0%

RAAT™-program

Upplever du en tomhet, vilsenhet eller kraftlöshet efter din Auratransformation? Upplever du att du har börjat tappa mer av din energi? Känner du dig bortkopplad från verkligheten, som om du vore inlindad i bubbelplats? Upplever du att du flyter runt utan fotfäste? Har du en känsla av att du har börjat tappa kontakten med dig själv, din själv och din intuition? Eller har du upplevt en känsla av att kvävas och att du har tappat din livslust?

Detta är inte normalt eller något som går över. Istället är det något som riktigt fel och det kommer tyvärr att bli värre. Ju längre du är Auratransformerad, desto mer förstör du ditt energisystem. Auratransformation är något av de största energimässiga övergrepp som sker i vårt moderna samhälle, och sprids nu som ett virus i världen.

Många Auratransformerade har börjat vakna upp och blivit chockade när de har förstått hur mycket Auratransformationen har skadat deras energisystem och fysiska kroppar. Många Auraförmedlare har vaknat upp i chock över vad de varit delaktiga i, när de börjat se de entiteter som varit närvarande under förmedlingen, och har därför vigt sina arbeten åt att ta bort dessa efteråt.

Det är ett väldigt hårt och avancerat arbete att ta bort Auratransformationer. Du behöver mycket kunskap, totalt fokus och stor kraft. Ofta är du utmattad i flera dagar efteråt, trots att du använder dig av alla de verktyg som finns tillgängliga, därav det högre priset som jag själv satt att ta bort dessa. Många påstår sig kunna ta bort Auratransformationer, men få kan göra det. Det viktigaste är att få bort varje del under en och samma session, annars växer de tillbaka.

Under utbildningen lär du dig allt jag kan för att ta bort Auratransformationer, och jag delar all den information jag fått till mig under de år jag gjort detta. Efter utbildningen har du tillgång till ett specialistforum, där du förnyar ditt medlemskap och din certifiering en gång per år för att ta del av alla nya råd och rön i ämnet. I det ingår även mentorskap i forumet.

Varför gör människor en Auratransformation, och vad är egentligen en Auratransformation?

Många gör det för att de är trötta och läcker energi, och de vill ha mer energi…
Många gör det för att de har svårt att sätta gränser och vill bli bättre på det…
Många gör det för att få bättre kontakt med sitt dharma…
Många gör det för att hitta sin andliga gemenskap…
Många gör det för att komma vidare med sin andliga utveckling och få en starkare intuition…
Många gör det för att sluta längta hem…
Många gör det för att få större kraft och energi…

De flesta tror att en Auratransformation är en uppgradering av det befintliga systemet, en nedladdning av högre energier och att man får sitt Högre Jag ned i kroppen som ett direktvetande.

Men vad sker egentligen?

Först av allt ska vi gå igenom hur en Auratranformation görs.

De som vill göra en Auratranformation får i hemläxa att läsa boken Kristallbarn, Indigobarn och Framtidens vuxna av Anni Sennov. När man kommer till sin session, skriver man på ett fysiskt kontrakt där man går med på allt som Auratransformationen innebär samt att det inte går att ångra sig när den väl är gjord.

Under själva sessionen sitter man mitt emot sin Auraförmedlare i tre timmar, fötter mot fötter (i de fall där förmedlaren sänder energin genom fötterna, de kan också välja att göra det genom händerna). Den första delen av sessionen sägs enligt dem rensa bort de olika energikropparna som auran består av. Andra delen av sessionen består av att dra ned något som de kallar för andeenergin, varefter man får den nya auran, som de kallar för balanskroppen, och som sedermera transformeras och uppgraderas till kristallenergi.

Inom någon vecka ska man sedan göra en ny behandling där Auraförmedlaren använder sig av de fyra elementen, och där klienten ska behandlas för att balansera dessa och kristalliseras.

Fortsätter man sedan att bli Auraförmedlare så sker ännu en process där man bland annat sätter in ett implantat i hjärtchakrat för att kunna göra Auratransformationer och för att jorda förmedlaren ännu mer.

