0%

Profylaxinstruktör – workshops inspirerade av Föda utan Rädsla

De bästa verktygen för trygghet och stöd

Vi erbjuder de mest effektiva verktygen för en trygg förlossning med den bästa förståelsen för hur känslorna och födandets fysiologi är sammankopplade. Metoden är unik i sitt slag och fokuserar på förlossningshälsa (salutogenes) och hur födandets fysiologi är kopplad till känslan trygghet och hormonet oxytocin.

FÖDA UTAN RÄDSLA (FUR)
Den kompletta metoden för en tryggare och enklare förlossning

Föda utan rädsla-metoden handlar om hur det är möjligt att föda i trygghet och att med hjälp av fysiologin aktivera kroppens fantastiska inneboende förmåga att föda. Metoden grundar sig på fördjupad kunskap om andningsfysiologi, stressfysiologi, lugn och ro-systemet samt den vetenskapliga evidens som finns kring betydelsen av stöd. Förutom förlossningsförberedande profylaxkurser för blivande föräldrar lärs FUR-metoden ut till sjukvården.

Föda utan rädsla och dess effektiva verktyg

Inom metoden har fyra enkla och effektiva verktyg tagits fram: andning, avspänning, rösten och tankens kraft. Dessa går att använda under värkarna och förlossningens alla olika faser. Vi erbjuder också unik träning och praktiska grundprinciper för att ge stöd under förlossningen både för partner och vården.

Jag ser fram emot att möta dig på någon av våra workshops eller individuellt.

Välkommen!

Play Cover Track Title
Track Authors