0%

Läkemedelsverkets kvartalsrapporter – och annan relevant info i ämnet

SHARE

Det är många svenskar som inte förstår vidden av biverkningarna på olika läkemedel. Faktum är att läkemedelsbiverkningar är tredje största dödsorsak i I-länderna, och såklart finns det även otroligt många biverkningar rörande vaccin som är ett hjärteämne för mig. I rapporterna nedan, som alltså är biverkningsrapporter direkt från Läkemedelsverket, så finns det gång efter annan svenska barn och ungdomar som dött eller fått men för livet av vaccinen. Det värsta är att man brukar beräkna att endast 10 procent av alla biverkningar förs in. Varför kan ni säkert förstå av artiklarna nedan.

Läkemedelsverkets kvartalslistor med biverkningsrapporter:

Kvartalslista Q3 2016
Kvartalslista Q4 2016
Kvartalslista Q1 2017
Kvartalslista Q2 2017
Kvartalslista Q3 2017
Kvartalslista Q4 2017


Artiklar, radioprogram och annan info av intresse:

Kaliber har intervjuat sex tidigare anställda och även en nuvarande anställd: läkare och andra medicinska experter, som arbetat på Läkemedelsverkets enheter för säkerhet.

Samtliga vittnar om en vetenskaplig miljö där det inte enbart är lågt i tak för att ha avvikande åsikter, utan där den som vill tillämpa försiktighetsprincipen och vända på varenda sten vid godkännande och granskning av läkemedel blir ifrågasatt.

”Att vara säkerhetsutredare blev synonymt med att vara bråkmakare. Jag fick ont i magen varje gång jag hittade något jag reagerade på i läkemedelsbolagens säkerhetsrapporter.”

”Om man exempelvis diskuterat en misstänkt biverkning blev man inkallad till ett möte. Det kom inga direkta hot, men anledning med mötet var att skrämma mig till tystnad och visa att så får man inte göra.”

Ur: Sveriges Radio/Radioprogrammet Kaliber: Den vetenskapliga arbetsmiljön på Läkemedelsverket kritiseras.

Förra veckan granskade Kaliber hur Läkemedelsverket hanterar sitt ansvar för Gardasil – ett vaccin mot livmoderhalscancer, som ges av skolhälsovården till alla flickor mellan 10 och 12 år. Vi fick träffa Margareta Olsson i Trelleborg, vars dotter Ida lider av misstänkta biverkningar av vaccinet.

– För det är egentligen det vi vill. Vi vill att någon ska ta oss på allvar. Och när vi berättar vår historia då man träffar ny läkare så säger man att nej det har vi inte hört talas om så då kan det liksom inte finnas, berättade hon då.

Och vi frågade Läkemedelsverkets Charlotta Bergquist, angående sjukdomen POTS som då utreddes av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som en misstänkt biverkan av Gardasil. Vi ville veta hur man informerar sjukvården om vilka symptom läkare och sköterskor ska vara uppmärksamma på.

– Det gör vi inte för att vi inte anser att vi har någon vetenskaplig grund att göra det. Det är inte en känd biverkan. Det är en misstänkt biverkan. Det finns ett misstänkt samband men inget belagt samband.

Och att det inte går att belägga ett orsaksamband mellan just vaccin mot livmoderhalscancer och diagnosen POTS var också slutsatsen som EMA:s biverkningskommitté, efter att ha utrett, presenterade förra veckan.

Hade slutsatsen kunnat påskyndats av, att till exempel svenska läkare hade haft bättre information om den misstanke som utreddes, och därmed kunnat återrapportera sina iakttagelser till Läkemedelsverket? Det får vi inte veta. Och för de flickor med symptom som de själva misstänker har koppling till vaccinet fortsätter sökandet efter svar. Det stora flertalet har, liksom Ida i Trelleborg, aldrig haft någon POTS-diagnos och huruvida deras symptom är biverkningar eller ej, är fortfarande inte utrett.

Ur: Sveriges Radio/Radioprogrammet Kalibers granskning av Läkemedelsverket. Hela programmet utskrivet.

Större delen av Peters bok ägnas åt att underbygga tesen att läkemedelsindsutrin systematiskt har korrumperat forskningen så att den överbetonar de positiva och underbetonar de skadliga effekterna av företagens preparat. Som epidemiolog med extrem känsla för siffror och passion för detaljer är Peter en av världens ledande kritiker av kliniska studier och står här på en mycket fast grund. Han ansluter sig till många andra bland annat den tidigare chefredaktören för New England Journal of Medicine, när han påtalar korruptionen. Han visar också att branchen har köpt läkare, akademiker, tidskrifter, fackorganisationer, patientföreningar, universitetsinstitutioner, journalister, myndigheter och politiker. Det är precis samma metod som maffian använder.


Citat ur förordet till Peter C Götzsches bok Dödliga Profiter och organiserad brottslighet.

Götzsche är specialistläkare inom internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhams universitet. Han är en av grundarna av Cochrane-samarbetet – ett globalt oberoende nätverk av forskare som arbetar med att ta fram evidensbaserad läkemedelsinformation – tillika föreståndare för dess nordiska gren i Köpenhamn.

Peter Gøtzsche – 67 årig läkare, forskare och chef för forskningsorganisationen Cochranes center i Köpenhamn – har i flera år av sitt liv studerat och granskat läkemedelsindustrin och själva preparaten som vi äter. Och han är inte uppmuntrande i sina åsikter.

– Även om det var många år sen jag själv arbetade där, så vet jag precis vad som försiggår i industrin. Jag vet att läkemedelsindustrin sätter profiten och inte patienten i centrum, och de tankegångarna har bara blivit värre. Inom min tid i industrin hade man viss respekt för läkarna, men det har man inte längre, säger Peter Gøtzsche.

Citat ur artikeln Möt Cochranes omdebatterade chef publicerad i Dagens Medicin den 2014-02-05

Här hittar du originalklippet:

”En stor del av den kunskap som finns om läkemedel tas fram av läkemedelsföretagen, som inte bara ser till folkhälsan utan även till vinstintresset. Regeringen och myndigheterna kan göra mer för att balansera läkemedelsindustrins inflytande inom hälso- och sjukvården.”

En granskningsrapport av Riksrevisionen isbn 978-91-7086-400-1 rir 2016:9

Här kan du läsa hela rapporten. Det räcker med att man läser sammanfattningen för att inse hur beroende hela systemet är av självaste industrin.


För den som önskar ytterligare fördjupning i frågan så finns alla dessa böcker på svenska.

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården
Av Peter Gøtzsche

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse
Av Peter C Gøtzsche

Sjuka pengar – En svensk insider skakar läkemedelsindustrin
Av Peter Rost

Piller & Profiter
Av John Virapen

Pillerparadoxen : varför lider fler och fler av psykiska problem när medicinerna bara blir bättre och bättre?
Av Robert Whitaker

Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader
Av Ingrid Carlberg

Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.
Av Ralf Sundberg

Forskningsfusket bara fortsätter : macchiariniskandalen & Karolinska institutet : de ekonomiska och politiska drivkrafterna
Av Ralf Sundberg

Hur kolesterolmyten hålls vid liv
Av Uffe Ravnskov

Skapar vården ohälsa? Allmän medicinska reflektioner
Av Jhon Brodersen, Birgitta Hovelius, Lotte Hvas

Före sin tid : utmanaren Olov Lindahls medicinkritiska anföranden och artiklar
Av Olov Lindhal

Medicinsk Motbok – för myndigare medborgare
av Ulf Brånell

(Stort tack till den som gjort bilden, skapare: Okänd)

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors