0%

Moms för IRL-program

Programmen där vi ses IRL (på plats) har 6% moms om inte annat anges, detta beror på att alla våra program har sin grund i naturvisning av och arbete med kraftplatser.

Den momssatsen gäller även på grund av att vi inkluderar träning som t ex dragon yoga samt arbetar utifrån de böcker som Eleonor Amora antingen själv gett ut eller är medskribent i.

Play Cover Track Title
Track Authors