0%

Dragongate Program

 

 

”You are chosen because you have asked”

– Katrina Hokule’a Ariel

 

Drakar har spelat en stor roll i Universums historia sedan urminnes tider. Traditionellt är drakar lärare, krigare och beskyddare med superkrafter. De finns med i forntida traditioner, religioner och filosofier och de har en doft av magi och legender runt sig. Vår tids uppvaknande, medvetandehöjning och förändring av planeten är starkt kopplat till drakarna.

Drakarna är väktarna av den djupaste kunskapen inuti Moder Jord, om hur vi ökar vår medvetenhet. Det är drakarna som har kunskapen och nycklarna till att aktivera matrixerna, ankra frekvenser och den heliga geometrin både på jorden och i våra fysiska kroppar, som är nödvändiga för oss för att kunna hålla den höga energin.

Drakarna håller de viktiga nycklarna för den gudomligt feminina kraften för att äntligen skapa den viktiga balansen mellan de maskulina och feminina energierna på planeten. De kan hjälpa oss att aktivera Shakti, livskraften inom oss, den feminina kraften, som behöver återuppväckas och återaktiveras inom både oss och Moder Jord.

Programmet innebär en praktisk guidning i att arbeta med dessa magnifika varelser. Den kommer att öppna upp dina energidraklinjer som länge varit stängda både i den fysiska och eteriska kroppen som är kopplad till drakarna.

Utbildningen kommer att skicka ut dig på en oväntad, men ändå otroligt familjär upptäcktsresa. Den kommer att öppna upp dig för den djupaste och mest fantastiska kärlek som du någonsin har upplevt och den sanna essensen för dessa varelser – Love, Power, and Wisdom. Drakarna kommer att lära dig mycket. Du får uppleva vad det betyder att kliva in i denna urgamla slumrande aspekt av dig själv, och hur det är att vandra i denna kropp på jorden, i din fulla skepnad av ditt drak-jag.

 

Är du en drakryttare?

En drakryttare lever livet fullt ut, går sin egen väg med integritet, heder och skicklighet, någon som strävar efter att ha balans mellan de essentiella elementen LOVE, POWER och WISDOM.

En drakryttare är någon som förenar sig med livskraften och den spirituella världen, någon som utforskar många existensplan, med en fot i denna världen och en fot i nästa.

En drakryttare tar sig förbi begränsande idéer för att utforska vem denne är, med kreativitet och nyfikenhet, och bidrar med sina egna unika talanger för att hjälpa till att lyfta världen.

 

Tecken som talar för att du är drakryttare:

 • Intresse av drakar (tidigare eller nyupptäckt)

 • Stor personlig integritet

 • En känsla av att du är kallad att utföra något större

 • En önskan att rädda eller förändra världen

 • Börjat se eller lägga märke till drakar på olika vis eller i meditationer

 • Börjat se ljusglimtar, blixtar eller haft migränkänningar och huvudvärk

 • Problem med ländrygg och/eller bröstrygg

 • Intuitivt/medialt uppvaknande (tidigare eller nyligen)

 • Astralreser kontrollerat eller okontrollerat (medvetet eller omedvetet)

 • Periodvis känt som om du varit i strider under drömtiden med stor trötthet i din fysiska kropp som följd

 

Dragongate är det enda programmet i sitt slag i hela världen där du lär dig arbeta med drakar och utvecklar dig som drakryttare. Du vässar dina förmågor och blir knivskarp i ditt klarseende, vilket hjälper dig att arbeta med de multidimensionella grids som förbinder hela Universum.

 

Upplägg:

 • 12 dagar uppdelat på 3 kurstillfällen om 4 dagar vardera. Delkurserna är återkommande vid skolan.

 • Programmet är upplagt så att det ska gå att genomföra under cirka 6 månader.

 • Sista delkursen Sacred Ways of Dragons är alltid under de varmare årstiderna, och den innebär lite annorlunda kurstider då vi kommer att genomföra olika arbeten och ceremonier kvällstid. Den är alltid förlagd i England.

 • De olika kurstillfällena är uppdelade i delkurser så att det blir överskådligare för kursdeltagaren.

 • Pris: Eleven deltar i hela programmet och betalar då 30.000 kronor inkl moms. Vi erbjuder olika räntefria betalningslösningar via vår samarbetspartner.

 • För elever som tidigare deltagit i det Multidimensionella programmet och vill delta i detta program också under tiden för sina två år, så kostar programmet 15.000 kronor inkl moms eftersom delar av det är förlagt utomlands med ökade kostnader för läraren.

 • Fritt mentorskap via mail under programmet med uppdateringar, peppning och feedback.

 • Hela utbildningen måste vara betalad innan man påbörjar sin utbildning.

 • Delkurserna måste deltas i genom den ordning som presenteras nedan.

 • För att få fortsätta på respektive delkurs så krävs att de inlämningsuppgifter som hör till det tidigare man deltagit på lämnas in.

 • Under kurserna arbetar Eleonor även med specifik information från sina böcker.

 • För de som ser sig som drakryttare ges även en välkomstceremoni i den klan man tillhör vid det sista kurstillfället Sacred Ways of Dragons, där man även får sitt namn som drakryttare.

 • Programmet väver samman myt, fantasi och verklighet för att deltagarna efter avslutat deltagande skall kunna certifiera sig vid skolan som Guardian of the Dragons med programmet som grund och därmed kunna agera som tolk mellan drakklanerna och människorna för att kunna dela kunskap och budskap från drakarna.

Play Cover Track Title
Track Authors