0%

Mobiltelefon och inspelning

SESSIONER VIA TELEFON

Eleonor Amora spelar inte in sessionerna, så du behöver antingen föra anteckningar eller själv spela in sessionen. Om du spelar in sessionen så är den endast för ditt eget privata bruk, och du har inte tillåtelse att lägga upp den offentligt någonstans, om du inte har fått godkänt att göra detta.

PÅ GÅRDEN ELLER I ANDRA LOKALER

Mobiltelefoner ska vara avstängda under dagarna. Vi godkänner inte ljudinspelningar förutom i särskilda fall om detta tagits upp innan, samt fått godkännande av alla parter som deltar i dessa.

Play Cover Track Title
Track Authors