeta med; i detta fall Guld- och Silvervioletta flamman.

 

3. Låt energin flöda genom ditt kronchakra eller hjärta och ut genom dina armar samt handchakran.
Du kommer att placera dina händer antingen på din klient (kom ihåg att fråga innan om det känns bra för din klient att göra det) eller ovanför.
Energimässigt så spelar det ingen roll om du så står en meter ifrån och riktar energin (eller om din klient befinner sig på andra sidan jorden vid distanshealing) – det som är viktigt här är vad du och din klient känner sig bekvämast med, där fokus ligger på klienten först och främst.

 

4. Jag arbetar oftast med att scanna av klienten först.
Jag tittar på kroppen och blundar sedan för att se om det finns några speciella obalanser som jag ser för mitt inre. Detta ger mig en bra helhetsuppfattning om vad jag behöver göra.
Antagligen så antingen vet jag sedan innan vad klienten har problem med om jag känner den, eller så har den berättat själv det som den vill ha hjälp med healing rörande.

 

5. Här kan du välja om du vill börja med auran först, och att känna med dina händer på den utifrån och in (auran börjar ungefär en meter ut, som du säkert kommer ihåg från filmerna), eller om du vill ta chakrana först och auran sedan. Jag brukar dock tycka att denna ordningsföljd är mest logisk för mig.
Gå ännu lite längre bort och börja gå sakta mot din klient för att hålla ditt fokus på dina händer efter att du satt ditt fokus på att finna aurans yttersta gräns. Ta det långsamt och håll handflatorna mot klienten, för att vänta till att du känner någon form av motstånd energimässigt; kanske det känns varmt, eller pirrar, eller känns som en vindpust. Kanske du bara vet att det är en gräns där – eller ser gränsen. Detta är där auran börjar.

Nu kan du börja känna längs auran, som ser ut ungefär som en kokong eller ett ägg runt din klient. Gå utifrån och in. Känn efter var det känns annorlunda. Ha gärna papper med dig så att du skriver ned från början.

Bestäm dig för att skicka healing i auran. Flytta dina händer där du känner att de ska vara. Från aurans yttre gräns ända in till den inre energikroppen.
Tänk på att inte röra klienten om du inte frågar först, och i denna aurahealing så är det ännu auran och inte den fysiska kroppen du ger healing. De flesta är dock mest bekväma med att man har händerna en bit utanför kroppen hela tiden.

 

6. Ställ dig själv så att du kommer åt din klients huvud. Du kan sitta ned på en stol om du vill och patienten ligger ned.

 

7. Placera dina händer vid klientens huvud, och föreställ dig de chakran som finns i energikanalen ovanför huvudet och på själva huvudet (stjärnporten, själsstjärnan, kronchakrat och det kausala chakrat). Fokusera på att skicka energin till dessa chakran. Du behöver inte be din klient vända på sig om den ligger ned, för att ge healing till det kausala chakrat, utan det räcker om du tänker på det för att skicka energin dit.

Känn det du känner, se det du ser, hör det du hör och vet det du vet.

 

8. Fortsätt för varje chakra på kroppen.
Ställ dig eller sätt dig vid dessa, så att du kan sitta där de minuter som du känner att det behövs. Det brukar inte ta mer än maximalt 3-5 minuter per chakra. Ibland tar det ännu kortare.
Känn det du känner, se det du ser, hör det du hör och vet det du vet.

 

 

9. Efter att du gått igenom auran och chakran, så är det dags att fokusera på den fysiska kroppen. Börja även då från huvudet, och ha händerna där du känner att du behöver ge healing.
Gå från huvudet ned till fötterna, och ha händerna vid de ställen där du vill ge healing, så länge du känner att det behövs. Glöm inte armar och händer.
Återigen, tänk på att inte lägga händerna på din klients kropp utan att fråga först.

