0%

Kontraktuppsägning för Auratransformerade

SHARE

Mycket av den negativa kraften och kontrollen när det rör Auratransformationerna, som jag tidigare diskuterat, sitter i att det skrivits på ett kontrakt där klienten godkänner att andra entiteter får till gång till att manipulera med dess energier.

Vi har försökt få Auraförmedlarna att skicka tillbaka dessa kontrakt eller riva dem, vilket de vägrat till dags datum, men vi har också insett att du som klient har möjlighet att skicka ett dokument som de måste sätta med som bilaga till ditt kontrakt där det klart och tydligt framgår att kontraktet sägs upp med omedelbar verkan.

Här nedan kan du ladda upp en fil med exempel på hur denna bilaga kan formuleras och dom du kan fylla i och skicka till din Auraförmedlare.

Mall-kontraktuppsägning-AT

Lycka till!

Eleonor Amora

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors