0%

Bokning av session

BETALNING

Betalningen skall göras i samband med bokningen,  och sessionen skall vara betald innan din bokade tid.

AVBOKNING

  • Avbokning för Medial coachning skall ske senast 72 timmar innan bokad tid, och då kan du antingen boka om din tid eller få återbetalning om 50%. Orsaken till att vi endast har en återbetalning om 50% är att Eleonor börjat arbeta med ditt energifält direkt du betalat in din session, då hon tar kontakt med dig på det astrala planet där hon även arbetar med medialt beskydd för dig. Detta sker direkt vid bokning, och är en av de tekniker som Eleonor Amora gjort sig känd över hela världen med hjälp av. Efter 72-timmars regeln sker ingen återbetalning. Ombokning kan endast ske tre gånger av klienten, om det inte rör akut sjukdom, varvid läkarintyg kan behöva uppvisas. Vi godtar inte utmattningstillstånd som giltig anledning till återbetalning eftersom vi kan anpassa sessionerna utifrån detta. Vi godtar heller inte tidigare känd sjukdom eller åkomma som giltig anledning till återbetalning. Detta gäller även vid deltagande på våra helhetscenter och Storsjöns Sinnero.  Eventuell återbetalning sker inom 30 dagar för överenskommen återbetalning.

  • Ombokning för Avancerad Multidimensional Healing skall ske senast 72 timmar innan bokad tid, och då kan du endast boka om din tid – ej avboka den. Orsaken till detta är för att Eleonor börjat arbeta med ditt energifält direkt du betalat in din session, då hon tar kontakt med dig på det astrala planet där hon även arbetar med medialt beskydd för dig. Orsaken till att Eleonor Amora har detta system är för att klienten ibland kan bli mottagliga för mediala attacker av väsen och entiteter, när de förstår att de ska tas bort under healingen. Detta sker direkt vid bokning, och är en av de tekniker som Eleonor Amora gjort sig känd över hela världen med hjälp av, och som hon utvecklat för den avancerade healingen. Ombokning kan endast ske tre gånger av klienten, om det inte rör akut sjukdom, varvid läkarintyg kan behöva uppvisas.

Om du har pågående sessioner innan vistelse på gården för utbildning så gäller inte reglerna nedan för avbokning av program, utan ovanstående gäller. Har du påbörjat sessioner och frekvensarbete så är din betalning att anse som förverkad även om du avbryter sessionerna i förtid när det är frågan om flera sessioner. Detta gäller även för mentorprogrammen. Detta beror på att energiarbete görs via olika steg och kräver stor planering och grundarbete från Eleonor Amoras sida.

Uppstår fysisk eller psykisk ohälsa under eller efter sessioner har Eleonor Amora rätt att avbryta och avstå fler behandlingar/sessioner. Detta har stor betydelse om det är på något av våra Helhetscenter eller Storsjöns Sinnero och klienten inte helt varit sanningsenlig med sin problematik. Eleonor Amora behöver då kunna avbryta arbetet utan påföljd.

Respekt gentemot arbetstider och Eleonor Amoras privatliv skall visas, annars har Eleonor Amora rätt att avstå fler behandlingar/sessioner. Ev innestående betalning är då att anse som förverkad. Detta gäller även vid deltagande på kursgården.

Eleonor Amora har rätt att kräva kontakt med den allopatiska (”traditionella”) vården innan hon har en session med dig. Det är också att rekommendera oavsett, då ingen av Eleonor Amoras behandlingar eller sessioner är att ta som ett alternativ istället för vanlig sjukvård. Om Eleonor Amora kräver detta fryses din betalning inne tills bedömning från den allopatiska vården tillhandahållits.

 

OMBOKNING AV TID FRÅN ELEONOR AMORAS SIDA

Eleonor Amora har rätt att omboka din tid tre gånger utan att ange orsak innan krav om återbetalning kan ske från klientens sida. Vård av barn (VAB) är och egen sjukdom är giltiga orsaker, och kan användas då skäl föreligger, utan krav om återbetalning från klientens sida.

Att vara ett multidimensionellt medium av den kaliber som Eleonor Amora är, kräver att hon ibland behöver ta en paus när det sker energifluktuationer i världen eller stora omvälvande världshändelser. Detsamma gäller vid fall av egen sjukdom. Ett seriöst medium tar detta ansvar då ett medium är ett energiinstrument. När det rör fall som dessa och andra Force Majeur-liknande omständigheter har Eleonor Amora också rätt att omboka utan påföljd.

Nya tider ges alltid så snart schemat möjliggör, men den allmänna väntetiden som gäller för alla klienter innebär att detta kan påverka förslag om ny tidsbokning, och då det inte finns några akuttider så får man den första möjliga tid.

Play Cover Track Title
Track Authors