Tänk på att ALDRIG NÅGONSIN lägga händerna där det kan finnas obehag, som bröst, kön, hals, över näsa eller mun, eller liknande.

 

10. Vet du om att klienten har ett specifikt problem så är det nu dags att fokusera lite extra på detta. Begränsa nu inte dig själv så att du bara fokuserar på det du tror är problemet, utan ha tillit till att energin flödar dit den ska, där ursprunget sitter. Ha en öppen tanke kring detta.

 

11. Nu är healingen klar, och jag brukar då sätta klienten i en energibubbla, så att energin får verka den stund som det behöver efter själva healingen, som kan vara allt från någon timme till flera dygn. Du kommer att känna på dig hur länge din healing kommer att verka, och kan då be din klient att inte göra annat energiarbete eller healing under tiden, så att healingen får verka ifred.

 

12. Tänk på att dra tillbaka din energi, att balansera dig, så att du står i din energi och din klient i sin.

 

13. Du kan gärna ge klienten något att dricka och kanske lite choklad eller frukt, så att den piggnar till (om den inte sover, och det är meningen att den ska sova för natten).

 

14. Tänk på att det kan vara olämpligt för din klient att köra bil eller arbeta med tunga fordon direkt efter en healing.

 

15. Kom ihåg att rena det rum där du gett healingen.

Healingtekniker: Distanshealing

Något som är bra att göra är att be sin klient att dricka mycket vatten innan och efter en behandling; det underlättar när man tar bort blockeringar, och hur kroppen själv hanterar att rena samt släppa dessa. Du kan även påminna din klient om att tänka på att gärna ta några djupa andetag under healingen.

Du själv ska komma ihåg att jorda dig, balansera dina energier och att sätta skydd kring din aura, samt att se till att rummet där du ska ge healing är renstädat energimässigt. Du kan även forma energibubbla i tanken kring dig och din klient.
Distanshealing betyder att man inte befinner sig på samma plats, utan att man skickar healingen genom tid och rum. Det finns nämligen inga begränsningar för energin, och det spelar ingen roll om personen befinner sig på andra sidan jorden, så kommer energin dit den ska ändå.

Det går även att ge healing till sig själv på detta vis, men nu ska vi ha fokus på någon annan i denna beskrivning.

1. Först av allt. Ge aldrig healing till någon som inte vill ha det. Fråga alltid innan om personen vill ha healing. Respektera dess svar. Vid ja, fortsätt enligt nedan.

2. Kom överens om en tid då du ska skicka healingen.

3. Be din klient att lägga sig eller sätta sig bekvämt under denna tid för att få ut så mycket som möjligt av healingen. Klienten bör inte köra bil eller hålla på med tunga maskiner, då man kan bli yr av healing.

4. Be att få använda den energi du vill arbeta med; i detta fall Guld- och Silvervioletta flamman.

5. Låt energin flöda genom ditt kronchakra eller hjärta och ut genom dina armar samt handchakran.

6. Du kan antingen använda dig av en bild på klienten, eller minnet av den om du känner den. Du kan använda dig av en sådan bild som vi föreställer oss i filmen, eller så kan du till och med ha en form av docka eller mjukisdjur för att lättare kunna föreställa dig att det är en fysisk kropp som du skickar energin till.

7. Jag arbetar oftast med att scanna av klienten först.

Jag föreställer mig kroppen för mitt inre och blundar sedan för att se om det finns några speciella obalanser som jag ser för mitt inre. Detta ger mig en bra helhetsuppfattning om vad jag behöver göra. Antagligen så antingen vet jag sedan innan vad klienten har problem med om jag känner den, eller så har den berättat själv det som den vill ha hjälp med healing rörande.

8. Här kan du välja om du vill börja med auran först, och att känna med dina händer på den utifrån och in (auran börjar ungefär en meter ut, som du säkert kommer ihåg från filmerna), eller om du vill ta chakrana först och auran sedan. Jag brukar dock tycka att denna ordningsföljd är mest logisk för mig.

