0%

Chakrornas egenskaper

Ordet ”chakra” härrör från ett ord på sanskrit som betyder ”hjul”; men kanske en bättre översättning vore spinnrock. Chakra är faktiskt en term som definierar ett antal energilinjer som utgår från en gemensam specifik punkt.

Om du kunde se chakran du skulle kunna se varje primärt chakra (de större som vi går igenom, det finns många tusen chakran i kroppen som vi inte ens nämner, t ex vid varje led) som en snurrande virvel eller hjul av energi.

Utgångspunkten för chakrasystemet är att det består av energihjul och energiströmmar eller trådar som förbinder alla levande varelser med jorden och universum. Det handlar till stor del om hur livsenergin kommer in i vår fysiska kropp.

Chakran, eller chakror som man kan också kan säga, är inte bara hjul, utan de är cylindrar som går igenom kroppen och som skickar in energi från ena hållet och tömmer energi från andra hållet; på detta vis sker ett ständigt flöde av ny energi.

Vi har sju stora chakran enligt det vanliga sättet att se på det, och de fungerar som de 7 stora öppningar av energi till vår aura så att energin kan levereras till våra energikroppar, och vi har även ett antal mindre chakran i våra kroppar.

Chakror är både fysiska och metafysiska. I den fysiska kroppen, är dessa chakran ofta en plats där många nerver möts, och i metafysiska termer är dessa chakran en plats där energilinjerna möts i våra energikroppar. På detta vis så för de över dessa energiimpulser till vår fysiska kropp från det metafysiska planet.

Egentligen är inte systemet med fler chakran än de sju som vi tidigare haft som grund något modern eller nytt för just vår tid, för det har alltid funnits fler chakran och det har alltid funnits de som vetat om det, och arbetat med dessa.

Numera använder vi det större systemet för komma i kontakt med ett bredare spektrum av energier för att läka. Att använda 12 eller fler chakran tillåter oss att dra ned kraftfulla energier utanför människokroppen och komma i kontakt med en stor uppsättningen av dimensioner i vår mänskliga erfarenhet.

Under Atlantis era så var alla dessa chakran i full utveckling, men några av dessa center stängde ned eller blev oåtkomliga för oss efter Atlantis fall, vilket gjorde att vi efter detta bara arbetat främst med de sju och den kunskap som de kunnat föra oss i kontakt med.

Efter vår utveckling som mänsklighet, så har många av de övriga chakran blivit reaktiverade igen för många fler att kunna arbeta via. Vi kan numera alltså arbeta med dem medvetet, och få kontakt med oändlig visdom och kunskap.

Dock är det viktigt att förstå att man behöver ha en balans i alla chakran; numera är många för fokuserad på de högre chakrana och tror att de är bättre för att de omnämns som högre, men det handlar alltså om att de sitter högre upp på kroppen. Vi får aldrig glömma att det krävs balans för att må bra, och de lägre chakrana är minst lika viktiga när vi befinner oss i fysiska kroppar här på jordeplanet.

Allt som finns i detta universum är bara vibrationer så det betyder att varje chakra i vår fysiska kropp och energikropparna kommer också att ha en viss vibration. Så var och en av våra chakran har en viss frekvens som de ska vibrera för att vara i balans och harmoni med alla andra chakran, för att underlätta perfekt hälsa på alla nivåer.

Därför anses det sedan tidigare att varje chakra har ett visst ljud, färg, doft, kristall som vibrerar till en frekvens som matchar chakrat själv. Så när ett chakra är ur balans, kan vi ställa in chakrat till rätt frekvens genom att använda dessa verktyg. Varje chakra måste vara korrekt balanserat, med ett rätt flöde, och snurra optimalt.

Enligt de gamla lärorna ska t ex rotchakrat alltid vara förknippat med rött, och om det är i obalans så skall rött alltid läggas på chakrat. Dock tar man inte i beaktan att färger är frekvenser, precis som chakran, och att både färgerna samt chakrana står i ständig utveckling nu under det kvantsprång som vi befinner oss i under detta millenium. Därför är det viktigt att känna in intuitivt vad chakrat behöver för färger, kristaller, ljud osv istället för att låsa in sig i gamla läror.

(Titta gärna i filen ”Chakranas utveckling” om skillnaden på hur dessa olika färger för respektive chakra nu tolkas.)

Varje chakra påverkar olika delar av kroppen och nästan alla sjukdomar orsakas av dålig chakrahälsa. Sjukdom är oftast för oss, eller de omkring oss, sätt att lära sig olika lärdomar. Du får intuition och tips hela tiden om vad du bör göra och hur ska du leva, men vi ofta ignorerar ord från vårt andliga team och våra högre jag. Vi är alltför ofta fast i vardagen istället för att lyssna på vårt inre. Så småningom, kommer chakrana ur balans och eftersom du har fastnat i den verkligheten så manifesteras chakrats obalanserade energi i hälsan hos din fysiska kropp.

Vi kan medvetet arbeta med dem för att läka och balansera aspekter som vi behöver, och för att öppna upp för mer kunskap.

 

Stjärnporten/Stellar Gateway

Stjärnporten är ett chakra som befinner sig 30-50 centimeter ovanför ditt huvud.

Under Atlantis gyllene tidsålder var detta chakra öppet för alla och innebar en kontakt med Källan. När egot utvecklades mer och mer, så började detta center att stängas.

När detta chakra är mer utvecklat så får vi bättre förståelse för vår del i alltet. Om man försöker få kontakt med detta chakra genom att arbeta med hallucinogena droger så kan det resultera i skador som schizofreni och manisk depression.

Stjärnporten vibrerar i den sjätte dimensionen.

 

Själsstjärna/Soul star

Själsstjärnan befinner sig mellan stjärnporten och kronchakrat, som en länk däremellan, ungefär 15-25 centimeter ovanför ditt huvud.

Då stjärnporten vibrerar på den sjätte dimensionen så innebär det att själsstjärnan arbetar för att ta ned den energin så att vi ska kunna arbeta med och förstå den enligt den utvecklingsnivå vi just nu befinner oss på.

Detta är den plats där vår själ börjar lära sig om kontakten med allt levande, och när den ”vet” så kan den utvecklas bort detta. Under inkarnationer och dödsögonblicket så passerar själen genom detta själsstjärnechakra och återfår kontakten med alltet.

Under Atlantis era så hade människan en annorlunda struktur/form på huvudet. Huvudet var förlängt baktill, vilket innebar att detta chakra befann sig inuti huvudet. Nu är detta center utanför våra fysiska kroppar.

För att utveckla vår själsstjärna så måste vi neutralisera och avgifta oss tankemässigt. Tankar och trosuppfattningar av det negativa slaget som har tagit fäste inom oss behöver renas och balanseras innan detta chakra till fullo kommer till sin rätt.

Detta chakra blir obalanserat av droger, alkohol depressioner och astralresor i lägre dimensioner.

 

Kausala/Causal chakrat

Det Kausala chakrat befinner sig ungefär tio centimeter snett bakåt på vårt huvud, under kronchakrat.

Genom detta chakra så tar vi emot budskap, inspiration och information från de högre andliga dimensionerna. Vi behöver lära oss att meditera och stilla vårt sinne för att underlätta detta samspel.

När informationen kommer genom detta chakra så sänds det ned genom de lägre chakrana för att fördelas i kroppen.

Precis som själsstjärnan så befann sig detta chakra inuti huvudet under Atlantis era.

Enligt mina erfarenheter har det också står påverkan när det rör tidigare liv.

 

Kronchakrat

Detta chakra öppnar upp för själens ljus och fulla medvetande.

 

Pannchakrat

Detta chakra är centret för högre kunskap och mental healing. Detta är även centret för klarseende och telepati.

 

Halschakrat

Detta chakra är det chakra där vi uttrycker vår sanning. När detta chakra är i balans så har vi det lättare att manifesta och bli medskapare av vår verklighet.

Thymus ses både som en körtel och som ett chakra för den gudomliga kärleken, för glädje och skratt. Av en del kallas det för delfinchakrat, just för att dess visdom är så stor, och glädjen så äkta.

 

Hjärtchakrat

Detta chakra står för empati, sympati, medkänsla och obegränsad kärlek.

 

Solarplexus

Detta chakra står för kunskap och när det utvecklas så handlar det mer och mer om den oändliga visdomen. Vi blir då mer lugna och fridfulla.

 

Navelchakrat

Detta chakra är sätet för känslor, sensualitet och vår mer sociala sida. När det utvecklas så blir vi mer balanserade och stabila.

 

Sakralchakrat

Det sakrala chakrat står för sexualitet och det är här våra drifter hålls. Detta chakra är det som delats upp i två (det sakrala och navelchakrat) ju mer vi utvecklas i frekvens. Vår sexualitet uttrycks då med närvaro och ömhet, som har en direkt länk med den obegränsade kärleken i vårt hjärtcenter.

 

Rotchakrat

Rotchakrat har hand om våra basala behov rörande överlevnad och vår grund som mat, tak över huvudet samt beskydd, och när det utvecklas så blir det mer glädjefyllt. Detta chakra står också för trygghet på många plan.

 

Jordstjärnechakrat

Jordstjärnechakrat och de två chakran som befinner sig i våra fotsulor riktar sig nedåt som en triangel. Jordstjärnan befinner sig ungefär 15-30 centimeter nedanför fötterna, och den har en direkt kontakt med Själsstjärnan.

Vi behöver aktivera detta chakra och tänka på dess energitillförsel, om vi ska få de högra chakrana som det kausala, själsstjärnan samt stjärnporten att vara i balans. Ju högre frekvens i detta lägre chakra, desto högre frekvens i de högre chakrana.

Detta chakra behöver kontakt med Moder Jord och naturen för att fungera optimalt. När detta chakra fungerar i full kapacitet så hjälper den vår healing av mänskligheten och jordeplanet, samt planeten. Den hjälper oss att nå balans i livet.

 

Det finns många bra böcker om olika chakror för dig som vill lära dig mer om just dessa, men det som är bra att göra är att själv föra journal och att helt enkelt lyssna till din intuition om hur chakror arbetar och vad de står för, för varje specifik individ.

Det räcker också fullgott om du visualiserar chakrana som center av ljus, utan att bry dig om färger överhuvudtaget.

Ovanstående text är bara en kort sammanfattning, och på mina utbildningar pratar vi om detta på andra och mer djuplodande vis.

 

Lita till dig själv!! DU KAN!

Play Cover Track Title
Track Authors