0%

Intellektuell äganderätt

Alla Eleonor Amora Marklunds program och deras innehåll, såsom design, upplägg och material (exempelvis texter och videos) är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Detta gäller även delad information på hennes Facebooksida och hemsida samt blogg.

Delning och spridning av hennes material och texter på Facebooksida, hemsida och blogg får endast göras om hänvisning sker till henne.

Allt material som används vid programmen tillhör Eleonor Amora Marklund och får endast användas med tillstånd från rättighetsinnehavaren.

Framställning av exemplar, kopiering, framförande, spridning, försäljning, visning eller annan överföring till allmänheten av programmen och deras material är, förutom för strikt privat bruk, förbjuden utan Eleonor Amora Marklunds medgivande.

Deltagarnas anteckningar under programmen är också skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Deltagarnas anteckningar får således ej heller kopieras, framföras, sprida, säljas, visas eller på annat sätt överföras till allmänheten. Deltagarna får ej heller utifrån materialet och anteckningarna, skapa egna kurser eller program som är likvärdiga med Eleonor Amora Marklunds om annat ej överenskommits.

Överträdelse av den intellektuella äganderätten och upphovsrätten kommer att resultera i anmälan med böter, vitesförbud eller skadestånd som påföljd.

Eleonor Amora är ett varumärke som är registrerat hos Patent- och registreringsverket.

Play Cover Track Title
Track Authors