Föreställ dig att du arbetar med din klient i tanken, och hur du känner av auran med tanken – eller dina ”energihänder”.

Föreställ dig att du satt ditt fokus på att finna aurans yttersta gräns. Ta det långsamt och håll handflatorna mot klienten, för att vänta till att du känner någon form av motstånd energimässigt; kanske det känns varmt, eller pirrar, eller känns som en vindpust. Kanske du bara vet att det är en gräns där – eller ser gränsen. Detta är där auran börjar.

Ofta så ser man hur auran ser ut när man föreställer sig den på distans. Och det är precis så du ska göra. Använd fantasin! Den är ett mycket bra verktyg när man arbetar med distanshealing.
Nu kan du börja föreställa dig hur du känner längs auran, som ser ut ungefär som en kokong eller ett ägg runt din klient. Gå utifrån och in. Känn efter var det känns annorlunda. Ha gärna papper med dig så att du skriver ned från början.

Bestäm dig för att skicka healing i auran. Flytta dina händer där du känner att de ska vara. Eller föreställ dig hur dina ”energihänder” arbetar från aurans yttre gräns ända in till den inre energikroppen.

Även här är det viktigt att respektera klientens kropp och personliga integritet!

9. Föreställ dig att du ska börja med healingen vid klientens huvud.

10. Placera dina energihänder vid klientens huvud, eller föreställ dig att energin fokuseras där, och föreställ dig de chakran som finns i energikanalen ovanför huvudet och på själva huvudet (stjärnporten, själsstjärnan, kronchakrat och det kausala chakrat). Fokusera på att skicka energin till dessa chakran.
Här är fördelarna med distanshealing att man med lätthet kommer åt de olika chakrana genom att ”vända på kroppen” i tanken. Tänk dock på att göra det med respekt och omtanke, samt lugn.

Känn det du känner, se det du ser, hör det du hör och vet det du vet.

11. Fortsätt för varje chakra på kroppen.
Känn det du känner, se det du ser, hör det du hör och vet det du vet.

12. Efter att du gått igenom auran och chakran, så är det dags att fokusera på den fysiska kroppen. Börja även då från huvudet, och ha energihänderna eller ditt fokus där du känner att du behöver ge healing.
Gå från huvudet ned till fötterna, och ha händerna vid de ställen där du vill ge healing, så länge du känner att det behövs. Glöm inte armar och händer.

13. Vet du om att klienten har ett specifikt problem så är det nu dags att fokusera lite extra på detta. Begränsa nu inte dig själv så att du bara fokuserar på det du tror är problemet, utan ha tillit till att energin flödar dit den ska, där ursprunget sitter. Ha en öppen tanke kring detta.

14. Nu är healingen klar, och jag brukar då sätta klienten i en energibubbla, så att energin får verka den stund som det behöver efter själva healingen, som kan vara allt från någon timme till flera dygn. Du kommer att känna på dig hur länge din healing kommer att verka, och kan då be din klient att inte göra annat energiarbete eller healing under tiden, så att healingen får verka ifred.

 

15. Tänk på att dra tillbaka din energi, att balansera dig, så att du står i din energi och din klient i sin.

16. Tänk på att det kan vara olämpligt för din klient att köra bil eller arbeta med tunga fordon direkt efter en healing, så påminn om detta samt att berätta att man kan bli lite yr och trött efter en behandling.

 

17. Tänk på att rena både den plats där klienten befunnit sig på, samt där du befunnit dig när du gjort healingen.

St Germain

St Germain anses vara en uppstigen mästare, och en av de mer humoristiska samt personliga av dem alla som är lätt att kommunicera med och arbeta med.

Fram till senaste andliga omorganisationen, var han mästare över den sjunde (violetta) strålen.

