0%

Ärkeängel Zadkiel

Zadkiel betyder Guds rättfärdighet, och rättfärdighet är när någon gör det rätta, och för de som känner till denna ärkeängel så står han för rättvisa och balans.

Han omskrivs i gamla texter som den ängel som inspirerar till förlåtelse och medkänsla hos människor, och har sedan länge setts som den ängel som står för minnet och att minnas saker. Det innebär att han är synnerligen lämplig för att läka saker som hänt i det förgångna.

Han håller den violetta strålen av transformation, och hans roll är att omvandla gamla negativa tankar och mönster, både från oss själva samt våra förfäder. Han hjälper oss med utvecklingen av själsstjärnechakrat och att balansera detta.

Vi kan be Ärkeängel Zadkiel att använda den Guld- och Silvervioletta flamman att omvandla all negativitet, att läka disharmoni, att balansera konflikter i relationer, att ta bort all energi som sitter fast och har blockerat energiflöden som kan skapa ohälsa.

Flamman ger healing på cellnivå, och till alla nivåer; andlig, känslomässig, mental och fysisk. Vi kan också be Ärkeängel Zadkiel att läka mönster från tidigare liv.

När vi arbetar med flamman så omvandlas inte bara den negativa energin, utan den byts ut till något bättre med en högre frekvens.

Ärkeängel Zadkiels eteriska retreat sägs vara ovanför Kuba.

Play Cover Track Title
Track Authors