0%

Auric Core Field Method by Eleonor Amora™

Denna metod är grunden till alla Eleonor Amoras program och hennes otroliga träffsäkerhet som medium, där hon verkar över hela världen.

Genom åren har hon sett att det finns ett mönster av energiobalanser hos många inom det mediala området, vilket gör att de inte bara läcker energimässigt utan tar på sig sina klienters ohälsa och låter entiteter få fäste samt möjlighet att få tillträde till sina hem.

Detta gäller alla som kallar sig högkänsliga eller empater då deras känsliga system tar upp omgivningens signaler, utan att kunna kontrollera det, vilket leder till överladdade och utbrända system.

I sin bok The Spiritual Fly Trap – Wake up calls for Empaths så går Eleonor Amora igenom några av empaternas kända fallgropar och ger olika förslag på övningar för att stärka sitt energisystem, och för att bryta de mönster av medberoende som nästan alltid är ett problem för högkänsliga.

Genom att kontrollera våra energisystem kan vi nämligen inte bara markera gränser i våra energifält, så att vi slipper läcka energi som såll, utan även markera gränser i vår vardag!

Play Cover Track Title
Track Authors