Man talar ibland om att en själ har många olika aspekter, det vill säga att flera delar av själen kan ha olika inkarnationer samtidigt, och det sägs att aspekten av honom som inkarnerade som Rakoczy nyligen har blivit mästare över den 11: e strålen.

St Germains andliga retreat sägs vara vid Köln, Tyskland.

Hans sista inkarnation innan han blev uppstigen mästare (vilket innebär att man slutar inkarneras på Jordeplanet) tros vara den gåtfulla Comte de St Germain, som sades vara mycket välklädd, och gjort sig känd i hoven runt om i Europa. Han var känd för att ha en stor förkärlek för diamanter som smyckade allt från hans kläder till skor.

St Germain beskrivs som permanent ungdomlig med många talanger. Bland annat talade han många språk flytande samt hade en bred kunskap om historia, alkemi, konst, fäktning och kemi. Utöver detta han var han också mycket kunnig på att spela musik, och målade med stor skicklighet.

Han tros också ha varit en alkemist som kunde skapa guld av vanliga metaller, och även skapa ett elixir för att hjälpa till att bevara ungdom och skönhet.

St Germain gjorde ofta förutsägelser som senare slog in, vilket lade till hans rykte att vara en mycket ovanlig människa. Han tros ha skapat en mysterieskola där han initierar många människor i andliga läror.

St Germain (tillsammans med ärkeängeln Zadkiel) gav oss den Violetta Flamman att rena och läka världen.

Visualisering: Läk ditt förflutna med St Germain

• Sitt stilla en stund och centrera dina tankar.

• Jorda dig, balansera din energi och sätt skydd kring din aura,för att sedan i din tanke be St Germain att komma till dig.

• Visualisera dig själv stående på toppen av ett underbart berg.
Här kan man tydligt se två vägar, en för framtiden och en till det förflutna. Se tillbaka på ditt förflutna.

• På vägen finns ett antal bollar av ljus, var och en av olika färger.Var och en av dessa representerar något som du behöver för att släppa. Det är inte nödvändigt att veta vad varje boll betyder.

Be St Germain att använda den violetta flamman att förvandla alla dessa situationer. Vänta ett ögonblick och se att detta händer.

• Lägg märke till att vägen till din framtid blir ljusare med varje transformation som sker och med de nya möjligheter som öppnar sig.

• Tacka St Germain för hans hjälp, och dra tillbaka ditt medvetande tillbaka till din kropp samt jorda dig igen.

Balansera ditt liv med Guld- och Silvervioletta flamman

1. Välj en situation i ditt liv som behöver förändras

2. Be att få använda Guld- och Silvervioletta flamman

3. Med hjälp av din intention och ditt fokus, så sänder du flamman till denna situation

4. Upprepa dagligen i 21 dagar eller så länge du känner att det behövs.

Skriv gärna ned utvecklingen för situationen.

Ärkeängel Zadkiel

Zadkiel betyder Guds rättfärdighet, och rättfärdighet är när någon gör det rätta, och för de som känner till denna ärkeängel så står han för rättvisa och balans.

Han omskrivs i gamla texter som den ängel som inspirerar till förlåtelse och medkänsla hos människor, och har sedan länge setts som den ängel som står för minnet och att minnas saker. Det innebär att han är synnerligen lämplig för att läka saker som hänt i det förgångna.

Han håller den violetta strålen av transformation, och hans roll är att omvandla gamla negativa tankar och mönster, både från oss själva samt våra förfäder. Han hjälper oss med utvecklingen av själsstjärnechakrat och att balansera detta.

Vi kan be Ärkeängel Zadkiel att använda den Guld- och Silvervioletta flamman att omvandla all negativitet, att läka disharmoni, att balansera konflikter i relationer, att ta bort all energi som sitter fast och har blockerat energiflöden som kan skapa ohälsa.

Flamman ger healing på cellnivå, och till alla nivåer; andlig, känslomässig, mental och fysisk. Vi kan också be Ärkeängel Zadkiel att läka mönster från tidigare liv.

