0%

Färgernas betydelse

Färger betyder olika saker för alla och envar, och man brukar tillskriva färgerna både styrkor och svagheter.

Känner du att en färg betyder något annat för dig i din intuitiva kontakt med andra, så håll fast vid det! Huvudsaken är att du arbetar intuitivt!

 

Betydelsen av en färg kan också variera från situation till situation, men detta är den allmänna färgförståelsen:

RÖTT är en primärfärg, som har längst och lägst våglängd. Rött är först och främst associerat med rotchakrat samt genitalierna och reproduktionsorganen. Den här

färgen påverkar också ben, fötter och händer. Dess komplementfärg är blå, därför kan den användas för att motverka effekterna av blått.

Rött är en färg full av energi och vitalitet, och används för att skapa livliga atmosfärer. Den har hetta och eld, och är associerad med ledarskap. Den har upplyftande och stimulerande egenskaper, och kan användas vid trötthet. Det är en dominant färg och används världen över när det rör varningstecken.

Den kan bli överstimulerande och öka aggression samt våld. Den är inte passande att använda när det är känslomässiga obalanser, högt blodtryck, sömnproblem eller hjärtsjukdomar. Den bör användas sparsamt i barnrum, eftersom den kan bli för kraftfull.

Tillfällen när rött används inkluderar lågt blodtryck, alla obalanser som är associerade med det första chakrat eller dess egenskaper, chock, blodbrist, brist på energi och depression.

I auran kännetecknar det röda ofta materialism, materialistisk ambition, fokus på sinnliga njutningar och ett snabbt humör.

 

ORANGE är en sekundärfärg som skapas av lika delar rött och gult. Det är en varm färg, nästa på skalan bredvid rött. Dess komplementfärg är indigo, och orange kan användas för att balansera effekten av den färgen.

Orange associeras först och främst med det sakrala chakrat och har ett samband med sexualitet. Apelsinblommor bars förr av brudar för att bringa fertilitet. Orange är en livlig och glad färg som ger vitalitet och frihet från begränsningar. Den hjälper att lyfta depressioner och sorg. Den stimulerar idéer och ger energi. Den är hjälpsam när det rör att skapa förändring och att få saker att komma framåt, eftersom den tar bort begränsningar. Den kan också hjälpa med mentala obalanser och epilepsi.

Fysiskt påverkar orange magen, urinvägarna och de reproduktiva organen. I auran kännetecknar orange ofta omtanke och kreativitet.

 

GULT är en primärfärg på den varma sidan av spektrumet. Den är solens färg och har en koppling till intelligens och kreativitet. Den påverkar solar plexus-chakrat. Dess komplementfärg är violett och gult kan således användas för att balansera effekten av just violett. Gult är en bra färg för föryngring och att skapa energi.

Den är användningsbar vid olika former av detox samt att lyfta fram djupt begravda känslor. Den är också hjälpsam för obalanser i matsmältningssystemet och hjälper till att balansera vikt. Den hjälper till med att rena och balansera kroppen samt renar negativt tänkande. Den hjälper till att stimulera lymfsystemet. Den är också passande vid behandlingar av födoämnesallergier, muskelkramper, depression och andningsvårigheter.

Gult symboliserar intellekt, kreativitet, glädje och övertalningsförmåga. Det är också förknippat med feghet. I healing används gult bland annat för att främja klarhet i tanken. I auran betyder gult ofta intellektuell utveckling, antingen materiellt eller andligt.

 

GRÖNT är en sekundärfärg som man skapar genom att blanda gult och blått. Det är en av två balanserande färger. Dess komplementfärg är magenta. Grönt är den färg som är mest framträdande i naturen, och är en bra kontrast för alla andra färger.

Detta är färgen för hjärtchakrat och är användbart i alla hjärtrelaterade frågor. Den påverkar också bröst och lungor. Grönt balanserar, harmoniserar och skapar lugn, och är bra för att lugna nerverna.

Man tror att grönt kan vara till hjälp i elakartad cancer eftersom det hjälper till att stoppa överaktivitet av celler. Det är bra för alla hjärtsjukdomar inklusive högt blodtryck. Det hjälper också andnöd, spänning, sömnlöshet, ilska, paranoia och

negativitet. Det kan också kännas stärkande färg och verka som en avgiftare. Det är mycket vilsam i sin naturliga form, men artificiella toner kan kännas förtryckande.

