0%

Soulstar – Past Life Regression Therapist

Under dessa dagar fokuserar vi mycket på regressioner där deltagarna dessutom har möjlighet att certifieras som regressionsterapeut.

Skolan har sedan tidigare certifierade regressionspedagoger i hela Skandinavien. Efter avslutad utbildning kan våra regressionsterapeuter använda sig av många olika verktyg för att klienten tryggt ska kunna vägledas för att arbeta med sina tidigare liv, samt liven mellan liven, och de har i sitt arbete lärt sig att arbeta med bland annat klientens Solarängel för att underlätta detta på bästa sätt.

Skillnaden mellan denna och de utbildningar vi har haft tidigare till regressionspedagoger är att vi dessutom kombinera arbetet med eteriska oljor och blomessenser för att stärka eller avsluta olika mönster. Dessa oljor är även något som de som sedan väljer att bli Amas kommer att arbeta med vid förlossningar där själar välkomnas in i denna dimension.

Vi arbetar också med läkning utifrån de strålar som varje själ färdas med hjälp av. Fokus läggs dessutom på födelseögonblicket för att läka eventuella trauman som numera förknippas med det.

Denna kursdel är 5 dagar jämfört med tidigare kursdelars 4 för att alla ska hinna göra regressioner på varandra.

 

Kursinnehåll:

 • Eteriska oljor

 • Blomessenser

 • Regression

 • Resor mellan liven

 • Födelsen

 • Karma och förståelse om livsmönster

 •  Solaränglar

 • Själsläkning

 • Healing kring och av tidigare liv

 • Specifikt arbete med Soul Star Chakra samt Causal Chakra

 • Ansvar

 • Etik och moral

 • Meditationer

 • Överkurs

 •  Onlinemeditation om hur du löser utdaterade löften från tidigare liv

 • Onlinemeditation om hur du möter din Skyddsängel/Solarängel

 • Onlinekurs Läran om Änglarna

 • Onlinekurs Guld och Silvervioletta Flamman

Obligatorisk kurslitteratur: 

Under uppdatering.

Böcker om eteriska oljor och blomessenser är viktigt att ha läst innan kursdagarna, då vi då kommer att använda oss av dem.

 

Rekommenderade böcker för fördjupning:

Under uppdatering

 

Onlinefilmer skall ses innan kursen.

Eleven skall ha tränat på att göra meditationer innan dessa dagar, samt ha sänt in dessa.

Play Cover Track Title
Track Authors