När vi arbetar med flamman så omvandlas inte bara den negativa energin, utan den byts ut till något bättre med en högre frekvens.

Ärkeängel Zadkiels eteriska retreat sägs vara ovanför Kuba.

Lady Nada

Lady Nada är Chohan/Mästare av den sjunde strålen, den violetta, som är en stråle för ritualer och magi, samt ses som den dominerande strålen för Vattumannens tidsålder.

Hon är också medlem i Karmarådet där hon hjälper dem som är förtryckta och försvarar rättvisa. Hon hjälper oss att förstå den praktiska innebörden av kärlek i dess högre aspekter.

Lady Nada hjälper till att återuppväcka kunskap om forntida healingtekniker samt att hjälpa människor att utveckla intuition och högre mediala förmågor

Hennes andliga retreat sägs ligga över Saudiarabien, men även i Tibet och USA.

Tidigare inkarnationer: I Atlantis var hon en prästinna i Temple of Love/Kärlekstemplet, liksom en Keeper of Truth/Sanningsväktare.

 

 

Visualisering – Resan till Rostemplet

1. Jorda dig, centrera din energi och sätt beskydd kring din aura (precis som du lärt dig i videofilmen Grundkurs), och be sedan Lady Nada att närvara.

2. Föreställ dig att du befinner dig inuti en ros, och att du i den rosen transporteras på en rosa stråle av ljus. När du färdas längs strålen så ser du Jordens aura och dess eteriska rutnät som förbinder alla Mästares olika retreater.

Du tas till Lady Nadas Rostempel.

3. Du befinner dig i Lady Nadas heliga trädgård, där det finns rosor i varje färg.

Lady Nada visar sig, och hämtar dig den vackraste rosen.
Ta ett ögonblick och lätt märke till dess fantastiska och rika färger, dess intensiva vackra doft och känsla. Mjukheten av kronbladen.

När du tittar noggrannare så ser du att rosen nästan ser ut som att den är belyst inifrån. Uppmärksamma färgen på varje kronblad och dess form. Kom ihåg varje detalj.

4. Lady Nada säger nu att detta steg representerar din själ ljus – hon ber dig att erkänna skönheten i din själ.

5. Hon påminner dig försiktigt att spendera mer tid att erkänna dig själv, din själs skönhet och skicka dig själv sann kärlek.

6. Du är inbjuden att tillbringa så mycket tid som du behöver i rosenträdgården, samt fylla din själ med energin av ren, universell kärlek. Du är alltid välkommen åter.

7. När du är klar, tack Lady Nada.

Ta din medvetenhet tillbaka till din kropp, där du återigen jordar dig.

Åkallan för flammorna

Åkallan för den Guld- och Silvervioletta flamman

I AM the Gold, Silver, Violet Flame (JAG ÄR den Guld- och Silvervioletta flamman) I AM the Flame of Mercy (JAG ÄR Nådens flamma)
I AM the Flame of Joy (JAG ÄR Glädjens flamma)
I AM the Flame of Transmutation (JAG ÄR Omvandlingens flamma)
I AM St Germain (JAG ÄR St Germain)
I AM Archangel Michael (JAG ÄR Ärkeängel Mikael)

page1image1814144

Alternativ åkallan för Violetta flamman

I am the flame of Violet fire – I am the purity God desire

(brukar upprepas 3 eller 7 gånger)

page1image1814368

Jag som lärare är inte mycket för olika åkallan och ”måsten” på detta vis, där man använder sig av olika texter som man skall upprepa.

Jag vill i mitt sätt att lära ut få mina elever att förstå att det är intentionen (det du bestämmer dig för) som skapar möjligheten att kanalisera en energi, inte den exakta ordalydelsen av något du säger eller upprepar.

Dock vill jag att ni ska veta om de vanliga ordalydelserna som finns.

Play Cover Track Title
Track Authors