0%

Åkallan för flammorna

Åkallan för den Guld- och Silvervioletta flamman

I AM the Gold, Silver, Violet Flame (JAG ÄR den Guld- och Silvervioletta flamman) I AM the Flame of Mercy (JAG ÄR Nådens flamma)
I AM the Flame of Joy (JAG ÄR Glädjens flamma)
I AM the Flame of Transmutation (JAG ÄR Omvandlingens flamma)
I AM St Germain (JAG ÄR St Germain)
I AM Archangel Michael (JAG ÄR Ärkeängel Mikael)

page1image1814144

Alternativ åkallan för Violetta flamman

I am the flame of Violet fire – I am the purity God desire

(brukar upprepas 3 eller 7 gånger)

page1image1814368

Jag som lärare är inte mycket för olika åkallan och ”måsten” på detta vis, där man använder sig av olika texter som man skall upprepa.

Jag vill i mitt sätt att lära ut få mina elever att förstå att det är intentionen (det du bestämmer dig för) som skapar möjligheten att kanalisera en energi, inte den exakta ordalydelsen av något du säger eller upprepar.

Dock vill jag att ni ska veta om de vanliga ordalydelserna som finns.

Play Cover Track Title
Track Authors