0%

FORCE MAJEURE

”Force majeure” avser ytterst ovanliga och helt oförutsebara omständigheter bortom vår kontroll, med konsekvenser som inte kunde ha undvikits även om man hade vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder.

Dessa händelser kan t ex innebära naturkatastrofer, börskrascher, pandemier, reseförbud och liknande.

Vi följer Regeringens, Folkhälsomyndighetens och övriga Statliga myndigheters bestämmelser och riktlinjer vid sådana händelser.

Vi har då inte möjlighet till återbetalning, utan försöker lösa våra bokningar på bästa sätt möjligt, även om det kanske inte blir som vi först planerat. Du kan även få ett tillgodohavande om det passar bättre.

Om våra klienter eller deltagare förhindras att delta eller resa på grund av Force majeure, kommer vi, förutsatt att du omedelbart meddelar oss och ger bevis på force majeure, att ge dig ett tillgodohavande såtillvida att vi inte kunnat erbjuda en annan lösning.

 

Play Cover Track Title
Track Authors