0%

Anam Cara

Anam Cara betyder egentligen vän av min själ, och under dessa dagar pratar vi mycket om själsgrupper och olika själsliga möten som agerar dörröppnare under våra liv, samt mönster som vi kommit hit för att lära oss med hjälp av.

 

Kursinnehåll:

  • Twin flames – tvillingsjälsaspekter

  • Själsfränder

  • Själsgrupperingar

  • Monad

  • Läkning av relationer med själsfränder

  • Födelsen och döden

  • Ceremoniellt arbete för att välkomna nya själar

  • Själsnamn och själssånger

 

Obligatorisk litteratur:

Uppdateras inom kort

 

Rekommenderade böcker för fördjupning:

Uppdateras inom kort

 

Play Cover Track Title
Track Authors