0%

Närvaro

Av vår information och av din anmälningsbekräftelse framgår under vilken tid varje program pågår och hur många tillfällen programmet omfattar. Denna längd kan anges i antalet dagar eller timmar. Lunch beräknas om 1-1,5 timme per dag utifrån deltagarnas behov.

Material ingår som regel inte i avgiften, om inte annat överenskommits.

Vid varje program står information om ev böcker eller onlinekurser som skall läsas eller delta i innan. Se mer information i beskrivningen.

Någon form av skrivpapper samt penna är bra att ha med sig då vi ses. Ofta så ingår inte något material i pappersformat, eftersom varje program är individanpassat beroende på deltagarna. Därför är det ditt eget ansvar att göra stödanteckningar. Vi arbetar intuitivt utifrån våra deltagares behov, baserat på många års erfarenhet av programmen och då vi anser att formativt lärande och bedömning är ett bra tillvägagångssätt.

Kom ihåg att kommunikation är A och O. Är det något du inte förstått som vi gått igenom så ber du oss att gå igenom det tydligare under dagarnas tillsammans. Vårt fokus är att man ska vara nöjd efter sina dagar hos oss, men du behöver ta eget ansvar och fråga när informationen är i aktivt minne. Du kan således inte kräva genomgång av information träning efter att programmet avslutats.

Respekt gentemot arbetstider och Eleonor Amoras privatliv skall visas, annars har Eleonor Amora rätt att avstå fler behandlingar/sessioner och att avbryta program. Ev innestående betalning är då att anse som förverkad.

Play Cover Track Title
Track Authors