0%

Infraröd kombinationsbastu

SHARE

Under 2019 är planen att vi ska bygga denna infraröda kombinationsbastu, där vi senare kommer vi att erbjuda våra elever att använda den under kursdagarna.

Det är en utebastu som är utrustad med den senaste tekniken av infraröd bastuvärme och färgterapi. I den använder vi oss dessutom av råkristaller för att få bästa möjliga effekt av läkning och harmoni.

IR vitalight, det ”vitala ljuset” en fullspektrums uppvärmning även kallad rött glas. En teknik utvecklad av Philips och som i dag är den absolut effektivaste värmekällan, värmevågorna täcker hela det infraröda spektrumet. IR vitalight ger dig en djupare uppvärmning än övrig infraröd värme. Tiden för uppvärmning är endast 1-2 minuter varefter aggregaten avger välgörande infraröd värme.

Önskar man inte infraröd värme sätter man igång det traditionella bastuaggregatet.

Välgörande värme

Infrarött ljus är ett naturligt fenomen och är den del av solens osynliga spektra som ger oss människor, djur och natur värme här på vår jord och är därmed helt livsavgörande för vår överlevnad. Kännetecknande för det infraröda ljuset som används vid Infraröd terapi är att det tränger djupt in i vår organism och värmer upp kroppen inifrån istället för att luften först värms upp, som i sin tur värmer kroppen. Upplevelsen hos infrakällans infraröda bastu kan liknas med att solbada, dvs ljuset/värmen höjder din egen kroppsvärme på ett mycket avslappnande och behagligt sätt. Det tränger djupt in i kroppen och dess vävnad och man upplever det som mjukt och skönt. Till skillnad från traditionellt solbanande, där vi även utsätts för ultraviolett ljus, är infraröd värmeterapi fullständigt säkert och har en mängd hälsofrämjande egenskaper.

Stressreducering

Det första man vanligtvis upplever under en behandling i bastun med infraröda ljus, är lugn och harmoni, avstressning. Många somnar efter bara några få minuter. Den mjuka omlindande värmen får hela kroppen att slappna av. Spända, stela muskler och leder mjukas upp och blodcirkulationen kommer igång, kropp och sinne får den paus till återhämtning som lätt försummas i dagens höga tempo. Hos infrakällan ligger du nämligen i bastun och bara kopplar av, inga måsten, inga krav. En skön lugn stund för dig och alla dina sinnen. Efteråt är du oftast piggare eftersom puls och blodcirkulationen har ökat. Rörligheten har ökat, eventuell smärta har reducerats eller försvunnit. Kroppens nu mer avslappnade inställning gör också att livs energin har möjlighet att flöda.

Detox

I infraröda värmebehandlingar kan du om du vill svettas ordentligt, betydligt mer än i traditionell bastu. Man svettas från djupet. Denna djupa svettning bidrar till en av de mest effektiva detoxbehandlingar som finns idag (rening av kroppen). Iakttagelser har visat att svetten i många fall innehåller både kemikalier och tungmetaller sam tblodfetter. Effekten blir ofta att du känner energin återvända och småkrämpor försvinna.

Stelhet i muskler och leder

Värmen förbättrar cirkulationen i överspända och ömma muskler vilket bidrar till en ökad förutsättning för en normaliserad muskelfunktion. Det infraröda ljuset påverkar även muskelfibrerna positivt.

Muskelkramper har länge observerats minska genom användande av värme. Underliggande orsaker till besvären kan vara skelett­ led-
eller neuro­patologiska problem.

Det har iakttagits en 20% minskning i stelhet vid 45°C jämfört med 33°C i reumatiska fingerleder och detta motsvarade perfekt både subjektiv och objektiv observation av stelhet. Vilka stela leder och förtjockade bindvävar som helst borde svara på liknande sätt.

Smärtlindring

Smärta kan lindras genom reduktion av primär eller sekundär muskelkramp. Smärta är också ibland kopplad till ischias genom spänning eller kramp, som kan minskas genom värme som lymfsystemet skapar. Detta bryter då feedbackloopen i vilken ischiasen leder till vidare kramper och då mera smärta.

Värme har visat sig reducera smärtkänsla genom direktverkan på både fria nervändar i vävnader och på perifera nerver. I en dentalstudie ledde repeterad värmeapplicering slutligen till utplåning av hela nervreaktionen som svarade för smärtan som kom från en tands pulpa.

Värme kan leda till både ökad endorfinproduktion – vilket minskar smärta, och skapa smärtlindring i ryggmärgsslutet, den s.k. ”spinal gate”, av Melzack and Wall.

Nya kliniska studier på smärta ger bevis för en hittills okänd smärtklass – ”värmepåverkbar smärta” Heat Responsive Pain (HRP)– som omfattar flera vanliga smärttillstånd som kan behandlas med värmeterapi. Forskare som studerar HRP har märkt remarkabla terapeutiska fördelar med att använda kontinuerlig lågnivå­värmeterapi vid behandling av nedre delen av ryggen (lower back), överkroppen samt vid menstruationssmärtor, alla dessa smärtor som faller in under den nya VPS­klassificeringen.

En behandling med professionell infraröd utrustning kan sålundaspela en nyckelroll i både viktkontroll och hjärtkärltillståndet. Detta kan vara mycket värdefullt för de som inte motionerar och de som inte kan motionera men ändå vill ha en effektiv viktkontroll och ett konditions –underhållande program som fördelarna av regelbunden motion ger.

Hudbesvär

Infraröda värmebehandlingar betyder mycket för huden bland annat minskar Nässelutslag. Torr och hård hud blir mjuk, len och smidig. Tilltäppta porer öppnas och acne minskar. Blek hudfärg återställs. Ärr och smärta av brännskador minskar. Skärsår läker snabbare. Man har också iakttagit att besvär med eksem och psoriasis har förbättrats med infraröd värmebehandling.

Keloider, tumörartad tillväxt av ärrvävnad, vanligt efter brännskador har en benägenhet att bildas långsammare med infraröda värmebehandlingar och kan bli mjukare genom användande av infraröda system

Solbränna enligt 9:e utgåvan av Clayton’s Electrotherapy, ”infrarödbehandling är det enda medlet mot överdriven ultraviolet strålning.”.

Hjärt- och kärlsystemet

Tack vare djup penetration, över 4 cm in i kroppen, av infraröda strålar som ges av infraröd utrustning, uppstår en värmningseffekt djupt inne i muskelvävnaderna samt i våra organ. Kroppen reagerar på denna djupvärmande effekt via hypota lamus framkallad ökning av både hjärtvolym och hjärtfrekvens. Denna gynnsamma hjärtpåfrestning ger en eftersökt hjärtkärlträning och konditionseffekt. Medicinforskare bekräftar att användande av värmepenetrering sörjer för hjärt ochkärlträning eftersom kroppen arbetar med att kyla sig själv och det medför en omfattande ökning av hjärtfrekvensen, hjärtutbytet och metabolism. Som en bekräftelse av validiteten av denna form av hjärtkärlträning har NASA gjort omfattande forskning i början av 1980­talet som lett till slutsatsen att infraröd stimulering av hjärtkärlfunktionen borde vara den ideala vägen att bibehålla hjärtkärlkonditionen hos amerikanska astronauter under långa rymdflygningar. Blodcirkulationen har rapporterats öka när man har hypotermi (abnormt låg kroppstemperatur), från normala 5 – 7 liter per minut till så mycket som 13 liter per minut.

Journal of the American Medical Association 8/7/81.

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors