0%

Information, råd och naturliga hälsotips vid mässling

SHARE

– skrivet, sammanfattat och bearbetat av Eleonor Amora Marklund.

Mässling är en smittsam virussjukdom i andningsorganen som varit mycket vanlig i barndomen, och som för bara något decennium sedan inte ens var anmälningspliktigt. Faktum är att det inte blev anmälningspliktigt och ansågs tillräckligt farligt förrän vaccinen kom in i bilden.

Några citat ur Husmoderns läkarbok från 1928:

Röda hund

”Det finns intet sätt skydda sig mot denna sjukdom, vilket ej heller är nöden, då den är fullständigt ofarlig.”

Mässling

”Praktiskt taget få också alla genomgå mässling, de flesta i barndomen, somliga, som tidigare undgått smittan, först vid vuxen ålder. Sjukdomen är egentligen farlig endast för små barn från 1/2 – 3 års ålder, samt för tuberkolösa.” ”… mässlingsepidemierna vanligen äro hastigt övergående, och ej komma igen mer än vart 4-5 år…” ”Att skydda annars friska barn, över 3 års ålder, mot mässling, är ej att tillråda. Förr eller senare skola de ändå ha sjukdomen.”

Påssjuka

”Lyckligtvis är sjukdomen så pass ofarlig, att vi ej ha något större behov av ett förebyggande medel.”

Stelkramp

”Denna farliga sjukdom orsakas av en bakterie, som förekommer särskilt i gödsel och trädgårdsjord. Vid skador, där dylika ämnen inträngt i sår, kan man befara ett insjuknande i i stelkramp. Lyckligtvis hava vi ett serum mot sjukdomen, som har god förebyggande verkan och som ofta används.

Det man då även ska ha i minnet är att denna läkarbok alltså gavs ut för närmare hundra år sedan, och att det har hänt en hel del positiva saker i vårt samhälle rörande kost och hygien samt kunskap under detta århundrade.

SYMPTOM
De första symtomen som uppträder under 7 till 14 dagar efter exponering för viruset är febrighet, irriterade och ljuskänsliga ögon samt torr hosta. Utslag visas på huden i tre till fem dagar efter debut av dessa symtom.

Dessa utslag, som består av små rundade fläckar med rodnad hud mellan, visas inledningsvis på sidorna av ansiktet och halsen och som sedan gradvis sprids över hela kroppen. Dessa utslag är initialt rosa i färgen men blir mörkare med tiden. Mässling brukar åtföljas med lätt feber och diarré. I sällsynta fall av stor svårighetsgrad, kan hög feber och delirium uppstå. Det kan ta någon vecka innan man återhämtar sig helt. För mer information om sjukdomen, besök Vårdguiden.

KAN NATURLIGA INFEKTIONSSJUKDOMAR SOM SKÖTS PÅ RÄTT SÄTT VARA BRA FÖR BARN?

“The formal demonstration that both maternal antibodies and early exposure to infection are required for long-term protection illustrated that constant re-infection cycles have an essential role in building a stable herd immunity.

In a population that is not constantly exposed to the infection during early infancy under the immunologic umbrella of maternal antibodies or vaccinated thoroughly a serious risk of re-emerging infections may arise. “

(Navarini AA et al. 2010. Long-lasting immunity by early infection of maternal-antibody-protected infants. Eur J Immunol. Jan;40(1):113-6. PMID: 19877011)

När smittsamma barnsjukdomar inte missköts genom administrering av antibiotika, eller genom att undertrycka feber, så kan sjukdomarna bygga upp immunförsvaret och även representera utvecklingsmässiga milstolpar, enligt Dr Viera Scheibner.

Att ha mässling resulterar inte bara i livslång specifik immunitet mot mässling, men också i livslångt ospecifik immunitet mot degenerativa sjukdomar i ben och brosk, olika hudsjukdomar, immunoreaktiva sjukdomar och vissa tumörer, vilket framgår av Ronne (1985).

Carmona Mota (1973) beskrev en minskning av Hodgkins sjukdom efter naturligt genomgången mässling. Där gick att läsa: “A 23-months-old Caucasian male was seen for the first time in April 1970 with a large mass in the neck due to hypertrophy of the left cervical lymph nodes. Before radiotherapy could be started the child developed measles. Much to our surprise the large cervical mass vanished without further therapy.”

Många har börjat forska och skriva om den cancerförstörande effekten av mässlingvirus, I synnerhet i den naturliga formen, vilket går att läsa mer om i länkarna, och det är intressant med tanke på att olika cancerformer har ökat i en nästan epidemisk framfart.

I en artikel med rubriken ” “Measles Retrospective Analysis in a Pediatric Practice” av Dr Karl Reinhard Kummer, en Antroposofisk läkare, diskuterar denne sina erfarenheter med 251 barn som behandlats för mässling i sin praktik. Hans perspektiv omfattar både fysiologiska och psykologiska aspekter.

“The evolution of an illness is greatly determined by the initiative and certainty shown by parents. This transfers to the child. With measles in particular, children tend to be weepy and psychologically unstable, so that a protective environment is an important part of treatment”……” Treatment was essentialy anthroposophic and homeopathic, e.g. giving Pulsatilla and Pneumodoron 1 and 2. Almost all children were given expectorants. Strict bedrest was considered most important. The exanthem (rash) was enhanced by means of external applications. One child who had pneumonia was given an antibiotic. Children with otits (ear infection) did not require antibiotics. The incidence of diarrhea and vomiting was remarkable, but probably does not rate as a complication. 60 children had the accompanying condition for up to one week, 19 took longer to recover.”

Så här beskriver Dr Suzanne Humphries det hela:

Prior to vaccination, mothers were naturally immune to measles and passed that immunity to their infants via placenta and breast milk. Vaccinated mothers may have vaccine immunity, which is not the same immunologically, as natural immunity. One of the major differences in the vaccine-induced immunity is that it cannot be passed from mother to infant.

Since most vaccines are delivered by injection, the mucous membranes are bypassed and thus blood antibodies are produced but not mucosal antibodies. Mucosal exposure is what contributes to the production of antibodies in the mammary gland. A child’s exposure to the virus while being breastfed by a naturally immune mother would lead to an asymptomatic infection that results in long-term immunity to that virus. Vaccinated mothers have lower levels of virus-specific antibodies in the serum and milk compared to naturally immune mothers and thus their infants are unprotected.

“Infants whose mothers were born after 1963 had a measles attack rate of 33%, compared to 12% for infants of older mothers.” Infants whose mothers were born after 1963 are more susceptible to measles than are infants of older mothers. An increasing proportion of infants born in the United States may be susceptible to measles.” (Papania M. et al. 1999. Increased susceptibility to measles in infants in the United States. Pediatrics. Nov;1045(5):e59 pp 1-6. PMID 19545585.)

NATURLIGA HÄLSOTIPS VID MÄSSLING

I mitt eget sätt att se på världen så är det viktigt att vi återfår tron på våra kroppars egen styrka, och återupptäcker naturens läkande kraft genom att själva söka kunskap som ger oss möjlighet att bryta oss loss från det auktoritära tankemönstret om experter. När vi börjar lära oss om alla de olika sätten för naturlig läkning som finns tillgängliga för oss idag, så kan vi återta ansvaret för välfärden i våra barn och våra familjer, och vi kommer att omvandla våra rädslor till att en trygghet i att vi har makt att förstärka, förbättra och skydda våra barns och familjers hälsa.

I denna text har jag sammanfattat och bearbetat information som jag funnit vara viktigt för att vi ska känna oss trygga i denna hets och skrämselpropaganda rörande mässlingen. Läs gärna, och ta till dig av de tips som känns bra för dig och din familj!

OBS! Äter patienten någon form av medicin eller har någon grundsjukdom, dubbelkontrollera alltid med läkare/naturläkare/homeopat innan du använder dig av olika örter och andra medel, så att dessa stöttar kroppen på rätt sätt och inte motverkar grundsjukdomen. Dessa är generella råd, och naturligtvis går det bra att använda dessa både till barn och vuxna.

VILA och HYGIEN
Barn som har mässling bör ges fullständig vila, samt hållas hemma med tanke på smitta. Det finns många studier som visar att sjukdomarna gick ned i frekvens redan innan vaccinen kom in i bilden, och det berodde till största del på bättre hygien och bättre kost. Tvätta sängkläder, handdukar och kläder varje dag för att undvika infektion.

