0%

Energikropparna

Det finns många olika läror när det rör energikropparna, och det är egentligen överkurs, men jag vill ändå att ni ska ha en förståelse kring dessa ifall ni vill läka ett specifikt problem eller sjukdom, och då kan fokusera även på den energikropp som har samband med detta.

Energikropparna är de som omger den fysiska kroppen, och är alltså egentligen olika lager av auran. De omger dock inte bara, utan de tränger även igenom den fysiska kroppen och varandra, bland annat genom chakrana.

De reflekterar vår hälsa, på alla plan, och jag ska börja med det innersta lagret som börjar precis vid vår fysiska kropp:

1. Rotchakrat skapar den fysiskt eteriska energikroppen, och det är det energilager i auran som visar den aktuella fysiska hälsan. Det är den energikropp som är tätast av dem alla, och som går precis utanför den fysiska kroppen. Den kallas ibland också hälsoauran.

2. Det sakrala chakrat skapar den känslomässiga/emotionella energikroppen, och är alltså det andra lagret inifrån. Detta lager reflekterar det känslomässiga tillståndet hos personen ifråga, och man kan alltså märka om någon bär på känslomässiga svårigheter i detta lager. Det innebär också att den kan skifta från den ena stunden till den andra beroende på humöret.

3. Solarplexus chakrat skapar den mentala energikroppen, som är den tredje av energilagren inifrån sett, vilket håller alla de mentala processer vi just nu befinner oss i, som t ex problemlösningar och liknande. Det är också en av de lager som man märker ett väldigt energibehov i om personen lider av utmattningssymtom, där tankarna ofta går oavbrutet. Detta skikt inriktar sig mycket starkt på framtiden, och i detta skikt befinner sig de flesta av våra tankar samt vanor vi skaffat oss. Många tycker att detta är lättast att känna in hos andra människor.

4. Hjärtchakrat skapar den astrala energikroppen, som är det fjärde energilagret inifrån. Det är den energikropp som bär balansen mellan det fysiska och det andliga, och alltså är en balanserande energikropp, samt balanserar de övre och de lägre chakrana; de övre som har med det andliga och korresponderar mer till själen samt de lägre som korresponderar mer till detta jordeplan och den fysiska kroppen. Denna energikropp har också mycket att göra med det förflutna, och bär på många av de mönster som grundats i barndomen och tidigare upplevelser. Den syns ungefär 30-50 centimeter från kroppen. Den är ofta en nyckel till det psykologiska tillståndet i en människas liv.

5. Halschakrat skapar det femte energilagret som fungerar som en energimall för den optimala fysiska hälsan, och som håller ursprungskoden för din hälsa och vitalitet, därav namnet etermalleneller det eteriska mellanskiktet.

6. Det sjätte energilagret är det som kallas för celestialt, eller himmelskt, och som kommer från pannchakrat. Det är det lager som står för det oändliga, och vi uppfattar genom detta skikt varelser från andra dimensioner. Det är också det som lyser klart och som gör oss synliga som de ljusfyrar som många ljusarbetare uppfattar sig som.

7. Det sjunde skapas från kronchakrat och är den yttersta energikroppen, som skapar en gräns mellan det universella energifältet och den individuella energin som din aura består av. Det ses ofta som en kopia av vår själ, och i det går att utläsa vårt syfte i detta liv, samt det vi varit med om i tidigare liv – nutid – framtid. Det kallas för det eteriska lagret, och är det som är lättast att se med våra fysiska ögon på grund av sitt gyllene sken. Det befinner sig ungefär 1 meter från kroppen.

Play Cover Track Title
Track Authors