0%

Högkänslighet (HSP) och gifter (ur boken Hälsa och Folkbildning, del 2)

SHARE

Det föds fler och fler högkänsliga individer (High Sensitive Person, HSP) i världen. Forskning visar att dessa människor har ett nerv- och energisystem som är känsligare än genomsnittet. I dag beräknas omkring 20% av världens befolkning vara högkänsliga, men många av de barn som nu föds befinner sig i denna gruppering vilket gör att antalet hela tiden ökar.

Den känslighet som det innebär att vara HSP är egentligen en styrka, då högkänsliga lägger märke till mycket fler detaljer och kontraster än andra. De upplever världen på annat sätt, och behandlar sina medmänniskor utifrån empati och medkänsla. Många av dessa har dock inte haft verktygen att hantera sina känsliga kroppar och energisystem, vilket skapat långvarig sjukdom som följd hos många av de högkänsliga. Men varför sker det då i så stor grad bland just denna grupp av individer?

Högkänsliga personer är extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö, vilket även innebär att de är väldigt känsliga för toxiner och gifter. Alla påverkas såklart negativt av gifter, men för en HSP kan det i princip innebära liv eller död på grund av dess känslighet. Många av mina klienter och elever har typiska sjukdomar orsakade av gifter som t ex autoimmuna sjukdomar, och alla är de även högkänsliga.

Eftersom ämnet är gifter så kommer jag osökt in på vaccine­­­­r och läkemedel, då tillräckligt många inte sett och förstått sambandet mellan dessa och ohälsa, och många högkänsliga medicinerar genom att bedöva sin känslighet för att överleva i en okänslig värld. Vi har också indoktrinerats i tron att vaccin är något bra, när de egentligen är allt annat än bra. Faktum är att vaccin många gånger är grundproblemet för högkänsliga som fått problem med sin känslighet, och blivit överkänsliga.

Kroppen har flera försvarslinjer:

Den första befinner sig redan ute i auran och energikropparna, som är i stånd att känna av tyngre energier som inte vibrerar med hälsosamma frekvenser. Energikropparna är den energi som omger den fysiska kroppen, och är alltså egentligen olika lager av auran. De omger dock inte bara, utan de tränger även igenom den fysiska kroppen och varandra, bland annat genom chakrana. De reflekterar vår hälsa på alla plan.

Många gånger så stannar ohälsa i auran, och det är där jag som healer kan hitta den innan den kommit in till den fysiska kroppen och manifesterats i fysisk ohälsa. Man kan även säga att auran och energikropparna fungerar som en vakthund, och förbereder den fysiska kroppen på eventuell sjukdom.

Den andra försvarslinjen är din hud. Huden bildar en vattentät barriär som hindrar att patogener kommer in i kroppen. Din kropps håligheter, såsom näsa och mun, är klädda med slemhinnor. Slemhinnor producerar klibbiga slem som kan fånga bakterier och andra patogener.

Du kommer faktiskt i kontakt med välkända sjukdomar på en daglig basis, de är i luften du andas och föremål du rör, men vi blir ofta inte ens sjuka eftersom kroppens naturliga form av försvar kan hantera dessa mikrober.

Om bakterier eller andra patogener lyckas komma igenom dessa inledande försvar, möter de en tredje försvarslinje. De flesta av dessa försvar finns i blodet, antingen som specialiserade vita blodkroppar eller naturliga kemikalier som släpps av dina celler och vävnader. När de första två försvarslinjerna inte är starka nog att kämpa mot invasionen, aktiveras omedelbart den tredje försvarslinjen där kroppen multiplicerar dina vita blodkroppar för att bekämpa sjukdom. När kroppen har kämpat mot en virusinfektion som den har kommit i kontakt med naturligt, är du då immun mot just den stammen av viruset resten av livet.

Problemet är då att det i vaccin ingår betydligt mer saker än bara virus och bakterier, och att du inte heller bara utsätts för en stam åt gången som när du blir smittad naturligt – i ett och samma vaccin kan det ingå uppemot 8 olika virus- och bakteriestammar, som du utsätts för på en och samma gång vid en injektion.

Innehållet i vaccinen går sedan likt en trojan direkt förbi den första och andra försvarslinjen, och tvingar den tredje försvarslinjen att agera i ren panik eftersom den inte fått någon förvarning av de andra försvarslinjerna – vilket gör att den agerar mot allt den kommer i kontakt med, även mot sig själv, och där har vi nu en av de stora anledningarna till alla autoimmuna sjukdomar som vi nu drabbas av som t ex fibromyalgi eller MS.

En högkänslig individs aura och energisystem är utvecklat för att med sina sinnen uppfatta sin omgivning mer nyanserat och tydligare, vilket innebär att det kan vara direkt förödande att med en trojan gå förbi de första försvarslinjerna eftersom den fysiska kroppen då inte hinner förbereda sig för sjukdomen.

Genom att utsättas för gifter så skapas av högkänsligheten istället en obalans och överkänslighet, där kropp och nervsystem gått in i ständig stridsberedskap och aktivitet. Detta kan vi i allra högsta grad se bland alla barn som får faktiska neurologiska skador av vaccinen. Många gånger misstas dessa tillstånd som medfödda istället för att inse att de skapats av gifter i trojanerna (vaccinen) som barnen får i unga år och där bland annat K-vitaminsprutan som injiceras i barnen redan på BB ingår i grundproblematiken. Den innehåller nämligen betydligt mer än vitaminer, med genmanipulerade ämnen som bas.

Hälsa kan inte uppnås genom att vara rädd för sjukdomar, den kan bara skapas genom att fokusera på att skapa hälsa och att stärka sin kropp och sitt immunförsvar genom en god hygien, bra kost och att ta hand om sin kropp genom att t ex motionera, samt meditera för återhämtning och själslig hälsa.

Maten är istället vår medicin, och den är i sanning en av de viktigaste investeringar du kan göra för dig och din familj. Genom att köpa bra ekologiska råvaror och lära dig att laga mat från grunden, så kommer du att märka att din hälsa förbättras så att du inte längre behöver äta läkemedel eller oroa dig för sjukdom – och det är precis så det ska vara.

Man kan också uppnå stora förbättringar i sin hälsa bara genom att börja välja giftfritt i sin vardag och se över sin kost samt hygien- och rengöringsartiklar. Alla dessa går nuförtiden att finna i giftfri och ekologisk form.

Mer om detta kan du läsa om i min bok Framtidens människa – den andliga evolutionen, som handlar om högkänsliga individer.

– Eleonor Amora (fd Magnusson)

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors