0%

RAAT™

För att ta bort Auratransformationer så använder jag mig av de tillvägagångssätt som jag lär ut till mina terapeuter som certifieras i RAAT™ – Reset After AuraTransformation.

Upplägg:

  • Behandlingen sker under en session på distans. Avancerade former av energiarbete görs bäst på distans.

  • Det ingår två timmars healing vid varje session, därefter följer ett samtal via Skype eller telefon i 30 minuter.

  • Deltagande i Auric Core Field Method i en grupp på Facebook för att träna sig på att kontrollera sitt energisystem. Värde 5999 skr.

  • Under sessionerna arbetar Eleonor även med specifik information från sina böcker.

  • Eleonor lägger aldrig in initieringar i ditt energisystem, eftersom initieringar ofta kan påverka energisystemen mycket negativt då de är av annan frekvens än dina egna energikroppar.

Pris:

  • 6999 skr och där ingår 1 sessions behandling samt deltagande i Auric Core Field Method.

Läs mer här om vad Eleonor Amora sett om Auratransformation, och varför hon ej rekommenderar detta!

RAAT™ – Reset After Auratransformation

Instruktioner inför att ta bort din Auratransformation

Kontraktuppsägning för Auratransformerade

Hur ska du veta vilken healer som du ska gå till för att ta bort din Auratransformation?

1. Har de själva gjort en Auratransformation tidigare? Då såg de inte vad som hände med deras energisystem då. Varför tror du att de ska se detta nu?

2. Har de själva gjort Auratransformationer tidigare som Auraförmedlare? Då såg de inte vad som hände med deras klienters energisystem då. Varför tror du att de ska se detta nu?

3. Säger de att det är högfrekventa energier som gör att de ska ta bort din AuraTransformation? Det räcker inte. Man behöver se och ta bort varenda detalj för att det inte ska bli återväxt. Det krävs fokus, koncentration och kunskap.

4. Får du lära dig hur du ska kontrollera ditt energisystem efteråt?

5. Det finns de som påstår att de är utbildade hos mig. Vi har inga som gått mer än grunderna i healing hos mig när det rör detta, och det räcker inte för att ta bort en Auratransformation. Jag kräver uppföljande arbeten varje år för att behålla sitt certifikat, då AuraTransformationerna utvecklas under tid som de växer.

//Eleonor Amora

 

Play Cover Track Title
Track Authors