”BRIGHT LIGHT, BRIGHT LIGHT…!”
Starkt ljus har en skadlig effekt på ögonen under mässling, på grund av den försvagade tillstånd av de yttre ögonvävnader, så barnet bör få sina ögon skuggade eller så bör rummet ha dämpat ljus. Patienten bör hållas i ett väl ventilerat rum. Ha gärna svalt i rummet vid feber; ofta brukar rekommendationen vara att ha svalt på kroppen och varmt på fötterna (varma sockor) – huvudsaken är att patienten känner att det är så bekvämt och skönt som möjligt.

LÖK
Tänk även på att det ofta känns lättare att andas vid hosta om man har skivad eller hackad lök i en skål med varmt vatten i det rum man befinner sig i, i synnerhet nattetid.

APELSIN, CITRON, MANDARIN, ANANAS
Vissa huskurer har befunnits fördelaktiga vid behandling av mässling, och apelsin är frekvent återkommande bland dessa. Ofta känner man sig varken hungrig eller törstig som sjuk, vilket påverkar hela matsmältningen, men den goda smaken av apelsinjuice hjälper mycket i att övervinna dessa nackdelar, vilket i sin tur påverkar hela systemet i kroppen positivt. Saften av citron är ett annat alternativ. Det utgör också en effektivt törstsläckande dryck vid mässling. Omkring 15 till 25 ml citronsaft bör tas spädas med vatten för detta ändamål. Mandarinjuice kanske vara mer angenäm om magen är upprörd. I början av behandlingen, ska patienten ges juice av färska frukter som apelsin, mandarin och citron ofta. Ananasjuice kan återställa vätskebalansen i kroppen under feber. Tänk på att hålla dessa ekologiska!

DRICKA MYCKET!
Att dricka mycket är tillräckligt eftersom barnet lider av brist på aptit under denna period – servera gärna olika drycker som barnet vill ha. Tänk dock på näringsinnehållet, så att det inte är frågan om läskeblask. Behandlingen bör syfta till att få ner temperaturen och eliminera gifter från systemet.

VITAMINER: A & C & D (- samt morötter)! 
Enligt Joy Gardner, författare till en utmärkt bok om naturlig läkning ”Healing the Family,”, diskuterar hon användning av både vitamin C och A när det gäller mässling. En av hennes källor är Adelle Davis som rekommenderar 1000 till 2000 mg C-vitamin varannan timme och säger att ”measles causes a great deficit in this vitamin and causes the vitamin A requirement to skyrocket, and if this vitamin is not supplied, the eyes or kidneys may be damaged.”  Joy Gardner rekommenderar 10.000 IE per dag för barn under tio och 20.000 I.E. för äldre barn. En underbar naturlig källa till vitamin A är färsk morotsjuice.

En ny studie från Cochranes forskare stöder starkt främjandet och användningen avvitamin A-tillskott, baserad på en omfattande genomgång av forskning som visar vitamin minskar förekomsten av mässling och diarré och slutligen räddar liv.

The Use of Vitamin C as an Antibiotic (1953) av Dr. Klenner så kan vi läsa om fördelarna med att ta C-vitamin i behandlingen av mässling:

The use of vitamin C in measles proved to be a medical curiosity. For the first time a virus infection could be handled as if it were a dog on a leash. In the Spring of 1948 measles was running in epidemic proportions in this section of the country. Our first act, then, was to have our own little daughters play with children known to be in the ‘contageous phase.’ When the syndrome of fever, redness of the eyes and throat, catarrh, spasmodic bronchial cough and Koplik spots had developed and the children were obviously sick, vitamin C was started. In this experiment it was found that 1000 mg every four hours, by mouth, would modify the attack. Smaller doses allowed the disease to progress. When 1000 mg was given every two hours all evidence of the infection cleared in 48 hours. If the drug was then discontinued for a similar period (48 hours) the above syndrome returned. We observed this off and on picture for thirty days at which time the drug (vitamin C) was given 1000 mg every 2 hours around the clock for four days. This time the picture cleared and did not return. These little girls did not develop the measle rash during the above experiment and although exposed many times since still maintain this ‘immunity.’

Det finns stora mängder A-vitamin i inälvsmat, främst lever. Bra källor är även matfett, mjölk, fil, ost och ägg. Mjölk är i Sverige dock berikad med vitamin A, men då det finns omtvistade nackdelar med mjölk i synnerhet under sjukdomar i luftvägarna så kan det vara bra att säkerställa att man får i sig vitaminen på annat sätt. Grönsaker och rotfrukter innehåller karotenoider, till exempel beta-karoten, som kan omvandlas till vitamin A i kroppen om och när det behövs, det går inte att överdosera A-vitamin via karotenoider.

”I find high dose vitamin A very helpful for people suffering from both viral and bacterial infections particularly when it is combined with vitamins C and D,” säger Dr Brownstein.

Dr Brownstein är en läkare som sett fördelarna med att behandla mässling med olika vitaminer, där han berättar att just A-vitamin är viktigt för att immunförsvaret skall kunna agera korrekt.  I en studie som Dr Brownstein genomförde i New York visade det att 22% av 89 mässlingsdrabbade barn hade brister på just A-vitamin, vilket sammanfaller med Dr Suzanne Humphries slutsatser som visar den stora mängden A-vitamin som förbrukas under mässlingen och som därför behöver tillföras. Hon berättar att mässling är mildast när personen får extra tillskott av C- och A-vitamin, och att den dödlighet som sker i sjukdomsutbrott i utvecklingsländer beror på svältande befolkningar som därför innehar brister i dessa vitaminer i kroppen. De terapeutiska doser av A-vitamin vid insjuknande i mässling brukar rekommenderas till 200 000 IE två ggr med 24 timmars mellanrum.

 All children in developing countries diagnosed with measles should receive two doses of vitamin A supplements, given 24 hours apart. This treatment restores low vitamin A levels during measles that occur even in well-nourished children and can help prevent eye damage and blindness. Vitamin A supplements have been shown to reduce the number of deaths from measles by 50%.” (Källa: WHO)

D-vitamin är sedan tidigare känt för att hjälpa kroppen att arbeta mot infektioner.

 D-vitamin har en förmåga att trimma immunförsvaret så att det reagerar effektivare mot virus och bakterier. Brist på D-vitamin sänker kapaciteten hos en rad olika biologiska system, bl.a. de som hanterar infektioner, säger Helena Linge vid Avdelningen för lungmedicin vid Lunds universitet.

Att D-vitaminbrist är vanligt i vår del av världen beror enligt Johan Malm, docent i klinisk kemi vid Lunds universitet och läkare vid Labmedicin Skåne i Malmö, på att det är svårt att få i sig tillräckliga mängder med kosten. De främsta D-vitaminkällorna är fet fisk som sill, lax och makrill. D-vitamin finns också i ägg och mejeriprodukter men i lägre mängder som gör det svårt att täcka dagsbehovet. Medan en portion sill ger ungefär 400 IE så motsvarar ett glas mjölk bara ungefär 40 IE – och de flesta äter ju inte fet fisk varje dag.

Återstår då kosttillskott. Även här kan det dock vara svårt att tillgodose det dagliga behovet, eftersom apotekens vitaminpiller följer de gällande rekommendationerna som enligt Johan Malm är för låga. Här är det också viktigt att komma ihåg att renheten i apotekens produkter kanske inte är det bästa när det gäller kosttillskott, utan att man i möjligaste mån skall försöka välja ekologiska, rena produkter – i synnerhet vid sjukdom.

– ”Själv äter jag D-vitaminkapslar från hälsokostaffär, men läkare kan inte ordinera detta till patienter…” fortsätter Johan Malm.

Johan Malm menar att det finns en överdriven rädsla för överdosering av D-vitamin. Det är helt omöjligt att bli D-vitaminförgiftad genom vanlig mat eller av att sola för mycket.

– Med kosttillskott finns det en liten risk – men då ska man äta väldigt stora mängder under lång tid, säger han.

Viktigt är då att komma att ha i minnet att kroppen under en riktigt solig dag själv kan producera 10 000 IE av D-vitamin. Se gärna förslag på terapeutiska doseringar (mycket högre dosering under en sjukdomsperiod) inne hos Kurera, vid olika sjukdomstillstånd: http://kurera.se/vitamin-d-kolekalciferol/ – se gärna för andra vitaminer inne på sidan.

HERBALISTEN SÄGER…
Den Brittiska Herbalisten Anne McIntyre har ett utmärkt avsnitt om mässling i sin bok, The Herbal for Mother and Child. I denna bok beskriver hon att alla infektionssjukdomar som ger feber som symptom innebär att du måste stödja kroppens ansträngningar i att läka ut sjukdomen, vilket kommer att hjälpa kroppen att lösa infektionen snabbt och utan komplikationer. Det handlar alltså inte om att undertrycka febern, utan hon rekommenderar vitlök, vitamin C och echinacea att stärka immunförsvaret och att till den sjuke erbjuda örtthéer; gärna sådana som är utvalda från beprövade växter som kamomill, kattmynta, fläderblommor, lindblommor, pepparmint och rölleka. Den vanliga rekommendationen är 1-2 teskedar ört till 1 kopp kokande vatten, låta det dra i 10 minuter och erbjuda barnet detta ofta.

Hon rekommenderar att man ska badda barnet vid feber, eller göra hand- och fotbad; detta med hjälp av kylda théer gjorda med kamomill, fläderblommor, ringblomma, läkemalva och rödklöver. Några droppar av eteriska oljor (terapeutisk kvalitet) av kamomill, eukalyptus eller lavendel utspätt i ljummet vatten kan också användas för att badda med. Hon rekommenderar kardborre- och pepparmintthé, givet varannan timme för att hjälpa utslag att läka ut. För ömma och känsliga ögon så rekommenderar hon att man använder kamomill, fläderblommor, ögontröst eller calendula; för att göra ett kallt te/infusioner att badda med på ögonen så kokar man upp detta i vatten, låter det svalna och använder t ex en bomullspad för att badda med och byter för varje öga.

Om barnet är irriterat eller rastlöst så rekommenderar Anne McIntyre att man ska ge rikligt med kamomill- eller kattmyntathé. Om barnet är olyckligt och klängigt, säger hon att man kan lägga backsippa till blandningen. ”Och återigen, är tonvikten på mycket vätska, speciellt med hög feber för att undvika uttorkning. Kom ihåg att ett sjukt barn inte kommer att kunna dricka stora mängder vätska på en gång. Erbjud vätskorna var 10-15 minut så att barnet smuttar vätskor ofta.”  Hon rekommenderar också att ingen fast föda ges ”bara frukt- och grönsaksjuicer eller soppor, tills febern har gått ned och barnet känner sig lite bättre.”

KOKOS
Kokosvatten och fruktkött: Kokosvatten innehåller näringsämnen och naturligt socker som hjälper i rensning kroppen av giftiga ämnen, vilket gör det till en mycket effektivt dryck. Kokosens fruktkött är rikt på antioxidanter och ett fritt intag av kokosvatten hjälper snabb återhämtning från mässling.

GURKMEJA
Gurkmeja är till nytta vid behandling av mässling. Detta pulver blandat med några droppar honung bör ges till den patient som lider av mässling. (Tänk på att gravida enligt vissa källor inte ska använda gurkmeja.) Gurkmeja är både antiinflammatoriskt och smärtlindrande. Dessa finns även i kapselform t ex under namnet Fortodol i hälsokostaffärer.

LAKRITSROT
Mald lakritsrot har funnits värdefullt att lindra hosta, typisk för mässling. Barnet ska ges detta pulver blandat med honung. (Det finns vissa råd om att barn under 1 år inte skall äta honung pga möjligheten till förgiftningstillstånd i tarmen. Om du är orolig för detta så söta och blanda lite med lämpliga bär/sylt istället. Tänk även på att lakrits är blodtryckshöjande om det finns problem med blodtrycket hos patienten!)

INDISKT KRUSBÄR (AMLA)
Indiskt krusbärspulver (Amla) som blandas med vatten är mycket effektivt för att få bli av med klåda och sveda vid mässling. Detta pulver kan också användas för att tvätta hela kroppen då det blandas med vatten.

POTATISMJÖL
Potatismjöl nämns ofta som klådlindrande och svalkande på kroppen vid olika sjukdomar.

NEEM
Ljummet vattenbad kan ges varje dag för att lindra klåda. Tillägg av extrakt av Neemblad till detta vatten kommer att visa sig fördelaktigt.

LAVENDEL
Du kan även prova att badda med lavendelolja av terapeutisk kvalitet som du blandar i vatten. Lavendelolja är både antiseptiskt och klådstillande.

MJÖLK och KOKOSMJÖLK
För smärta och klåda lättnad och främja läkning, blöt bomullstussar i mjölk och applicera på huden. Kokosmjölk kan vara särskilt lugnande och har antibakteriella och svampdödande egenskaper för att undvika infektion på grund av rispor då barnet kliat sig.

CALENDULA
Calendulablommor innehåller viktiga mineraler som hjälper att påskynda läkeprocessen av mässling. Koka tre koppar vatten och tillsätt en matsked av den pulveriserade blomman. Drick två gånger om dagen tills symptomen på mässling upphört. Pepparmintolja och/eller honung kan läggas till, för att göra den mer effektiv och välsmakande.

ECHINACEA och RABARBER
Örter som echinacea och rabarberrot är effektiva på att slåss mot viruset; ämnen i rabarberrot kan skapa virucidal aktivitet mot mässlingvirus.

AUBERGINE
Frön av aubergine är stimulerande. Intag av ett halvt gram till ett gram av dessa frön dagligen för tre dagar kommer hjälpa till att utveckla immunitet mot mässling.

GRODDAR
För snabb återhämtning kan groddar ge hög näring i små portioner. Detta är mycket fördelaktigt för barn med liten aptit.

NATURLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FEBER:

Ofta så är föräldrarna mest rädd för hög feber, men egentligen ska du vara glad för att barnet är så frisk att kroppen kan få feber. Det medför en cellförnyelse och en utrensning. Tre dagars feber är helt acceptabelt. Vila är viktigt, och håll koll så att tarmen håller sig aktiverad och att barnet kan gå på toaletten. Håll koll på allmäntillståndet och ta alltid kontakt med Sjukvårdsrådgivning om du känner dig orolig.

Om barnet har en temperatur över 41,0 grader bör man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning. Detsamma gäller, oavsett temperatur, om barnet
• inte ger samma kontakt som vanligt
• är slött och inte vill äta eller dricka
• verkar stelt i nacken
• får feberkramp för första gången.

Man bör alltid kontakta vården om barnet är
• yngre än tre månader och har feber 38,0 grader eller högre
• mellan tre och sex månader och har feber 39,0 grader eller högre.

Vid feber ska man ge massor av vatten att dricka eller olika juicer; aloe vera, kokosmjölk, ananasjuice (förhindrar uttorkning) och ljummet vatten med honung, citron och ingefära anses speciellt lämpade för detta. Som alltid med intag av grönsaker och frukter så skall de vara ekologiska och giftfria.

Théer kan också vara goda och nyttiga – gillar ditt barn inte varmt thé så servera det ljummet och söta lite. Dessa är lämpliga vid mässling: basilika, koriander, mynta, russin, timjan, rölleka (brygg på en eller flera av dessa ingredienser i varmt vatten i 20 minuter, sila och sedan smutta långsamt).

Du kan även kyla från insidan genom att erbjuda glass!

För behandling utanpå kroppen så hjälper en bit av rå lök eller krossad vitlök som hålls på plats med medicinsk tejp på fotsulorna. Det går även bra att ta ekologisk olivolja samt hacka lök i och sedan smörja oljan på fotsulan. Tag gärna på varma sockor efteråt. Detta kan få ner febern, alternativt att man använder sig av citronomslag. Löken hjälper även till att stärka immunförsvaret.

CITRONOMSLAG MOT FEBER
Vid hög feber kan du lägga ett citronomslag om vaderna. Febern kan gå ner upp till 1 grad och det avlastar huvudet och ger en lugnare sömn. Eventuell huvudvärk kan lindras med ett kallt arnikaessens-omslag på pannan.

Du behöver 2 tunna kökshanddukar eller tygbitar, som räcker ett varv runt underbenen. 1 liter kyligt vatten och saften från en citron. Du delar citronen med skal och pressar ut saften under vattnet. Då får man med de eteriska oljorna. Doppa handdukarna i citronvattnet och vrid ur ordentligt. Lägg dessa runt underbenen och lägg ylle omkring ytterst. Bytes efter ca 1 timme eller när omslagen blivit varma eller torkat.

Lägg ej citronomslag om den sjuka har frossa eller kalla fötter! (Källa: www.husapoteket.org)

HOMEOPATISKA LÄKEMEDEL
Din naturterapeut eller homeopat kommer att kunna ge rekommendationer för användning av homeopatiska medel för att hjälpa ditt barn genom de olika stadierna av mässling. Aconitum, Apis, Belladonna, Bryonia, Euphrasia, Gelsemium, Kali bic, Pulsatilla är sådana som ofta rekommenderas. Många utmärkta böcker om homeopatiska läkemedel finns också.

Cardiodoron mite-droppar stödjer cirkulationen vid febertillstånd där pulsen är hög.

Virus söker sig till nervsinnessystemet och det måste du vara uppmärksam på. Prova om den sjuke kan sätta hakan i bröstet när han böjer nacken. Om nacken är stel bör du ta kontakt med läkare. (Källa: www.husapoteket.org) Och som alltid är det bättre att du tar kontakt med läkare en gång för mycket än tvärtom. Sjukvårdsupplysningen finns tillgänglig dygnet runt.

Genom att ha dessa olika råd och tips så känner du förhoppningsvis att du har lite mer kunskap att tillgå om någon i din familj får mässlingen.

LYCKA TILL och jag önskar er alla GOD HÄLSA!

/Eleonor

Källor:

12 Best Natural Cure for Measles | Home Remedies for Measles

http://home-cure.net/best-natural-cure-measles-home-remedies/

What if My Child Gets the Measles?

What If My Child Gets the Measles?

Measles

http://www.naturecures.co.uk/measles.htm

Husapoteket – Råd och anvisningar vid feber

Feber

Vårdguiden

WHO

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/Vitamin-A/

Effectiveness of measles vaccination and vitamin A treatment

http://ije.oxfordjournals.org/content/39/suppl_1/i48.full

Vitamin A and Measles

http://www.measlesrubellainitiative.org/wp-content/uploads/2013/06/Vitamin-A-and-Measles.pdf

Vitamin A Protects Against Measles: Top Doctor

http://www.newsmax.com/Health/Headline/measles-vitamin-A-vaccine-protect/2015/02/03/id/622416/

Effects of vitamin A and D receptor gene polymorphisms/haplotypes on immune responses to measles vaccine

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22082653

Vitamin A for treating measles in children

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11869601

Vitamin supplements could save children from measles and diarrhea deaths

http://www.naturalnews.com/030932_vitamin_A_measles.html

D-vitamin kan stärka skyddet mot luftvägsinfektioner

D-vitamin kan stärka skyddet mot luftvägsinfektioner

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

A Randomized, Controlled Trial of Vitamin A in Children with Severe Measles

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199007193230304

Information om Mässling:

Measles Vaccines Part I; Ineffectiveness of Vaccination and Unintended Consequences. ~ by Dr Viera Scheibner (PhD)

Measles Vaccines Part I; Ineffectiveness of Vaccination and Unintended Consequences. ~ by Dr Viera Scheibner (PhD)

Measles Vaccines Part II; Benefits of Contracting Measles ~ by Dr Viera Scheibner (PhD) –

Measles Vaccines Part II; Benefits of Contracting Measles ~ by Dr Viera Scheibner (PhD)

Att skrämmas med Mässlingen, av Tobias Lindberg

http://www.informationskriget.se/category/halsa/sjukdomar/masslingen/

Detection of measles vaccine in the throat of a vaccinated child.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11858860/

Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2278542

Measles outbreak in a vaccinated school population: epidemiology, chains of transmission and the role of vaccine failures.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646939/

Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3821823

An explosive point-source measles outbreak in a highly vaccinated population. Modes of transmission and risk factors for disease.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2910058

Epidemic measles in a highly vaccinated population.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/65732

Denna uppmaning kan man läsa på St. Jude Children’s Research Hospital

“Avoid live virus vaccines and people who have received one

Some vaccines are made from live viruses. Currently, these include oral polio, smallpox, MMR (measles, mumps, and rubella), and nasal flu vaccines.
These vaccines may pose a threat to your child’s health.

Any person with a weakened immune system, including patients with cancer or HIV infection should not receive live virus vaccines.

Do not allow people to visit your child if:
• They have received oral polio or smallpox vaccines within 4 weeks;
• They have received the nasal flu vaccine within one (1) week; or
• They have rashes after receiving the chickenpox (varicella) vaccine or MMR (measles, mumps, rubella) vaccine.”

http://www.stjude.org/stjude/v/index.jsp?vgnextoid=20206f9523e70110VgnVCM1000001e0215acRCRD

“Herd Immunity.” The flawed science and failures of mass vaccination, Suzanne Humphries, MD

http://www.vaccinationcouncil.org/2012/07/05/herd-immunity-the-flawed-science-and-failures-of-mass-vaccination-suzanne-humphries-md-3/

Flockimmunitet kan inte uppstå genom vaccination – också vaccinerade bär på virus och bakterier

http://vaccin.me/2012/01/27/flockimmunitet-kan-inte-uppsta-genom-vaccination-ocksa-vaccinerade-bar-pa-virus-och-bakterier/

Ronne T. 1985. Measles virus infection without rash in childhood is related to diseases in adult life. Lancet; 5 Jan: 1-5.

West RO. 1966. Epidemiologic studies of malignancies of the ovaries. Cancer; 1001-1007.

Albonico H et al 1990. Vaccination campaign against measles, mumps and rubella, A constraining project for a dubious future? Working group of doctors for selective MMR vaccination.18 pages, self-published.

Sheheen et al. 1996. Measles and atopy in Guinea-Bissau. Lancet; 347: 1792-1796.

Alm et al. (1999). Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Lancet; 353: 1485-1488.

Carmon Mota H. 1973. Infantile Hodgkins’disease: remission after measles. BMJ; 19May: 423.

Msaouel P, et al. 2009. Clinical testing of engineered oncolytic measles virus strains in the treatment of cancer: An overview. Curr Opin Mol Ther; February; 11(1): 43-53.

Mackowiak PA. 1981. Direct effects of hyperthermia on pathogenic microorganisms: teleologic implications with regard to fever. Rev Infect Dis; 3(3).

Koprowski H. 1962. The role of hyperergy in measles encephalitis. Am J Dis Child; 103:103-108.

Papania M. et al. 1999. Increased susceptibility to measles in infants in the United States. Pediatrics. Nov;1045(5):e59 pp 1-6. PMID 19545585.

Aaby P. et al. 2002. Low mortality after mild measles infection compared to uninfected children in rural west Africa. Vaccine. Nov 22;21(1-2):120-6. PMID:12443670

Kandapal SD. 2003. MEASLES ANTIBODY STATUS AMONGST NINE MONTHS FIVE YEARS UNVACCINATED CHILDREN. Indian J Prev Soc Med. Vol 34 (1) pp 8-16.

Langmuir A.1962 .The importance of measles as a health problem. AJPH vol 52 no 2 pp1-4.

Bilden kommer från www.habermanfabrics.com och heter Red Dots on White Oilcloth Print.

 

 

DISCLAIMER

Eleonor Amora behandlar inga sjukdomar utan endast det som hon ser som grundorsaker till sjukdomar, oavsett om det rör cellminnen, tidigare liv eller annat.

Hon behandlar inte cancer, allmänfarliga sjukdomar eller livshotande tillstånd enligt de lagar och förordningar som finns i Sverige för alternativterapeuter. Hon kan dock ge healing för allmänt välbefinnande för sådana tillstånd eller själsläkning.

Eleonor Amora hävdar inte att hon kan bota någon, då hela hennes syn på livet handlar om att människor läker sig själva. Hon är således bara en kanal för att individen ska läka sig själv.

Allt som står på denna hemsida och som rör anmälningspliktiga eller allmänfarligt stämplade sjukdomar är inte något som Eleonor Amora skriver i sin profession utan endast allmänna tankar som privatperson, och skall således aldrig tolkas som råd till allmänheten eller klienter, eftersom det enligt Sveriges lag bara är sjukavården som får ge råd i frågor som dessa, hur overksamma eller farliga deras råd än må vara.

Väljer någon att köpa några eteriska oljor ur shopen så säljs de endast för att användas som doftspridare, och eventuella vitaminer och liknande som självständiga människor väljer att införskaffa säljs endast för allmänt välbefinnande eller symptomlindring. Köper någon dessa för annat syfte och råkar någon bli frisk av dessa så är det helt fristående, och har såklart inget med Eleonor Amora att göra. De som använder hälsofrämjande naturmedel har såklart bara tur att de håller sig friska eller inte blir lika hårt drabbade som de som använder sig av Läkemedelsverkets och pHARMAs rekommendationer.

Vid oro för din psykiska eller fysiska hälsa bör du alltid kontakta din vårdcentral. Konsultationer hos Eleonor Amora kan aldrig tas som alternativ till detta. Ha alltid kontakt med din läkare innan och efter du följer eventuella rekommendationer.

Terapeuter får inte behandla barn under 8 år i Sverige. Session som inkluderar barn innebär endast vägledning för föräldrarna.

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors