0%

Reklamation

Om du är missnöjd med ett program eller session kan du under vissa omständigheter reklamera denna enligt konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst. Du ska i så fall vända dig till skolan via info@eleonoramora.se.

Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut och de har tidigare tagit del av våra regler för bokning och avbokning utan erinran.

Du kan läsa mera om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats.

 

Play Cover Track Title
Track Authors