0%

Ärkeängel Zadkiel och healing

Änglar respekterar alltid vår fria vilja, som du hört i filmerna, och de kommer aldrig att forcera detta eller hindra våran rätt till detta.

De kan dock hjälpa oss att se gamla mönster som vi gått med, även om de inte alltid är så roliga att se.

Ibland behöver vi omvärdera meningen med livet eller tydliggöra gamla mönster för att kunna läka allt gammalt som vi sparat i vår ryggsäck genom livet.

Ärkeängel Zadkiel är en bra Ängel att be om hjälp i detta, så att allt gammal oläkt och obalanserat kan synliggöras och äntligen få en möjlighet att läka.

Alla människor förtjänar att bli fria från sitt gamla bagage!

Visualisera att du befinner dig i den violetta stråle som Ärkeängel Zadkiel arbetar från, och placera det du känner att du behöver läka i denna energi.

Han kan transformera alla tunga känslor av ilska eller bitterhet, och få dig att förstå lärdomarna som ligger bakom detta.

Ett fritt och läkt hjärta är det bästa som finns! Ta chansen när vi har så mycket hjälp att tillgå.

Play Cover Track Title
Track Authors