0%

Auran

Så långt tillbaka som vi haft böcker, bilder och målningar inom olika traditioner så har ofta andliga individer och ledare målats med gloria eller med ett energifält kring sig. Auran omger inte bara huvudet utan sträcker sig runt hela kroppen, på vad jag brukar säga ungefär en armslängds avstånd, eller 1 meter ut.

Dock så kan vi påverka vår aura; vi har en större aura när vi är trygg i en situation och drar tillbaka den när vi är otrygga. Jag pratar mer i grundfilmerna om hur vi kan arbeta med auran medvetet.

De flesta har hört talas om aurafoton, där man ser foton på individen med vackra färger intill, men det man ska förstå rörande auran är att den är föränderlig och skiftar utseende utifrån hur du mår, känner och tänker. Auran representerar nämligen dina fysiska, mentala, emotionella och andliga energier.

Även vetenskapen börjar hinna ikapp, och kan numera mäta både hjärtats energi samt aurans, där de funnit att auran är ett elektromagnetiskt fält av energi, som sträcker sig runt hela vår kropp.

Av intuitiva ses auran ofta som en blandning av fina färgade frekvenser där varje färg står för sina individuella egenskaper. Tolkar man auran intuitivt kan man få mycket information om en människa, och det gör också att man aldrig någonsin medvetet ska scanna av någon utan lov. Det är precis som att börja gå igenom någons plånbok eller liknande.

En persons aura är direkt ansluten till den personens hälsonivå. Personer som är friska uppvisar oftare än en större och starkare aura jämfört med de som är sjuka. En sjuk aura är heller inte lika färgglad, utan mattare i färgerna.

Auran är energin som sammanbinder och egentligen utgör auran alla energikroppar som du kan läsa mer om för att få en djupare förståelse i vad auran egentligen består av.

Auran sammanlänkas med den fysiska kroppen av chakran, energihjul, och det gör att man ibland kan se när någon aktivt arbetar med att chakra att den fysiska kroppen får en reaktion just där det chakrat är. T ex rodnad, klåda eller värme.

Auran består av livsenergi, qi eller prana, och är i ett ständigt flöde av denna. Flödet behövs, utan det är när det uppstannar som sjukdom kan ske.

Ofta när det rör sjukdom så märker man att det manifesterar sig i obalanser i auran först, innan det märks i den fysiska kroppen, vilket innebär att man alltså kan läka obalanser i auran innan de visat sig fysiskt.

Play Cover Track Title
Track Authors