0%

Instructor of the Auric Core Field Method by Eleonor Amora™

I denna utbildning behöver man ha gått Multidimensional Mediumship™ Light Online Program eller träningen inom Auric Core Field Method (ovan) där man redan tränat på att arbeta med sitt energifält. Man behöver även ha certifierats i detta för att bli instruktör.

 

 • Vi arbetar med förståelse kring energifältet och djupdyker i hur vi medvetet och omedvetet möter andra med hjälp av detta både i vår vardag och i vår profession.

 • Du får träna på hur man lär ut om intuitionskanalerna och varför de har betydelse i detta, samt att vägleda dina klienter i hur de kan förbättra sin intuition genom att förstå hur de lägger märke till och tar in världarna. 

 • Du får träna på olika sätt att vägleda i lämpliga tekniker för att ha ett hälsosamt energifält, i detta ingår även tankar om kost och yttre faktorer.

 • Du får träna på tekniker för att scanna av individer, och hålla energin i rummet.

 • Du får träna på att se flöden hos en individ eller grupp, och var det finns läckage samt varför.

 • Du får förståelse om energifönster mellan dimensioner och avgränsningar, samt hur man hanterar dessa.

 • Du får djup förståelse i olika frågeställningar som kommer från elever och klienter, och hur du svarar på dessa.

 • Du lär dig hur du lägger märke till varje individs energifält samt hur du finner styrkor och svagheter i detta, samt vilka verktyg som passar in för respektive individ.

 • Du lär dig hur du lär ut om olika sätt att kontrollera sitt energifält på samt sätta beskydd och avgränsningar.

 •  …samt allt annat som kommer upp och är relevant för denna utbildning!

  Efter utbildningen kan eleven/instruktören själv ha sessioner  i detta, där vi rekommenderar en minsta summa om 1.999 skr för en 60-minuters-session.

 • Instruktörsbildningen sker via Zoom under 2 timmar x 4 gånger, och kostar 29.999 skr inkl 25% moms varvid fullt mentorskap erbjuds i onlinegrupp under 6 månader efteråt.

  Ju tidigare man börjar innan liveträffen, ju mer hinner man träna i onlinegruppen där övningar och texter läggs in.Beräknad utbildningsstart för liveträffen: oktober/november 2020.

 • Språk: svenska/engelska

Play Cover Track Title
Track Authors