Grönt symboliserar många gånger pengar, lycka, välstånd, vitalitet och fertilitet. Det är också förknippat med avund. Grönt är färgen på läkning; det är fördelaktigt i alla helande situationer. I auran betyder det gröna ofta balans, fred och indikerar en förmåga som helare.

 

BLÅTT är en primärfärg på den kalla sidan av spektrumet. Dess komplementfärg är rött. Den kan alltså användas för att motverka stimuleringen av rött. Det är färgen som är förknippat med halschakrat och är associerat med kommunikation. Blått står ofta för lugn, effektivitet och auktoritet. Många uniformer är marinblå.

Blått ger inre frid och är hjälpsamt att använda för att motverka stress. Den möjliggör för god kommunikation och hjälper oss att tala vår sanning. Förutom halsen så är även lungor och armar delar på kroppen som ofta sammankopplas med blått.

Blåtts kyla hjälper till att minska inflammation, inre blödningar och åderbråck. Dock är även blått associerat med sorg och depression och kan därför förstärka detta.

I auran indikerar blått ofta stillhet, förnöjsamhet och andlig utveckling.

 

INDIGO är skapat genom att kombinera blå med violett. Det är en kall färg och dess komplementfärg är orange, vilket gör att den kan hjälpa att minska stimuleringen som

orange ger. Det är pannchakrats färg och är associerat med andlighet och intuition. Färgen är associerad med skelettet, hjärnan, ögonen och bihålorna. Den är också bra att använda när det rör sjukdomar i ögon och öron.

Indigo ses ofta som en smärtlindrare, och är bra för att ta bort gifter. Den är även bra för bihåleproblem och bröstproblem, samt för sömnsvårigheter. Psykologiskt är den hjälpsam när det rör jobbiga tankar. Den är speciellt användbar för att rena det tredje ögat/pannchakrat när mycket medialt eller telepatiskt arbete gjorts.

I healing används indigo för avkoppling och trygghet. I auran kännetecknar indigo ofta en sökare av andlig sanning.

 

VIOLETT är en sekundär färg, skapad genom att blanda blått och rött. Det är också en färg som är på den kalla sidan av spektrumet. Dess komplementfärg är gult, och violett kan användas för att minska effekten av den gula färgen.

Traditionellt sett så sammankopplas färgen med kungligheter och kyrkan. Den är associerad med kronchakrat och andlighet. Den hjälper att inspirera till kreativa tankar och intuition. Den kan hjälpa att ta fram ledarskapskvaliteter och att lugna känslor. Den kan hjälpa mot bland annat inre inflammationer, migrän, parasiter, mjäll och depression. För mycket av färgen kan skapa en oroande effekt.

I healing används violett ofta om det rör mentala obalanser, och även för att få kontakt med sin själ.

MAGENTA skapas genom att blanda rött och violett och är därför en tertiär färg. Det är en balanserande färg och är associerad med hög andlig energi. Dess komplementfärg är grön. Den är användbar när det rör utrensningar av gamla mönster. Den används ofta när det gäller att läka cancer. Magenta kan kännas väldigt intensivt och sensuellt. För mycket av färgen kan kännas överväldigande.

 

VITT kännetecknas ofta av sanning, renhet, rensning, healing och skydd. Vitt är en god allmän helande färg för avlägsnande av smärta och lidande. I auran visar det ofta en hög kunskapsnivå, en högre utvecklad själ vars syfte är att hjälpa andra. Vitt är också den manliga delen (Yang) i Yin och Yang.

 

GULD representerar ofta förståelse och lycka. Det är en mycket kraftfull färg, så att att många inte kan stå ut med det längre stunder från början, utan måste anpassa sig till den via andra färger. I aura representerar guld ofta service till andra.

ROSA representerar ovillkorlig kärlek. Det är också färgen på vänskap och gemytlighet. I auran det betyder ofta balans mellan den andliga och materiella. Hjärtchakrat brukar ofta målas upp som en kombination av grönt och rosa.

 

BRUNT är jordens färg och representerar praktisk, materiell framgång, koncentration samt studier. I auran indikerar det ofta en jordnära personlighet och sunt förnuft.

 

SVART är frånvaron av färg. Den representerar det omedvetna och mystiska. Dess visualisering kan bidra till att främja djup meditation. Svart står också för det onda (t.ex. svart magi), men icke att förglömma även den kvinnliga delen (Yin) i Yin och Yang. I auran innebär det ofta någon form av blockering eller att något döljs.

 

Play Cover Track Title
Track Authors