0%

Stargate Program

Alltsedan jag var barn så har jag tittat på stjärnorna och undrat var hemma är..
Känner du igen dig?

Den djupa insikten om att jag inte kom härifrån gjorde att jag redan i tidig ålder började söka svar både utanför mig själv och inom mig. Svaren gjorde att jag till sist förstod vem jag är och var jag kommer ifrån, vilket gjorde att jag också kunde börja hantera den djupa hemlängtan som genomsyrat mig så långt tillbaka som jag kan minnas i detta liv.

För dig som bär på en djup hemlängtan som inte verkar vara kopplad till ditt jordliga liv, för dig som känner att du är annorlunda, som känner att du inte riktigt hör hemma någonstans … detta är ett livsomvälvande program där du lär dig förstå dig själv, hitta ditt ursprung och vad du har för syfte här på Jorden.

Beroende på vårt ursprung från de olika stjärnor, planeter och galaxer, har vi också speciella egenskaper som vi tagit med oss. Det gör att vi är lämpade för olika saker och vi har därför olika syften med våra liv här på jorden.

I detta program så lär du dig att förstå ursprunget till mänskligheten och det vi kallar för Homo Sapiens samt vilka grupperingar som finns; både de som verkar för mänsklighetens utveckling och de som vill förslava oss och hålla oss tillbaka.

Detta program har utvecklats för de personer som har insett att de har ett syfte här på jorden i denna tid, där de ska verka som de stjärnkrigare som de är.

I programmet ingår grundläggande kunskap om stjärnkrigarnas kodex och uppgift. Du får också lära sig medialt självförsvar för att kunna stå i sin kraft och göra det som de kommit hit för att göra.

I slutet på programmet finns möjlighet att certifiera sig efter bestämt antal klientfall, där du senare kommer att ta kontakt energimässigt för att rådge och lära ut om mänskligheten, klientens ursprung och de intergalaktiska raser vi har på jorden. Genom att förstå oss själva, så förstår vi andra, så för varje person du hjälper lägger vi ännu en pusselbit i pusslet.

 Vi kommer att arbeta med det multidimensionella nätverk av energilinjer som finns i planeten och som är vår väg hem – men också och det Matrix som omger jorden, och som har hållit oss fängslade sedan Atlantis fall.

 

Delkurs fyra i detta program är fristående, och vi kommer att besöka olika platser olika gånger. 2019 är det Paris! Varmt välkommen.

 

Upplägg:

  • 12 dagar uppdelat på 3 kurstillfällen om 4 dagar vardera. Delkurserna är återkommande vid skolan.

  • Programmet är upplagt så att det ska gå att genomföra under cirka 6 månader.

  • De olika kurstillfällena är uppdelade i delkurser så att det blir överskådligare för kursdeltagaren.

  • Pris: Eleven deltar i hela programmet och betalar då 22.000 kronor inkl moms. Vi erbjuder olika räntefria betalningslösningar via vår samarbetspartner.

  • Fritt mentorskap via mail under programmet med uppdateringar, peppning och feedback.

  • Hela utbildningen måste vara betalad innan man påbörjar sin utbildning.

  • Delkurserna måste deltas i genom den ordning som presenteras nedan.

  • För att få fortsätta på respektive delkurs så krävs att de inlämningsuppgifter som hör till det tidigare man deltagit på lämnas in.

  • Under kurserna arbetar Eleonor även med specifik information från sina böcker.

Play Cover Track Title
Track Authors