0%

Den Violetta Flamman

Den violetta flamman gavs till oss av St Germain för att befria mänskligheten och oss själva. St Germain hjälps av Ärkeängel Zadkiel i detta. Den violetta flamman bär vibrationen av den sjunde strålen, och är ett verktyg från denna stråle i form av en flamma. Genom att åkalla denna stråle i vårt andliga arbete så skapar vi en violett flamma av ljus inom oss, som tar fram kvaliteter som nåd, transformation, förlåtande, rättvisa och frihet.

Den kan vi sedan kanalisera i vårt andliga arbete, genom t ex healing och liknande. Den violetta flamman kan användas för människor, situationer och platser.

Under något som brukar kallas ”Harmonic Convergence” 1986, så var så många ljusarbetare aktiva i att meditera och be för att öka medvetenheten för mänskligheten, så att ett stort ljus skapades. Som ett resultat av detta så hade St Germain möjlighet att be om dispens för mänskligheten hos källan (eller vad man nu känner att man vill kalla den/det för). Han fick då möjlighet att lära oss om den”Violetta Flamman” som står för transmutation och transformation (omvandling).

Under tiden mänskligheten utvecklats så tillfördes silverstrålen och guldstrålen till denna flamma.

 

I filmen ovan går jag igenom:

  • Information om den violetta strålen

  • Atlantis och den violetta flamman

  • Egenskaper för den violetta flamman

  • Egenskaper för silverflamman

  • Egenskaper för guldflamman

  • Användningsområden för flamman, t ex husrening, läkning av relationer mm

 

Hur arbetar man med den Guld- och Silvervioletta flamman

 

1. Åkalla den mentalt – be i din tanke att du ska få tillgång till att använda den

2. Tänk på den, visualisera den, föreställ dig den, eller känn den.

3. Be flamman att belysa en väg framför dig under din dag, för att rena den väg du går.

4. Sänd den till människor som är sjuka.

5. Använd den för att omvandla din ilska, rädsla, negativitet, samt även i eller runt andra.

6. Sänd flamman för att läka eventuell brist på harmoni i förhållanden och relationer.

7. Sänd flamman till platser för att rena energierna av krig och splittring.

8. Sänd flamman till din kropp där du har fysiska blockeringar.

9. Sänd flamman längs telefonledningar, i etern eller genom internet för att rena webben.

10. Sänd flamman till det astrala planet för att hjälpa själar som inte har gått över.

11. Sänd flamman till dina tidigare liv för att hjälpa till med läkningen av olösta situationer.

12. Inkludera detta som en del av ditt dagliga arbete.

Play Cover Track Title
Track Authors