0%

Soulgate Program

Sedan begynnelsen har vi färdats genom eoner av tid och i olika dimensioner, innan vi valde att komma hit till Jorden. Under denna resa har vi fått lämna våra själsfamiljer och olika grupperingar som stått oss nära. Vi har varit modiga och kommit till Jorden för att växa, utvecklas, uppfylla vårt dharma och hjälpa till utifrån den kunskap vi har inhämtat under vår resa i Universum. 

Ibland kan detta kännas som en ensam väg och många bär en längtan i sin själ efter gemenskapen med sina likar. Många känner redan från barnsben att de inte tillhör den familj de fötts inom och behöver kontakt med sin ursprungliga universella familj. Många själar av den nya tiden, till exempel indigobarn, kristallbarn och regnbågsbarn, behöver vår hjälp att hantera omställningen att komma hit till Jorden, i en dimension som inte alls är i samklang med deras energier och livssyn. 

I detta program lär du dig om själarnas ursprung och de olika energifrekvenser som själar färdas genom, samt vad vi ser som själsliga grupperingar och själsfamiljer. Genom din kunskap om själarnas resa kan du efter detta program kommunicera med själar av den nya tiden och förklara vilka själsliga ursprung som olika individer har, som exempelvis indigobarn, kristallbarn, regnbågsbarn och andra själsliga benämningar.

Eleverna kan också vägleda föräldrarna inför en ny själs ankomst och att skapa heliga rum för att välkomna den nya själen, inför dess ankomst till jordeplanet. Du lär dig att arbeta med det sakrala chakrat och dess förmåga att hålla visdom för hela mänskligheten.

Som en avslutande del på programmet så arbetar vi med regressioner för att upptäcka mönster och lärdomar från tidigare liv, vilket är en utveckling av vår tidigare utbildning till regressionspedagoger, där skolan tidigare har certifierat elever i hela Skandinavien.

 

Upplägg:

 • 13 dagar uppdelat på 3 kurstillfällen om 4 dagar x 2 och 5 dagar. Delkurserna är återkommande vid skolan.

 • Programmet är upplagt så att det ska gå att genomföra under cirka 6 månader.

 • De olika kurstillfällena är uppdelade i delkurser så att det blir överskådligare för kursdeltagaren.

 • Pris: Eleven deltar i hela programmet och betalar då 30.000 kronor inkl moms. Vi erbjuder olika räntefria betalningslösningar via vår samarbetspartner.

 • Fritt mentorskap via mail under programmet med uppdateringar, peppning och feedback.

 • Hela utbildningen måste vara betalad innan man påbörjar sin utbildning.

 • Delkurserna måste deltas i genom den ordning som presenteras nedan.

 • För att få fortsätta på respektive delkurs så krävs att de inlämningsuppgifter som hör till det tidigare man deltagit på lämnas in.

 • Det går att bli certifierad till Soulgate Therapist och Soulstar Past Life Regression Therapist i denna utbildning genom olika inlämningsuppgifter och klientarbeten. Detta måste ske inom sex månader från det datum då eleven deltog i kursen. Antalet klientarbeten beror på elevens behov, men brukar innebära 10 klienter/elevfall efter varje delkurs.

 • Skolan har sedan tidigare certifierat regressionspedagoger i hela Skandinavien.

 • Under kurserna arbetar Eleonor även med specifik information från sina böcker.

 • Vi har inte som fokus att kommunicera med avlidna utan om att kommunicera med ursprunget och de unika själaspekter vi bär med oss. Vill man lära sig att kommunicera med avlidna rekommenderas delkursen Själarnas resa på det Multidimensionella Programmet.

 • För att bli Ama hos Medvetna Trossamfundet så går man detta program samt kombinerar med delkursen i Intuitiv Multidimensionell Healing i det Multidimensionella Programmet. Den kostar 9999 skr för enskild kurs och den ingår inte i detta pris. För mer information om detta, skicka en förfrågan via mail.

Play Cover Track Title
Track Authors