0%

Änglahierarkin

(från 26:20 in på filmen Änglarna och Ärkeänglarna)

Furstendömen – Principalities
Överser större områden, stora företag, sjukhus, kyrkor (allt som rör en större gruppering människor)
De sprider harmoni och välsignelser

Makter – Powers
Änglar som är med vid övergångar som födsel och dödsfall.
Lords of Karma/Karmarådet ingår också i denna gruppering.

Herradömen/Herravälden – Dominions
Änglar som hjälper de änglar som är under dem i denna struktur, för att de ska kunna vibrera med en lägre energi och hellre kunna kontakta oss människor.
De hjälper oss vid uppstigningsprocessen, och att höja våra vibrationer.

Keruber – Cheruber/Cherubimer
Sprider glädje och skratt. De står för mirakel och under.

Troner/Ofanimer – Thrones
Övervakar planeter och planeternas uppstigning

Serafer – Seraphims
Anses ofta bland de högsta, och de som är närmast källan.

Detta är något som lärs ut vid andra skolor, men det är något som jag bara nämner för mina elever då detta är kopierat av det auktoritära tänket från religionerna, där så mycket struktureras enligt det mänskliga sättet att se väsen som högre än oss. Jag tror inte på det sättet att varken sätta in Änglar i olika begränsningar eller i sådan hierarki. I mitt sätt att se på det har det hellre att göra med ansvarsområden.

Play Cover Track Title
Track Authors