0%

Nedladdningsbar bok om vacciner av doktor Jacke Swartz

SHARE

Vaccinationer – Fördelar och Nackdelar – Jackie Swartz

En information till föräldrar och andra intresserade.

Mycket bra och innehållsrik bok!

”Jackie Swartz, barnläkare och forskare på Karolinska institutet är kritisk till att införa pneumokockvaccinet som en allmän åtgärd. Han vill se ett differentierat, individuellt vaccinationsprogram, inte ett generellt.
– Det finns inget som är så dåligt vetenskapligt underbyggt som vaccinationer. På lång sikt vet man inte exakt vilka effekter ett vaccin kan ge. När man utsätter immunsystemet för det belastas även det centrala nervsystemet, psyket och hormonsystemet.

Han menar att man får räkna med att riskerna för allergier, beteendestörningar som ADHD och autism och barndiabetes ökar. När man vaccinerar bort vissa sjukdomar tillkommer andra och studier visar att den mentala ohälsan hos barn– och ungdomar blir allt sämre.

– Vaccinerar man bort pneumokocker som är en bakteriell infektion kan virussjukdomarna öka, säger Jackie Swartz.

För att förhindra att barn blir sjuka bör vi främst titta på vår livsstil, menar han. Dagens barn utsätts för mycket febernedsättande medel och antibiotika, en kost med för lite näring, börjar på dagis tidigt och får fort lära sig att stressa och prestera. När kroppen växer som snabbast, fram till tre års ålder, bör man vara försiktig med att störa den.

– Principiellt är det skandalöst att vaccinera barn på så lösa grunder. Att gå in och påverka hjärnan vid tre månaders ålder är att utsätta barnet för stora risker. Nu när barnen ska få ännu ett vaccin utsätts de för sex sjukdomar på samma gång. När man går in och manipulerar systemet slår det alltid tillbaka.

I dag vågar många föräldrar, framförallt yngre, ifrågasätta den gängse uppfattningen om vaccin och Jackie Swartz hoppas på att få igång en bredare samhällsdebatt. Han menar också att det inte går att bortse från att det finns kraftiga ekonomiska intressen av att göra människor beroende av diverse medikamenter.”

Reportage i Stockholms Fria, 9 september 2013

Kolla in detta!
Play Cover Track Title
Track Authors