0%

Mästartalen

SHARE

MÄSTARNUMMER 11

11 är det mest intuitiva av alla nummer. Det representerar upplysning en kanal till det undermedvetna; insikt; känslighet, nervös energi, blyghet och opraktiskhet. Det är en drömmare. 11 har alla aspekter av 2, förstärkt och laddat med karisma, ledarskap och inspiration. Det är ett tal med infödd dualitet som skapar dynamik, inre konflikt och andra katalysatorer med sin blotta närvaro. Det är ett tal som, när det inte är fokuserat på något mål utanför sig, kan vändas inåt för att skapa rädslor och fobier. 11 balanserar mellan storhet och självförstörelse. Dess potential för tillväxt, stabilitet och personlig kraft ligger i dess acceptans av intuitiv förståelse och av andliga sanningar. Det är det mediala numret.

MÄSTARNUMMER 22

22 är det mest kraftfulla av alla nummer. Det kallas ofta Master Builder. 22 kan göra de mest ambitiösa drömmarna till verklighet. Det är potentiellt det mest framgångsrika av alla nummer. Den har många av de inspirerande insikterna av de 11, i kombination med den praktiska och metodiska naturen hos 4. Det är obegränsat, men ändå disciplinerat. Den har stora idéer, stora planer, idealism, ledarskap och enormt självförtroende. Liksom den 11, kan 22 lätt krympa från sin egen ambition, vilket medför svåra inre tryck. Både 11 och 22 upplever tryckkokarens effekt mycket starkt, särskilt i en tidig ålder. Det måste arbeta mot förverkligandet av mål som är större än personlig ambition.  22 tjänar världen på ett praktiskt sätt.

MÄSTARNUMMER 33

33 är det mest inflytelserika av alla nummer. Det är lärarens lärare. 33 kombinerar 11 och 22 och ger sin potential till en annan nivå. När den uttrycks till fullo, saknar 33 all personlig ambition, och i stället fokuserar dess stora förmågor mot mänsklighetens andliga upplysning. Det som gör 33 speciellt imponerande är dess uppriktiga hängivenheten. Detta visas i sin beslutsamhet att söka förståelse och visdom innan man predikar andra. De 33 i full kraft är extremt sällsynta.

Numret 33 gäller bara när det rör livstalen exempelvis. I alla andra fall bör 33 minskas till 6.

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors