0%

Akademins etiska regler

Att arbeta mot klient när det rör alternativmedicin eller andlighet är något som vi kräver att våra elever och deltagare gör med en känsla av trygghet, trovärdighet samt kompetens. Under alla år som Eleonor Amora utbildat och tränat hundratals deltagare vid akademin så har vi bara någon enstaka gång varit med om att en deltagare brutit dessa punkter – men det har också gjort så att vi tydliggjort våra krav för att akademins deltagare verkligen ska stå i framkant när det gäller goda värderingar och ärlighet.

Akademins deltagare möter många känsliga individer vid känsliga stunder i deras liv efter sina certifieringar, och det kräver att vi sköter våra åtaganden och roller med yttersta professionalitet. Därav akademins väldigt tydliga etiska regler, så att det aldrig ska vara några frågetecken kring vad de som är certifierade hos oss står för:

  • Vi har som krav från 2015 att de som certifieras hos oss som ska arbeta mot mänsklig klient även har genom gått egen personlig terapi och eget personlig arbete om de ska få en certifiering vid akademin. Det handlar nämligen om att man själv ska vara medveten om sina egna mönster och projiceringar om man skall inneha en sådan yrkesroll. Vi gör en personlig bedömning om tidigare erfarenhet vid varje fall.

Vi samarbetar med Netterapeuten som erbjuder individualterapi med dynamisk/kognitiv inriktning och är specialiserad på social fobi, GAD (generaliserad ångest), panikångest, depression, kris i livet, utmattningssyndrom och personlig utveckling, och rekommenderar oftast minst 10 tillfällen om man inte sedan tidigare gått i någon form av terapi. Paketlösningar och erbjudanden finnes för våra elever.

  • Väljer man att inte certifieras hos akademin i enlighet med vår kvalitetskontroll efter avslutat program där certifiering finns som möjlighet, så får man inte använda sig av akademins kunskap mot klient utan endast för eget privat bruk; görs detta ändå kan berörd deltagare beläggas med vite om 20.000 skr. Denna regel finns för att akademin lär ut kraftfulla verktyg som inte får användas utan noggrannhet och etik. Denna regel gäller inte om deltagaren uttalat gör sina klientfall i samråd med akademin.

  • Akademin har som krav att våra terapeuter/elever/deltagare aldrig får arbeta under någon form av drogpåverkan.

  • Akademin har som krav att våra terapeuter/elever/deltagare använder sig av tystnadsplikt, och skall någon form av lärdom läras ut från tidigare klienter skall detta i detalj avidentifieras.

  • Akademin har som krav att våra terapeuter/elever/deltagare aldrig får göra sig skyldig till någon form av övergrepp mot klient.

  • Skulle certifierad elev/deltagare vid akademin uppvisa ett väldigt dåligt uppförande som drabbar klienter, kurskamrater eller akademin, så har akademin rätt att dra tillbaka certifikat.

  • Akademin har som krav att alla följer tystnadsplikt gentemot övriga deltagare och lärare/instruktör – vad som berättas i gruppen ska stanna i gruppen, eller anonymiseras så att ingen utomstående kan veta vem det rör. Det ska heller aldrig delas information i syfte att håna eller kränka annan deltagare.

  • Väljer deltagare som är tränad vid akademin att bryta mot akademins regler skall elevens diplom eller certifikat omedelbart återsändas efter uppmaning av akademin.

  • Väljer deltagare vars diplom eller certifikat dragits in att ej återsända diplom eller certifikat och/eller påskina fortsatt diplomering/certifiering vid akademin så kan berörd deltagare beläggas med vite om 5o.ooo skr.

  • Väljer deltagare att fortsätta bryta mot ovanstående så kan berörd deltagare beläggas med vite om 50.000 skr samt riskerar att namnges på hemsidan med full förklaring om regelbrottet.

Alla regelbrott bedöms av akademins etiska råd, som för närvarande består av valda medlemmar ur Medvetna Trossamfundets styrelse.

Är det några frågetecken så maila gärna till info@eleonoramora.se

Play Cover Track Title
Track Authors