Det påstås ofta att de Auratransformerade är av den nya tiden, och att de därför bara har tre chakran och till slut efter totalt kristallisering bara ett chakra, istället för de ursprungliga sju som varit kända i evinnerliga tider.

Går man sedan på vidarebalanseringar hos ledarna för Auratransformationer, så har många fått rekommendationer att koppla ned sig från vissa ursprungsenergier, som vi sedermera uppfattat som krigarenergin. Många gånger handlar det om att ta bort personen från dess livssyfte eller att omskapa detta.

Många som gjort en Auratransformation får veta att familjen kan påverkas negativt av den nya energin, då deras gamla aura påstås brännas upp. Det påstås också att Auratransformerade kan bli obalanserade av familjens energi om den inte är Auratransformerad.  Det påstås även att om man som familj har någon av den nya tidens barn, så kan dessa barn göra resten av familjen sjuk och ”utan aura”, vilken är ett av argumenten till att man ska göra en Auratransformation.

Man avråds sedan som Auratransformerad att ta emot behandlingar från någon annan terapeut som inte är Auratransformerad, samt uppmanas att inte hålla på med ”gamla” energier som t ex yoga och liknande. Man uppmanas dessutom att endast umgås med övriga Auratransformerade.

Vad händer efter Auratransformationen?

Till att börja med verkar många må ganska bra, och när de börjar tappa energi rekommenderas de att göra balanseringar av sin Auraförmedlare för att fylla på med energi. De stora problemen börjar efter ett tag, när Auratransformationen börjar växa in i systemet.

Många kontaktar mig och berättar att det känns som om de är totalt bortkopplade från verkligheten, med en känsla av bubbelplast kring sig. Att de totalt tappar kontakten med sig själva, sin själ och sin intuition. Att det känns som om de bara flyter runt utan fotfäste. Att det känns som om de kvävs och de helt tappat livslusten. Att de inte längre har någon energi och att de känner sig distanserade från alla runt omkring sig.

Vad är det som egentligen sker? Och vad är det man skriver på?

Sanningen är att förändringen som börjar efter ett tag är något som Auraförmedlarna har öppnat upp för efter behandlingen. De skapar en kanal för entiteter och negativa väsen som inte är från jordeplanet att göra förändringar på klienterna efter att de påbörjat sessionerna.

Auraförmedlarna väljs utifrån personliga intervjuer och de får veta att efter sin utbildning får de inte arbeta med tidigare energitekniker eller alternativmedicin som t ex yoga och meditationer, då det anses kunna befläcka de Auratransformerade. Alla Auratransformerade uppmuntras att i största möjliga mån endast umgås tillsammans med andra som genomgått processen.

Auraförmedlarna i sig är ofta totalt ovetande om processen som de faciliterar. Auraförmedlarens egen själsplan och själsliga ursprung spelar också in beroende på om de Auratransformationer de gör på sina klienter utvecklas lika fullt ut och sitter mer eller mindre hårt hos klienterna. Egentligen kan ett kontrakt aldrig trumfa vår egen själs prioriteringar, men om klienten desperat vill ha en förändring och helhjärtat ger efter, så möjliggör det för Auratransformationen att fullt ta över systemet och koppla ifrån individen från sin själsgruppering och livssyfte.

Det är här som RAAT™ (Reset After AuraTransformation) kommer in i bilden. RAAT är det effektivaste verktyget som finns för att ta bort Auratransformationer på ett säkert sätt, och hjälpa personen att hitta tillbaka till sin själsenergi och ljuskanal igen.

 

Upplägg:

 • 6 dagar där vi träffas och tränar.

 • Pris: 25.000 kronor inkl moms vilket även inkluderar första årets tillgång till forum, mentorskap och uppdateringar.

 • För att certifieras i detta behöver man lämna in 15 klientfall, och för att behålla certifieringen samt få sin hänvisning via hemsidan får man uppdateringar via ett forum till en kostnad om 5000 kronor per år. Finns ingen hänvisning här på sidan så är man ej certifierad enligt våra krav.

  Möjlighet finns också till onlinemöten samt mentorskap online i gruppen. Anledningen till uppdateringarna är för att det används nanoteknologi i Auratransformationen, och denna utvecklas och ändras när de förstår vilket mönster vi börjat ta bort Auratransformationen med. I detta pris arbetar vi även för att sätta extra beskydd för de som är RAAT-terapeuter.

 • Förkunskap: det gamla Multidimensionella programmet eller Multidimensional Mediumship Light Online samt Multidimensional Healing™ och Advanced Multidimensional Healing™. OBS! Att kraven på avancerad multidimensionell healing utökats 2020.

Innehåll:

 • Vilka utomjordiska grupperingar står bakom Auratransformationen

 • Archoner

 • Vad är syftet med att fokusera på Indigos

 • Vad är syftet med att separera individer från sina själsgrupper och ursprung

 • Kontraktet

 • De olika elementen

 • Nanoteknologi

 • Entiteter

 • Implantat

 • Tillvägagångssätt för att ta bort Auratransformationen

 • Själsliga sår och fångade själsskärvor

 • Tillvägagångssätt för att göra själsläkning

 • Medialt och fysiskt beskydd

 • Arbete med och från kraftplatser (naturvisningar under hela programmet)

 • Praktiskt arbete

 • Överkurs

 

Obligatorisk litteratur: 

 

Rekommenderade böcker för fördjupning: Uppdateras utifrån gruppens och individuella behov.

 

Om Eleonor Amora

Eleonor Amora Marklund är en världskänd influenser och grundare av ’The Church of the Conscious Movement’ Medvetna Trossamfundet – den medvetna rörelsen i Sverige där hon har ändrat levnadsreglerna genom lagarna om religionsfrihet i de nordiska länderna.

Tidigare organiserade och producerade hon evenemang för världsberömda namn som den berömda japanska vattenforskaren Dr Masaru Emoto, men under det senaste decenniet har hon fokuserat på sin egen Stellar Academy & Stellar Travels där hon främst undervisar om Multidimensional Mediumship™ samtidigt som hon stärker andligt begåvade individer i att bli kick-ass medium som behärskar varje frekvens och dimension.

Genom sitt eget förlag UNFUCK Publishing har hon skrivit och gett ut flera böcker som ger styrka och kraft samtidigt som de rör vid komplexa andliga ämnen och gör dem lätta att förstå. Eleonor Amora är dessutom författare av internationella best-sellers som Empire Moms och Phoenix via AMA Publishing, förutom den bokserie om alternativhälsa som hon varit skribent i. Kommande böcker är Framtidens Människa – den andliga evolutionen som snart finns både som vanlig bok, e-bok och ljudbok på svenska, samt The Spiritual Flytrap som lanseras internationellt på engelska under sommaren 2020. Under början på hösten 2020 kommer även Eleonor Amoras orakellek Dragon Rider™ om Drakryttare™ med tillhörande bok. Under sommaren 2020 kommer även e-boken Starborn, som tar upp olika själsliga ursprung.

Hon kommer från Östersund, Sverige, med sin man och barn, där hon också har en bas. De erbjuder workshops och andliga retreats i flera länder som till exempel Sverige, Storbritannien, Island, USA och Portugal.

På deras fritid älskar hon avel av deras vackra och magiska hästar med prefixet ”Stellar” på familjens eget stuteri, där de även har godkänd hästhållning av Länsstyrelsen.

Moms för IRL-program

Programmen där vi ses IRL (på plats) har 6% moms om inte annat anges, detta beror på att alla våra program har sin grund i naturvisning av och arbete med kraftplatser.

Den momssatsen gäller även på grund av att vi inkluderar träning som t ex dragon yoga samt arbetar utifrån de böcker som Eleonor Amora antingen själv gett ut eller är medskribent i.

Play Cover Track Title
Track Authors